loader image

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Szpital Morski im. PCK

Informacja dot. porodów rodzinnych w Oddziałe Położniczo-Ginekologicznym w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni

Od 12.05.2020 r. Szpital Morski im. PCK w Gdyni wznowił tzw. porody rodzinne – czyli możliwość towarzyszenia przy porodzie fizjologicznym osobie bliskiej. Mając a uwadze zdrowie kobiet rodzących oraz personelu medycznego, aktualna sytuacja epidemiologiczna dotycząca zakażenia SARS-CoV-2 wymusiła wdrożenie następujących zaleceń

 1. Osoba wskazana przez Rodzącą jako towarzysząca Jej przy porodzie, przed wejściem do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego podlega wstępnej ocenie stanu zdrowia poprzez:
  • wywiad epidemiologiczny
  • pomiar temperatury ciała
  • wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej jej stanu zdrowia; ankietę dołącza się do dokumentacji medycznej Rodzącej
 2. W obszarze Izby Przyjęć osoba towarzysząca Rodzącej, zobowiązana jest umyć i zdezynfekować ręce, założyć zapewnioną przez szpital jednorazową odzież ochronną oraz maseczkę, w której należy pozostać przez cały okres pobytu w Pokoju Narodzin.
 3. Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie może zostać wpuszczona na oddział w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie. Decyzję o momencie kiedy osoba towarzyszącą dołącza do rodzącej podejmuje lekarz.
 4. Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie zobowiązana jest przestrzegać zaleceń personelu medycznego.
 5. Osoby będące w kwarantannie lub izolacji nie mogą wchodzić na teren szpitala i tym samym towarzyszyć przy porodzie.
 6. Rodząca w towarzystwie osoby bliskiej powinna przebywać w pojedynczej indywidualnej Sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny. Osobie Towarzyszącej Zabrania się opuszczania Pokoju Narodzin przez cały okres pobytu w Szpitalu, w którym odbywa się poród.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad Szpital zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na poród rodzinny z osobą towarzyszącą.

Oddział

Ciąża i poród to wydarzenia wielkiej wagi w życiu każdej rodziny. Wychodząc naprzeciw potrzebom kobiet pragnących bezpiecznie i w komfortowych warunkach przejść przez okres narodzin dziecka stworzyliśmy nowoczesny Oddział Położniczy. Wieloletnie starania całego personelu zaowocowały przyznaniem przez redakcję miesięcznika „Twoje Dziecko” w grudniu 1995r. nagrody ZŁOTEGO BOCIANA za: „stworzenie warunków godnego przychodzenia na świat” oraz II nagrody w akcji „Rodzić po Ludzku” organizowanej przez Gazetę Wyborczą za: „stworzenie dzieciom warunków do godnego przyjścia na świat i za zapewnienie matkom poszanowania ich praw oraz za życzliwość i pełną troski opiekę nad nimi”.


W skład Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wchodzą:

 • Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza

 • Ginekologia III piętro – odbywają się zabiegi operacyjne planowe i zabiegi diagnostyczne

 • Patologia Ciąży

 • Sala Porodowa

 • Położnictwo.

 

Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza świadczy usługi medyczne w trybie nagłym i planowym. Pacjentki ciężarne, rodzące, z dolegliwościami bólowymi, z krwawieniem z dróg rodnych oraz z powodu innych przyczyn wymagających natychmiastowej hospitalizacji przyjmujemy w trybie nagłym bez skierowania. W trybie planowym przyjmowane są pacjentki ze skierowaniami.


Do Oddziału Ginekologii przyjmujemy pacjentki do zabiegów diagnostycznych i do zabiegów operacyjnych. Czas oczekiwania na zabieg diagnostyczny wynosi od 1 do 7 dni ( uzależniony często od potrzeb i oczekiwań pacjentki). Do zabiegów operacyjnych pacjentki zgłaszają się we wtorki i czwartki w godzinach od 12:00 do 14:00 w celu kwalifikacji do zabiegu.

 

Informacje dla pacjentek zakwalifikowanych do zabiegów diagnostycznych:

 • Pacjentki zgłaszają się do tutejszej Izby Przyjęć w godz. od 7:00 do 8:00 , na czczo.

 • Nie wskazany manicure na paznokciach dłoni.

 • Pacjentki przyjmujące na stałe leki konsultują z lekarzem kwalifikującym do zabiegu w kwestii przyjęcia leków w dniu zabiegu.

 • Przewidywany pobyt w Oddziale Ginekologii w dniu zabiegu do ok. godz. 15:00.

Wynik pobranego materiału do badania histopatologicznego do odbioru po ok. 4 tyg. w Sekretariacie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego po uprzednim kontakcie telefonicznym 58 726 02 70.

 

Informacje dla pacjentek zakwalifikowanych do zabiegów operacyjnych:

 • Pacjentki zakwalifikowane do zabiegów operacyjnych zgłaszają się do tutejszej Izby Przyjęć w celu pobrania badań laboratoryjnych. Zwykle ok.10 dni przed planowanym terminem zabiegu w godzinach 9:30 do 11:00 na czczo.

 • W dniu poprzedzającym zabieg przeprowadzany jest wywiad ginekologiczny, badanie ginekologiczne, badanie EKG, rozmowa kwalifikacyjna z anestezjologiem oraz działania pielęgnacyjne mające na celu przygotowanie pacjentki do zabiegu.

 • Pacjentki przyjmujące leki na stałe, proszone są o zabranie ich do Oddziału i przekazanie położnej dyżurnej.

 • Nie wskazany manicure na paznokciach dłoni.

 • Prosimy o pozostawienie biżuterii w domu.

Ciężarne i rodzące przyjmowane są do Oddziału Patologii Ciąży i Sali Porodowej także w trybie nagłym i planowym. W izbie Przyjęć pacjentki są monitorowane pod zapisem KTG w celu rejestracji akcji serca płodu i napięcia mięśnia macicy. Lekarz dyżurny decyduje o przyjęciu pacjentki do Oddziału.

 

Informacje dla rodzących zgłaszających się do porodu:

Niezbędne dokumenty:

 • Dokument tożsamości

 • Karta ciąży  i grupa krwi

 • Ostatnie wyniki badań

 • Karty informacyjne – pobyty w szpitalu.

 

Niezbędne przedmioty dla mamy:

 • Koszula ( plus druga na zmianę)

 • Szlafrok

 • Ręczniki -2szt

 • Obuwie (plus obuwie do kąpieli)

 • Przybory toaletowe

 • Woda mineralna ( najwyżej 2 butelki).

 

Niezbędne przedmioty dla noworodka:

 • Pampersy – 1 opakowanie

 • Chusteczki nawilżające

 • Kaftany, śpioszki  – po  3szt

 • Czapeczki – 2szt

 • Rożek, kocyk

 • Skarpetki, rękawiczki – po 1 parze

 • Krem do pielęgnacji pośladków

 • Jedna tetrowa pieluszka.

 

Informacje dla ciężarnych zgłaszających się do Oddziału Patologii Ciąży:

Niezbędne dokumenty:

 • Dokument tożsamości

 • Karta ciąży

 • Ostatnie wyniki badań

 • Karty informacyjne – pobyty w szpitalu.

 

Niezbędne przedmioty  dla ciężarnej:

 • Koszula ( plus druga na zmianę)

 • Szlafrok

 • Ręczniki -2szt

 • Obuwie (plus obuwie do kąpieli)

 • Przybory toaletowe

 • Woda mineralna ( najwyżej 2 butelki).

Bardzo prosimy aby niezbędne przedmioty były spakowane w miarę możliwości w jak najmniejsze bagaże. Częste odwiedziny umożliwiają uzupełnianie i wymianę na bieżąco niezbędnych przedmiotów, tak aby nie zalegały w Oddziale podczas hospitalizacji.

 

Oddział Ginekologii:

 • Ginekologia III piętro.

 

W Oddziale Ginekologii posiadamy 12 łóżek dla pacjentek hospitalizowanych w trybie 24 godz./na dobę oraz 10 łóżek tzw. Jednodniowych dla pacjentek zgłaszających się do zabiegów diagnostycznych. Położne sprawują opiekę nad pacjentkami z dolegliwościami ginekologicznymi oraz nad ciężarnymi (wczesna ciąża). Odpowiedzialne są za pracę zgodnie z obowiązującymi Procedurami oraz Zakresem uprawnień i obowiązków. Położne przygotowują pacjentki do zabiegów oraz sprawują ścisłą opiekę pielęgniarską pooperacyjną.

 

W Oddziale Ginekologii wykonywane są zabiegi diagnostyczne oraz lecznicze:

Diagnostyczne:

 • HSG
 • Pobieranie wycinków ze zmian na sromie
 • Histeroskopia diagnostyczna i zabiegowa
 • Usunięcie polipa
 • Nacięcie ropnia Gruczołu Bartholina
 • Abrazje czyli łyżeczkowanie jamy macicy w celach diagnostycznych.

 

Operacyjne drogą brzuszną i pochwową:

 • Laparotomia – usunięcie macicy oraz usunięcie przydatków

 • Laparoskopia

 • Plastyka Krocza

 • Konizacja szyjki macicy

 • Nietrzymanie moczu – zabieg tradycyjny oraz za pomocą Taśm

 • Usunięcie guzków endometrialnych z rany pooperacyjnej.

 

Oddział Położniczy:

 • Patologia Ciąży

 • Sala Porodowa

 • Położnictwo.

 

Patologia Ciąży świadczy opiekę nad ciężarną. W Oddziale Patologii dostępnych jest 11 łóżek dla ciężarnych. Sale posiadają własne węzły sanitarne z toaletą i prysznicem.

W skład Sali Porodowej wchodzą: 4 Pokoje Narodzin z własnymi węzłami sanitarnymi. Pokoje wyposażona są w sprzęt umożliwiający rodzącej aktywnie urodzić swoje dziecko : drabinki, worki sako, piłki, materace. Łóżka porodowe posiadają możliwość ustalenia pilotem dogodnej pozycji rodzenia.  Na wyposażeniu Sali Porodowej posiadamy gaz rozweselając Entonox . W celu łagodzenia bólu porodowego proponujemy naszym rodzącym korzystanie z aparatów TENS oraz zalecamy muzykoterapię. Wszystkie niefarmakologiczne formy łagodzenia bólu porodowego przyczyniają się do:

 • podniesienia progu bólowego
 • normalizują ciśnienie tętnicze
 • łagodzą stres
 • ułatwiają oddychanie
 • zmniejszają czas trwania I okresu porodu
 • dobrze wpływają na stan płodu.

 

W obszarze Sali Porodowej znajduje się Sala Pooperacyjna. Jest to Sala ścisłego, pooperacyjnego monitoringu nad położnicą i noworodkiem. Czas przebywania położnicy z noworodkiem w Sali Pooperacyjnej trwa ok. 8-12 godzin.

Oddział Położniczy dysponuje 25 łóżkami dla położnic w systemie rooming-in ( matka z dzieckiem). Posiadamy 9 Sal Położnic, Sale posiadają własne węzły sanitarne.

Bezpośrednio po urodzeniu i osuszeniu noworodka położna umożliwia dziecku nieprzerwany kontakt z matką „skóra do skóry”, trwający dwie godziny po porodzie. Oznakowanie, odpępnienie noworodka i ocena wg skali Apgar odbywa się na brzuchu mamy, jeżeli nie występują przeciwwskazania zdrowotne. Podczas kontaktu „skóra do skóry” zachęcamy mamę do rozpoznania momentu, kiedy dziecko jest gotowe do ssania piersi i udzielamy wsparcia, a w razie potrzeby oferujemy pomoc. W ciągu pierwszych dwunastu godzin życia noworodka lekarz oddziału neonatologii przeprowadza badanie kliniczne dziecka.

 

Przy naszym Oddziale działa Szkoła Rodzenia.
Zajęcia w Szkole  prowadzone są przez specjalistów zatrudnionych w naszym Szpitalu. Położne pracujące na Sali Porodowej prowadzą zajęcia o tematyce ściśle związanej z przygotowaniem i postępowaniem podczas porodu. Mamy  możliwość  zaprosić na zajęcia specjalistki zatrudnione w Bankach komórek macierzystych.


Cały personel medyczny Oddziału Ginekologiczno-Położniczego stara się dbać o komfort psychiczny naszych pacjentek podczas hospitalizacji. Edukujemy  podopieczne z zakresu profilaktyki , samokontroli, odżywiania i higieny. Duży nacisk kładziemy na edukację okołoporodową. Staramy się kształtować w pacjentkach umiejętności radzenia sobie w zdrowiu i chorobie. Zespół terapeutyczny wykonuje swoje obowiązki w sposób profesjonalny i dąży do świadczenia usług na jak najwyższym poziomie.

Zespół

Kierownik Oddziału     

dr n. med. Andrzej Płoszyński

Zespół Lekarski:

lek. med. Adam Żółtowski
lek. med. Piotr Zabul
lek. med. Maciej Drapiński
lek. med. Zdzisław Trawiński
lek. med. Grzegorz Jańczewski
lek. med. Dariusz Szczypek
lek. med. Emilia Płoszyńska-Sroka
lek. med. Katarzyna Grela
lek. med. Katarzyna Nietrzebka

Położna oddziałowa     

Dorota Majewska-Kątna
mgr położnictwa

Dieta Mamy

Informujemy, iż Szpital Morski im. PCK  w Gdyni oraz Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy  w Wejherowie z dniem 1 lipca 2020 r. przystąpiły do pilotażowego programu, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 roku – „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1537).

 

Celem głównym pilotażu jest wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym oraz propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród kobiet ciężarnych i młodych mam.

Sposób realizacji założonych celów odbywa się głównie poprzez zapewnienie pacjentkom:

 

 • 5 posiłków dzienne o odpowiedniej kaloryczności, dostosowanej do danego trymestru ciąży

albo okresu karmienia piersią

 • konsultacji dietetycznych
 • poradnictwa i edukacji dotyczącej prawidłowego żywienia

 

Od pacjentki, która chciałaby przystąpić do programu, wymagane jest podpisanie oświadczenia wraz ze zgodą na udział w programie pilotażowym „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym– Dieta Mamy”. Pacjentka nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją programu. Do programu włączane są tylko pacjentki, które korzystają z diety podstawowej.

Dietetyk
Podczas hospitalizacji w Szpitalu w ramach programu pacjentki mogą skonsultować się z dietetykiem. Dodatkowo przez 2 miesiące od zakończenia hospitalizacji pacjentki biorące udział w programie mają  możliwość kierowania pytań do dietetyka drogą elektroniczną. (W treści maila należy podać numer księgi głównej – numer ten widnieje na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego).

Spotkania  z  mgr dietetyki  Małgorzatą Wróbel odbywają się w Szpitalu Morskim im. PCK  w Gdyni:

 

 • poniedziałki, w godz. 15:30-18:30
 • środy, w godz. 15:30-18:30

e-mail: dietamam@szpitalepomorskie.eu

Spotkania z  mgr usł.żyw i dietetyki Ewą Dombrowską odbywają się w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy  w Wejherowie:

 

 • poniedziałki, w godz. 10:00 – 13:00
 • środy, w godz. 10:00 – 13:00
 • czwartki, w godz. 10:00 – 13:00

e-mail: edombrowska@szpitalepomorskie.eu

Informujemy również, że pacjentki w ramach programu mają możliwość zgłaszania uwag pozytywnych oraz negatywnych dotyczących serwowanych posiłków bezpośrednio do dietetyka, położnych lub drogą elektroniczną.

 

W dniu wypisu pacjentki otrzymują kwestionariusz satysfakcji pacjentki z wzięcia udziału w programie pilotażowym  ,,Dieta Mamy” z prośbą o jego wypełnienie. Ankieta jest anonimowa i z uwagami jest przekazywana dietetykowi.

 

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

 

 • Wszelkie informacje w zakresie prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży i kobiet karmiących znajdują się także na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: ncez.pl

 

 • W ramach funkcjonowania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) pacjentki mogą również uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem: poradnia.ncez.pl

 

 

 Jadłospis

Dieta Mamy jadłospis 1.07-7.07.2020

Dieta Mamy jadłospis 8.07-14.07.2020

Dieta Mamy jadłospis 15.07- 21.07.2020

Dieta Mamy jadłospis 22.07-28.07.2020

Dieta Mamy jadłospis 29.07-7.08.2020 

Dieta Mamy jadłospis 8.08 – 17.08.2020

Dieta Mamy jadłospis 18.08 – 27.08.2020

Dieta Mamy jadłospis 28.08 – 6.09.2020

Dieta Mamy jadłospis 7.09 – 16.09.2020

Dieta Mamy jadłospis 17.09 – 26.09.2020

Dieta Mamy jadłospis 27.09 – 6.10.2020

Dieta Mamy jadłospis 7.10 – 16.10.2020

Dieta Mamy jadłospis 17.10 – 26.10.2020

Dieta Mamy jadłospis 27.10 – 5.11.2020

Dieta Mamy jadłospis 6.11 – 15.11.2020

Dieta Mamy jadłospis 16.11 – 25.11.2020

Dieta Mamy jadłospis 26.11 – 5.12.2020 

Dieta Mamy jadłospis 6.12 – 15.12.2020

Dieta Mamy jadłospis 16.12 – 25.12.2020

Dieta Mamy jadłospis 26.12 – 4.01.2021

Dieta Mamy jadłospis 5.01 – 14.01.2021

Dieta Mamy jadłospis 15.01 – 24.01.2021

Dieta Mamy jadłospis 25.01 – 3.02.2021

Dieta Mamy jadłospis 4.02 – 13.02.2021

Dieta Mamy jadłospis 14.02 – 23.02.2021

Dieta Mamy jadłospis 24.02-05.03

Dieta Mamy jadłospis 6.03 – 15.03.2021

Dieta mamy jadłospis 16.03 – 25.03.2021

Dieta Mamy jadłospis 26.03 – 4.04.2021

Dieta Mamy jadłospis 5.04 – 14.04.2021

Dieta Mamy jadłospis 15.04 – 24.04.2021

Dieta Mamy jadłospis 25.04 – 4.05.2021

Dieta Mamy jadłospis 05.05 – 14.05.2021

Dieta Mamy jadłospis 15.05 – 24.05.2021

Dieta Mamy jadłospis 25.05 – 03.06.2021

Dieta Mamy jadłospis 04.06 – 13.06.2021

Dieta Mamy jadłospis 14.06 – 23.06.2021

Dieta Mamy jadłospis 24.06 – 03.07.2021

Dieta Mamy jadłospis 04.07-13.07.2021

Dieta Mamy jadłospis 14.07- 23.07.2021

Dieta Mamy jadłospis 24.07 – 02.08.2021

Dieta Mamy jadłospis 03.08 – 12.08.2021

Dieta Mamy jadłospis 13.08 – 22.08.2021

Dieta Mamy jadłospis 23.08 – 01.09.2021

Dieta Mamy jadłospis 02.09 – 11.09.2021

Dieta Mamy jadłospis 12.09 – 21.09.2021

Dieta Mamy jadłospis 22.09 – 01.10.2021

Dieta Mamy jadłospis 02.10 – 11.10.2021

Dieta Mamy jadłospis 12.10 – 21.10.2021

Dieta Mamy jadłospis 22.10 – 31.10.2021

Zostań mamą w Redłowie

Skoro tu zajrzeliście to prawdopodobnie oczekujecie przyjścia na świat Waszego Maluszka. Martwicie się czy ciążą będzie przebiegać bez problemów? Czy dam sobie radę z bólem w czasie porodu? Jak to będzie na sali porodowej? Zaraz za tymi pytaniami zaczynają się kolejne, prawda? Czy poradzę sobie z tak małym człowiekiem w domu? Jak powinnam karmić prawidłowo? Jak bezpiecznie wykąpać swoją pociechę?

Na te i wiele innych pytań odpowie Wam nasza Szkoła Rodzenia. Żadne Twoje pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Doświadczona kadra, która będzie prowadzić zajęcia przygotuje Was psychicznie i fizycznie do porodu a także do okresu po nim.

Zdajemy sobie sprawę jak ważny jest to dla Was czas, jaka istotna zmiana szykuje się w Waszym życiu. Naszym celem jest przygotowanie przyszłych rodziców na zmiany i wydarzenia, które zmienią ich życie na zawsze. I uwierz – będziecie przygotowani.

Szeroki materiał omawiany na zajęciach pozwoli Ci m.in. ograniczyć ból podczas porodu a przyszłemu Tacie nie stracić głowy na sali porodowej. Odpowiednio przygotowany partner pomoże Ci przejść łatwiej ten trudny okres. Znając fizjologię porodu, oswajając się wcześniej z salą porodową a także mając kontakt z naszą kadrą do samego rozwiązania zobaczysz, że pomimo bólu poród można przejść spokojnie i bez większego stresu. Bo nie wątpimy, że i tak się będziesz troszkę denerwować, prawda? Nie przejmuj się, będziemy czuwać nad Tobą od dnia przyjścia do naszego szpitala do dnia opuszczenia go z nowym Członkiem Rodziny.

Za chwilę przeczytasz program naszej szkoły. Chciałybyśmy abyś wiedziała, że jest to program, który wciąż ewoluuje. Nieustannie zbieramy doświadczenia z współpracy z przyszłymi Rodzicami po to, aby wykorzystać je w przyszłości. Na podstawie Waszych opinii wprowadzamy zmiany do planu kursu tak abyście byli jak najlepiej przygotowani.

Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu;

 • -czw. w godz. 16:00 do 18:00
 • -pt. w godz. 16:00 do 18:00
 • Śr. 16:00 do 18:00 i sob. 10:00 do 12:00

Kurs w Szkole Rodzenia „Zostań mamą w Redłowie”  trwa 4 tygodni ( 8 spotkań)

 

A teraz zapoznaj się z nami i tematyką zajęć, które dla Ciebie poprowadzimy:

CIĄŻA

Prowadzi:
Dorota Majewska – Kątna
Magister położnictwa,
Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno PołożniczegoTel. kom. 795 142 009
I spotkanie ( czas spotkania 2godz.)
Część spotkania (około 30min) przeznaczona jest na sprawy organizacyjne
Tematyka poruszana w dziale:

Najczęstsze dolegliwości w czasie trwania ciąży dotyczące sfery fizycznej i psychicznej

Higiena osobista oraz zasady żywienia kobiet w czasie ciąży – zalecenia dietetyczne.

Prawa i obowiązki kobiety ciężarnej, rodzącej

 

II spotkanie ( czas spotkania 2 godz. 30 min.)
Tematyka poruszana w dziale:

Plan porodu – zalecenia wynikające ze Standardów Okołoporodowych Rozporządzenie Ministra.

Co zabrać ze sobą do porodu.

Objawy zbliżającego się porodu

Mechanizm hormonalny

Ćwiczenia- oddechowe, ogólnousprawniające – ok. 30min.

Prezentacja na temat krwi pępowinowej – ok. 30 min.

PORÓD

Prowadzi:
Joanna Miłosz
Specjalista pielęgniarstwa położniczego
Miejsce pracy: Sala PorodowaTel. kom. – 515 662 059Dorota SzymańskaSpecjalista pielęgniarstwa położniczego
Miejsce pracy: Sala PorodowaTel. kom. – 784 463 956III Spotkanie ( czas spotkania 2 godz.)
Tematyka poruszana w dziale:Metody zmniejszania bólu porodowego.Rola osoby towarzyszącej podczas poroduPrzygotowanie krocza do poroduĆwiczenia- oddechowe, ogólnousprawniająceIV Spotkanie ( czas spotkania 2 godz.)
Tematyka poruszana w dziale:Możliwe zabiegi podczas porodu.Cięcie cesarskiePobranie krwi pępowinowejĆwiczenia- oddechowe, ogólnousprawniające

POŁÓG

Prowadzi:
Jolanta Błaś
Licencjat położnictwa,
Położna koordynująca Oddziału Ginekologiczno PołożniczegoTel. kom. – 504 574  704V Spotkanie ( czas spotkania od 2 godz. do 2 godz. 30 min.)
Tematyka poruszana w dziale:Zmiany ogólnoustrojowe w połogu.Najczęstsze problemu okresu połogu.Zapoznanie z Oddziałem Ginekologiczno – Położniczym Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o.VI Spotkanie ( czas spotkania 2 godz. 30 min.)
Tematyka poruszana w dziale:Higiena w połogu.Połóg po cięciu cesarskim.Odżywianie w połogu.Prezentacja na temat krwi pępowinowej – ok. 30 min.Ćwiczenia-  ogólnousprawniające

NOWORODEK

Prowadzi:
Ewa Borowska
Pielęgniarka Oddziałowa
Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii NoworodkaTel. kom. – 606 282 663VII Spotkanie –Karmienie piersią. ( czas spotkania 2 godz.)
Tematyka poruszana w dziale:Mechanizm laktacji.Korzyści z karmienia naturalnego.Zmienność pokarmu kobiecego.Technika i pozycje karmienia piersią.Zasady karmienia piersią.Najczęstsze problemy w laktacji.VIII Spotkanie – Pielęgnacja noworodka. ( czas spotkania 2 godz.)Tematyka poruszana w dziale:Stany przejściowe u noworodka.Pielęgnacja u noworodka.Szczepienia noworodka

 

 • Informacje dla rodzących zgłaszających się do porodu:

Niezbędne dokumenty:

  • Dokument tożsamości.
  • Karta ciąży  i grupa krwi.
  • Ostatnie wyniki badań.
  • Karty informacyjne – pobyty w szpitalu

Niezbędne przedmioty dla mamy:

  • Koszula ( plus druga na zmianę).
  • Szlafrok.
  • Ręczniki -2szt.
  • Obuwie (plus obuwie do kąpieli).
  • Przybory toaletowe.
  • Woda mineralna ( najwyżej 2 butelki).

Niezbędne przedmioty dla noworodka:

  • Pampersy – 1 opakowanie.
  • Chusteczki nawilżające.
  • Kaftany, śpioszki  – po  3szt.
  • Czapeczki – 2szt.
  • Rożek, kocyk.
  • Skarpetki, rękawiczki – po 1 parze
  • Krem do pielęgnacji pośladków.
  • Jedna tetrowa pieluszka.

Informacje dla ciężarnych zgłaszających się do Oddziału Patologii Ciąży:

Niezbędne dokumenty:

  • Dokument tożsamości.
  • Karta ciąży
  • Ostatnie wyniki badań.
  • Karty informacyjne – pobyty w szpitalu.

Niezbędne przedmioty  dla ciężarnej:

  • Koszula ( plus druga na zmianę).
  • Szlafrok.
  • Ręczniki -2szt.
  • Obuwie (plus obuwie do kąpieli).
  • Przybory toaletowe.
  • Woda mineralna ( najwyżej 2 butelki).

W związki z warunkami lokalowymi i brakiem możliwości przechowywania walizek o dużych gabarytach, prosimy aby niezbędne przedmioty były spakowane w miarę możliwości w jak najmniejsze bagaże. Częste odwiedziny umożliwiają uzupełnianie i wymianę na bieżąco niezbędnych przedmiotów, tak aby nie zalegały w Oddziale podczas hospitalizacji.

Co dodatkowo powinniście wiedzieć?

 • Na zajęcia zapraszamy od 25 tygodnia ciąży.
 • Spotkania odbywać się będą dwa razy w tygodniu po dwie godziny (pon./czw.; wt./pt.; śr./sob.).
 • W przyszłości rozważymy kursy weekendowe.
 • Całość kursu obejmuje dziesięć spotkań (5 tygodni).
 • Na jeden kurs przyjmujemy maksymalnie 7 par.
 • Cena kursu wynosi 400 zł od pary (za wszystkie zajęcia prowadzone w Szkole Rodzenia). Nr rachunku do przelewu: PKO BP S.A. Nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148 z dopiskiem „Szkoła Rodzenia Imię i Nazwisko”.
 • Do uczestnictwa w zajęciach ruchowych niezbędne zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę, o braku p/wskazań.
 • Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje Certyfikat.

PORADNIK ZOSTAŃ MAMĄ W REDŁOWIE

PLAN PORODU

DIETA

ĆWICZENIA W CIĄŻY

 

Zapisy: szkolarodzenia@szpitalepomorskie.eu; tel. 601 646 132. Czekamy na Was!

Na stronie tej pokazujemy naszych najmłodszych pacjentów – dzieci, urodzone w Szpitalu Morskim w Gdyni od końca marca 2021 r. Każda z fotografii będzie znajdować się na stronie około 1 miesiąca. Cieszymy się, że jesteście z nami. Pozdrawiamy!!!

Kontakt

Kierownik Oddz. Ginekologiczno-Położniczego
58 72 60 270

Położna Oddziałowa Oddz. Ginekologiczno-Położniczego
58 72 60 279/275

Sekretariat
58 72 60 270

Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza
58 72 60 908

Oddział Położniczy

Gabinet lekarski
58 72 60 272/273

Dyżurka położnych  Patologia Ciąży
58 72 60 274

Sala Porodowa
58 72 60 277

Dyżurka położnych Położnictwo
58 72 60 139

Oddział Ginekologii

Gabinet lekarski
58 72 60 278

Dyżurka położnych
58 72 60 271

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST