loader image

Oddział Pulmonologiczny

Szpital Morski im. PCK

Oddział

Oddział Pulmonologii specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń układu oddechowego. Dysponujemy 28 łóżkami (w tym 2 łóżka pobytu dziennego – sale 2 i 3 osobowe) oraz gabinetem bronchoskopii i spirometrii. Diagnozujemy pacjentów ze zmianami radiologicznymi w miąższu płuc , opłucnej i w śródpiersiu oraz z dolegliwościami ze strony układu oddechowego tj. przewlekły kaszel, krwioplucie, duszność, ból w klatce piersiowej. W przypadku podejrzenia nowotworu płuca przeprowadzamy pełną diagnostykę przy współpracy z Zakładem Radiologii i Patomorfologii ,z oceną charakteru i operacyjności zmiany i kwalifikacją do zabiegu operacyjnego przeprowadzaną przez konsultującego specjalistę chirurgii klatki piersiowej. Pacjenci nie zakwalifikowani do leczenia operacyjnego konsultowani są przez onkologa i i kwalifikowani do dalszego leczenia onkologicznego w tutejszym szpitalu (chemio v radioterapia). Wykonujemy ponadto drenaże jamy opłucnej w przypadku stwierdzonej odmy jak również obecności płynu , w razie potrzeby podajemy doopłucnowo pleurodezę chemiczną. Hospitalizujemy również pacjentów z ostrymi infekcjami dróg oddechowych, w tym z ciężkim zapaleniem i płuc i zapaleniem oskrzeli przebiegającym z dusznością (astma oskrzelowa, POCHP) i niewydolnością oddechową. Ścisła współpraca z laboratorium mikrobiologicznym umożliwia szybką identyfikację patogenu . Świadczymy pomoc pacjentom innych oddziałów w ramach konsultacji, wykonując również zabiegi bronchoskopii i drenaży opłucnej oraz badania spirometryczne.

Zespół

Kierownik Oddziału

lek. med. Magdalena Rek
internista – specjalista pulmonologii

Pielęgniarka Zarządzająca:

mgr Grażyna Woźniak

Asystenci:    

lek. med. Halina Rzepecka
internista – specjalista pulmonologii

lek. med. Małgorzata Twarogowska
internista – specjalista pulmonologii

lek. med. Wioletta Staniszewska
specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc

lek. med. Karolina Flasińska
specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc

lek. med. Krzysztofa Mańka-Maciaszczyk
specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc

lek. med. Maciej Radwański
internista – specjalista pulmunolog

Kontakt

Kierownik Oddziału
58 72 60 224

Gabinet lekarski
58 72 60 166; 58 72 60 216

Pielęgniarka Zarządzająca
58 72 60 218

Dyżurka pielęgniarek
58 72 60 236

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST