loader image

Oddział nefrologii

Szpital Morski im. PCK

Oddział

Oddział Nefrologii specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób nerek.

W oddziale hospitalizowani są pacjenci zarówno z nefropatiami pierwotnymi jak i wtórnymi – zwłaszcza w przebiegu chorób metabolicznych, jak nefropatia cukrzycowa oraz w przebiegu hematologicznych, jak nefropatia szpiczakowa. Hospitalizowani są także pacjenci z zaburzeniami elektrolitowymi wynikającymi z wrodzonych i nabytych zaburzeń funkcji cewek nerkowych.
W oddziale istnieje pełna możliwość wykonywania diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej chorób nerek. Pacjenci wymagający wykonania biopsji nerek kierowani są do Kliniki Nefrologii w Gdańsku.
Duża grupę chorych hospitalizowanych stanowią pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek, zarówno w okresie przed rozpoczęciem leczenia nerkozastępczego, jak i chorzy dializowani otrzewnowo lub hemodializowani. Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek kwalifikowani są do leczenia nerkozastępczego, przeprowadzana jest edukacja dotycząca rodzajów leczenia nerkozastępczego. We współpracy z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii zakładane są cewniki tunelizowane do dializ.
W oddziale wykonywane są także badania diagnostyczne w celu kwalifikacji chorych do zabiegu przeszczepienia nerki.
Chorzy przewlekle dializowani hospitalizowani są również z powodu powikłań, takich jak niedokrwistość, powikłania infekcyjne i zaburzenia układu krążenia,
Oddział ściśle współpracuje z Poradnią Nefrologiczną i Stacją Dializ, znajdującymi się na terenie szpitala.
Lekarz oddziału udziela konsultacji w zakresie chorób nerek.
Oddział posiada 4 łóżka szpitalne, dysponuje defibrylatorem, kardiomonitorem i pompami infuzyjnymi.

Zespół

Kierownik Oddziału   lek. med. Wojciech Wołyniec

Kontakt

Lokalizacja

budynek nr 9