loader image

Oddział Chorób Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń Endokrynologicznych

Szpital Morski im. PCK

Oddział

Oddział Chorób Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń Endokrynologicznych specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób wewnętrznych, endokrynologicznych i diagnostyce onkologicznej. Oddział posiada 32 łóżek szpitalnych, dysponuje mobilnym aparatem do badań USG i RTG, defibrylatorem, kardiomonitorami, pompami infuzyjnymi i pompami do żywienia.

W oddziale wykonywane są następujące zabiegi i badania diagnostyczne: testy hormonalne, pobranie krwi i innych materiałów do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych, biopsja szpiku kostnego, biopsja narządów wewnętrznych pod TK, badania rtg, badania endoskopowe gastroskopia, kolonoskopia z pobraniem wycinków do badań histopatologicznych, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny,  scyntygrafia oraz zabiegi lecznicze: upust płynu z jamy otrzewnej, upust płynu z jamy opłucnej, upust krwi, transfuzje krwi, zakładanie zgłębnika do żywienia dojelitowego, żywienie pozajelitowe.

Lekarze oddziału oprócz leczenia naszych pacjentów udzielają konsultacji w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologicznych oraz prowadzą leczenie żywieniowe u pacjentów z innych oddziałów szpitala.

W zespole pracuje 16 pielęgniarek i 4 opiekunki medyczne.

Pacjenci chorzy na cukrzycę oraz ich rodziny i opiekunowie są edukowani przez pielęgniarkę edukatora w zakresie profilaktyki powikłań cukrzycy, kontroli glikemii, hipo i hiperglikemii, diety, stylu życia,  profilaktyki stopy cukrzycowej i podawania podskórnie insuliny.

 

 

Zespół

ZESPÓŁ
Kierownik Oddziału     

Dr n med. Piotr Szafran
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista endokrynolog

Lekarze     

Jacek Stefaniuk
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista medycyny pracy
Lekarz transfuzjolog
Joanna Pokrzywnicka
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista endokrynolog
Elżbieta Kłoda
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalizacja geriatryczna
Janina Stecka- Wierzbicka
Specjalista chorób wewnętrznych
Anna Habasińska
Specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka zarządzająca
Anna Gdulska
mgr pielęgniarstwa
specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

 

Pielęgniarka edukator
Marlena Machulska
specjalista pielęgniarstwa internistycznego

 
Sekretarki
Patrycja Wrzosek
Sylwia Osińska

Pracownik administracyjno –gospodarczy
Danuta Jelińska

Kontakt

Kierownik Oddziału
(58) 72 60 233

Pielęgniarka oddziałowa
(58) 72 60 130

Sekretariat
Tel/fax: (58) 72 60 432

Dyżurka lekarska
(58) 72 60 225
(58) 72 60 319

Punkt pielęgniarski
(58) 72 60 226

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST