preloder

Oddział Ginekologii Onkologicznej

Szpital Morski im. PCK

Oddział

Oddział Ginekologii Onkologicznej powstał 01.08.2007 roku i funkcjonuje w strukturach Gdyńskiego Centrum Onkologii i jest elementem wielospecjalistycznego systemu opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową. W oddziale wykonuje się zabiegi diagnostyczne z pobraniem wycinków do badania histologicznego, przeprowadza się diagnostykę obrazową, laboratoryjną, określa się rozpoznanie i zaawansowanie choroby. Działalność Oddziału Ginekologii Onkologicznej koncentruje się na operacyjnym leczeniu nowotworów żeńskich narządów rodnych, a ścisła współpraca z Oddziałami Radioterapii, Chemioterapii, Chirurgii Onkologicznej i Zakładem Patomorfologii pozwala na przeprowadzenie kompleksowego leczenia chorych, w oparciu o najnowsze standardy i osiągnięcia medycyny w zakresie leczenia onkologicznego, bez zbędnych opóźnień w dostępie do określonej metody leczenia.

W oddziale wykonuje się operacyjne leczenie nowotworów:

 • Szyjki macicy: radykalne wycięcie macicy, TMMR, z wycięciem węzłów chłonnych miednicznych i okołoaortalnych, proste wycięcie macicy, konizacja szyjki macicy.
 • Jajników: operacje cytoredukcyjne włącznie z rozszerzeniem procedur o zabiegi na przewodzie pokarmowym, układzie moczowym i w obrębie całej jamy brzusznej w przypadku konieczności radykalnej operacji w zaawansowanej chorobie nowotworowej; adekwatne procedury chirurgiczne w przypadkach o mniejszym zaawansowaniu choroby.
 • Trzonu macicy: wycięcie macicy z przydatkami, z określeniem dalszego zakresu operacji (wycięcie węzłów chłonnych miedniczych i/lub okołoaortalnych) na podstawie badania śródoperacyjnego.
 • Sromu: proste i radykalne wycięcie sromu, wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych, biopsja węzła wartowniczego.
 • Operacyjne leczenie wznowy nowotworów ginekologicznych: zabiegi w obrębie miednicy mniejszej, narządów jamy brzusznej, egzenteracja miednicy mniejszej.
 • Operacyjne leczenie niezłośliwych nowotworów kobiecych narządów rodnych.
 • Operacje profilaktyczne u kobiet z grupy podwyższonego ryzyka onkologicznego (np. zdiagnozowane mutacje genów).
 • Zabiegi w celu ochrony / zachowania płodności (onco-fertility) u pacjentek zaplanowanych do wielospecjalistycznego, systemowego leczenia chorób onkologicznych.
 • Zabiegowe leczenie objawowe (punkcje, drenaż wodobrzusza, torbieli limfatycznych itp

Zespół

Lekarze
Kierownik

dr n. med. Mirosław Dudziak
specjalista ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii

Zastępca Kierownika     

lek. med. Jerzy Kubik
Specjalista położnictwa i ginekologii

Asystenci     

dr n. med. Maciej Stukan
specjalista ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii
lek. med. Aleksandra Myszewska
specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii
lek. med. Andrzej Kmieć
w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
lek. med. Maciej Pawłowski
w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

Rezydenci     

lek. med. Aleksandra Ohler
w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
lek. med. Janina Świderska
w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

Zespół położnych
Położna Oddziałowa     

mgr Anna Kownacka
licencjat położnictwa

Położna Zabiegowa     

Danuta Szczepaniuk
licencjat położnictwa

Położne     

Mirosława Bielecka
st. położna
Maria Czerwińska
st. położna
mgr Dorota Gajos
licencjat położnictwa
Magdalena Hanowicz
licencjat położnictwa
Joanna Łopińska
licencjat położnictwa
Stefania Mach
st. położna
Katarzyna Mieloch
st. położna
Małgorzata Mrowicka
st. położna
Joanna Pilarczyk
st. położna
Barbara Wronowska
licencjat położnictwa
Hanna Zielińska
st. Położna

St. Sekretarka medyczna       

mgr Magdalena Sankowska

St. Pracownik administracyjno – gospodarczy       

Ludmiła Groszkowska

Informacje dla pacjentki Oddziału Ginekologii Onkologicznej

 • Kwalifikacje do zabiegów odbywają się we wtorki i środy (godz. 9.30-13.00). Prosimy zgłaszać się ze skierowaniem oraz całą dokumentacją medyczną (zarówno aktualną jak i z przeszłości) – wypisy, wyniki badań obrazowych, laboratoryjnych, inne.
 • 7 dni przed planowanym przyjęciem zgłosić się ze skierowaniem do szpitala na czczo w godz. 7.00- 9.00 do budynku nr. 5, celem wykonania niezbędnych badań przedoperacyjnych.
 • Pacjentki z chorobami przewlekłymi, w szczególności z:
  a. chorobami układu krążenia (np. choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, zakrzepica, zatorowość),
  b. chorobami metabolicznymi (np. cukrzyca),
  c. układu oddechowego (np. astma oskrzelowa, choroba obturacyjna płuc),
  d. endokrynologicznymi (np. choroby tarczycy), lub
  e. innymi, które mogą mieć wpływ stan zdrowia w czasie okołooperacyjnym,
  powinny koniecznie uzyskać zaświadczenia od prowadzącego lekarza specjalisty z określeniem choroby, ryzyka związanego ze znieczuleniem i operacją oraz zaleceniami (w szczególności dotyczącymi leków) na czas przed i po zabiegu.
 • Przed operacją nie przyjmować leków, które:
  a. mają wpływ na krzepnięcie krwi, np. Warfin, Acenokumarol, Sintrom, Areplex, Plavix, Xarelto, leki zawierające kwas acetylosalicylowy (np. Acard, Polocard, Polopiryna, Aspiryn, Etopiryna), i innych – odstawić 7 dni przed operacją,
  b. leków przeciwcukrzycowych zawierających metforminę – odstawić 3-4 dni przed operacją.
  Konieczna jest wtedy konsultacja lekarza prowadzącego (np. kardiolog, internista) celem określenia, czy można bezpiecznie nie przyjmować w/w leków, a jeżeli nie to celem zalecenia przyjmowania innego leku.
 • Zabrać ze sobą do szpitala zaświadczenie o szczepieniu  przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby (WZW – B), zaświadczenie o ubezpieczeniu, sztućce, kubek, ręczniki, szlafrok, piżamę, klapki kąpielowe, wodę niegazowaną, herbatę rumiankową.
 • Przyjęcie do szpitala w godz. 7.30 – 8.30 w budynku nr 5, punkt przyjęć.
 • Informujemy, że na terenie całego szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

Kontakt

Ordynator Oddziału
58 72 60 515

Gabinet lekarski
58 72 60 508
58 72 60 509
58 72 60 435

Położna Oddziałowa
58 72 60 305

Dyżurka położnych
58 72 60 101
58 72 60 523

Sekretariat
58 72 60 296