loader image

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Szpital św. Wincentego a Paulo

Oddział

Główne zadania oddziału:

Inwazyjne leczenie Pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, zabiegi ablacji RF zaburzeń tymu serca, zabiegi implantacji stymulatorów i kardiowerterów CRT-P, CRT-D

Profil zabiegowy oddziału obejmuje:

zabiegi implantacji stymulatorów i elektrofizjologii, zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej, hemodynamiki.

Wyposażenie oddziału:

  • Angiograf- Pracownia Kardiologii Inwazyjnej
  • Ramię C- RTG, Sala operacyjna
  • Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego- 7 łóżek
  • Aparaty do echokardiografii do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
  • Aparatura do ablacji RF

 

Pracownie na terenie oddziału:

Pracownia Elektrostymulacji i Elektrofizjologii
Pracownia Kardiologii Inwazyjnej i Hemodynamiki

Statystyka oddziału:

Ilość Pacjentów rocznie: 669
Ilość operacji rocznie: średnio 2321
Ilość łóżek: 7, 7 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego

Podstawy przyjęcia na oddział:

TRYB OSTRY: Pacjenci przyjmowani są na Oddział przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.
TRYB PLANOWY: Wedle książki przyjęć planowych.

Zespół

Kierownik Oddziału:
lek. med. Paweł Miękus (specjalista kardiologii)

Z-ca Kierownika:
dr. n. med. Małgorzata Rzyman, specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych

Pielęgniarka koordynująca:
mgr Anna Fiedorowicz, specjalista w zakresie pielęgniarstwa kardiologicznego

Kontakt

tel. Sekretariat: 58 7260 648
e-mail: o.kardiologiczny@szpitalwincentego.pl