loader image

Oddział Chirurgii Dziecięcej

Szpital Morski im. PCK

Oddział

 Oddział Chirurgii Dziecięcej składa się z dwóch pododdziałów:

 • Pododdział dla noworodków, niemowląt i dzieci małych do 3 roku życia
 • Pododdział dzieci starszych i młodzieży

Każdym pododdziałem opiekuje się osobny, specjalistyczny zespół pielęgniarsko-lekarski, którego wyszkolenie i stałe uaktualniane kwalifikacje gwarantują dobry, współczesny poziom leczenia. Rodzice mogą przebywać z dziećmi na salach. Nasze duże doświadczenie w leczeniu i operowaniu małych pacjentów pozwala na skrócenie pobytu dziecka w szpitalu do niezbędnego minimum.

Ramowy program dnia widziany od strony chorego przedstawia się następująco:

600      800 raport pielęgniarek, pomiar temperatury, rozdawanie lekarstw, badania laboratoryjne, toaleta chorych, porządkowanie łóżek i pomieszczeń
830 śniadanie
830 –   900 wizyty lekarskie
830 – 1500 zabiegi operacyjne, opatrunki, badania specjalistyczne, zajęcia szkolne i przedszkolne (prowadzą nauczycielki i przedszkolanki tut. ośrodka dydaktycznego)
1030 drugie śniadanie
1200 – 1230 obiad
1300 – 1500 cisza poobiednia
1500 – 1700 zajęcia świetlicowe
1530 podwieczorek
1600 pomiar temperatur, iniekcje, rozdawanie lekarstw
1730 kolacja
1900 raporty pielęgniarek
1900 – 2000 toaleta wieczorna
2000 cisza nocna

Ważne informacje dla rodziców:

 1. Wraz z chorym przyjmuje się jedynie przybory toaletowe (grzebień, szczotka i pasta do zębów, mydło) oraz pantofle i ewentualnie własną piżamę.
 2. Dzieci szkolne mogą korzystać z własnych książek i przyborów szkolnych. W szpitalu udziela się lekcji indywidualnych w zakresie wszystkich klas szkoły podstawowej / gimnazjum.
 3. W oddziale znajduje się dobrze wyposażona świetlica z nadzorem przedszkolanki.
 4. Ze względu na konieczność stosowania zróżnicowanej diety ustalonej w poszczególnych przypadkach przez lekarza leczącego – nie przyjmuje się paczek żywnościowych, by nie zakłócać toku leczenia.
 5. Oddział Chirurgii Dziecięcej jest oddziałem otwartym dla przebywania rodziców wraz z przyjętymi dziećmi, posiada pokój socjalny oraz toaletę dla rodziców.
 6. Uprasza się rodziców o wyrozumiałość i dostosowanie się do niżej wymienionych propozycji:
 • do każdego dziecka – jeden z rodziców lub opiekunów,
 • spożywanie posiłków i gorących napojów przez osoby dorosłe wyłącznie w pokoju socjalnym rodziców,
 • ze względu na specyfikę oddziału uprasza się o współpracę w zakresie diet – karmienia i metod pielęgnacyjnych oraz czasu przebywania rodziców; ewentualne zmiany konsultowane z kierownikiem oddziału
 1.  Wypis dziecka z oddziału następuje w dniu uzgodnionym od godziny 1100.
 2. O ostatecznej godzinie wypisu decyduje Kierownik lub lekarz dyżurny oddziału. Otrzymaną przy wypisie Kartę Informacyjną należy zachować i okazywać lekarzowi przy następnych wizytach ambulatoryjnych oraz szpitalnych.

 

„Julka w szpitalu” – informacje dotyczące znieczulenia dziecka – elementarz dla rodziców i dzieci: broszura

Zespół

Zespół

Państwa dziećmi opiekować się będzie wysoko wykwalifikowany zespół lekarzy i pielęgniarek

Kierownik:
 • dr n. med. Jarosław Wojtiuk
  specjalista II° w zakresie chirurgii dziecięcej
 • specjalista w zakresie urologii dziecięcej
Zastępca kierownika:
 • lek. med. Jacek Wojciechowski
  specjalista II° w zakresie chirurgii dziecięcej
Pielęgniarka Oddziałowa:
 • Marzena Doering
 Asystenci:
 • lek. med. Tomasz Górski
  specjalista II° w zakresie chirurgii dziecięcej
 • lek. med. Jerzy Zarzecki
  specjalista II° w zakresie chirurgii dziecięcej
 • lek. med. Dagmara Majeranowska
  specjalista II° w zakresie chirurgii dziecięcej
 • lek. med. Anna Just
  specjalista II° w zakresie chirurgii dziecięcej

Kontakt

Kierownik:    
58 72 60 255

Oddziałowa:  
58 72 60 155

Dyżurki lekarskie:    
58 72 60 254

Dyżurki pielęgniarskie: 
58 72 60 153, 58 72 60 154

e-mail:
chirurgia_dziecieca@szpitalepomorskie.eu

Kontakt listowny :
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Szpital Morski im. PCK
ul.Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia-Redłowo

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST