preloder

Oddział Radioterapii

Szpital Morski im. PCK

Oddział

Od ponad stu lat radioterapia jest jedną z najskuteczniejszych metod walki z nowotworami. W Gdyńskim Centrum Onkologii wykorzystujemy w tym celu najnowocześniejszy sprzęt: trzy aparaty megawoltowe zintegrowane z systemem do planowania leczenia, tomograf komputerowy, dwa symulatory oraz aparat do brachyterapii HDR. W Dziale Radioterapii leczymy nowotwory u dorosłych we wszystkich lokalizacjach. Wykorzystujemy także najnowsze techniki radioterapii – IMRT czyli technika intensywnej modulacji dawki oraz „gating”, czyli napromienianie z bramkowaniem oddechowym, polegające na „śledzeniu” guza zgodnie z rytmem oddechowym. Jako jedyny ośrodek w Polsce północnej przeprowadzamy napromienianie całego ciała przed przeszczepem szpiku kostnego (technika TBI). Leczenie brachyterapią przeprowadzane jest przy użyciu nowoczesnego aparatu do brachyterapii HDR, który pozwala na leczenie w bardzo krótkim czasie. Aplikacja, wykonywana w znieczuleniu, trwa tylko kilkanaście minut, co zapewnia duży komfort dla pacjenta. Zabiegi te znajdują zastosowanie w leczeniu nowotworów narządu rodnego, skóry, płuca, przełyku oraz prostaty.

W Dziale Radioterapii zatrudnionych jest 11 lekarzy. Są to lekarze praktycy z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu chorób nowotworowych, wszyscy ze specjalizacją z radioterapii onkologicznej, posiadamy także jednego specjalistę z medycyny paliatywnej. Wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy zdobywała wiedzę i doświadczenie w wiodących ośrodkach w kraju i za granicą (m.in. Memorial Sloan – Kettering Cancer Center w Nowym Jorku, Columbia University w Nowym Jorku, St Luc Hospital w Brukseli).

Nasza mocną stroną jest bardzo życzliwe i przyjazne podejście całej kadry do pacjentów, doceniane przez chorych w anonimowo wypełnianych ankietach. Około 90 % pacjentów ocenia opiekę w Oddziale Radioterapii jako bardzo dobrą i dobrą i poleciłoby nasz Ośrodek rodzinie i znajomym.

Lecznictwo

Posiadany sprzęt i oprogramowanie:

Przyśpieszacze liniowe:

 • CLINAC 2300 CD Sn 544 „zielony”
  – Portal as500
  – Stół Exact
  – Kolimator 120-listkowy
  – Dodatkowy stół do napromieniania całego ciała – Polkam TBI
 • CLINAC 2300 CD Sn 3384 „niebieski”
  – Portal as500
  – Stół Exact
  – Kolimator 120 listkowy
  – Opcja niskiego „dose rate’u”
 • CLINAC 2300 CDD Silhouette Sn 921 „różowy”
  – Portal as500
  – Stół Exact
  – Kolimator 120-listkowa
  -Opcja bramkowania oddechowego

Symulatory:

 • ACUITY 1
  – Opcja Digital Shape Projector
  – Stół Exact
 • ACUITY 2
  – Opcja Digital Shape Projector
  – Stół Exact
  – Opcja Cone Beam Computed Tomotheraphy

Brachyterapia HDR:

 • Aparat HDR: Afterloader GammaMed Plus Ix (24 kanałowy)
 • System brachyterapii prostaty w czasie rzeczywistym: Vitesse 2.5
 • System planowania brachyterapii BrachyVision
 • Stepper CIVCO AccuCARE MicroTouch
 • Ramię C Siemens Arcadis Orbic

System do zarządzania radioterapią:

 • ARIA 11 (Varian Medical System)

Zespół

Dział Radioterapii składa się z 72-łóżkowego oddziału, Zakładu Teleterapii i Zakładu Brachyterapii.

Kierownik:
 • lek. med. Dorota Filarska
  specjalista radioterapii onkologicznej
Tel. 58 72 60 417
Sekretariat Oddziału:
Sekretarka medyczna
 • Hanna Chacuk
Tel. 58 7260 164
Fax. 58 72 60 284radioterapia@szpital-morski.pl
Oddział Radioterapii A (kobiecy) – parter:
Lekarze (gab nr 8)
 • dr n. med. Grażyna Rolka-Stempniewicz
  – specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek .med. Adam Skórzak
  – specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. .Anna Subotowicz-Zimniak
  – specjalista radioterapii onkologicznej,
  – specjalista medycyny paliatywnej
 • lek. med. Michał Dec
  – w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej
Tel. 58 7260 210
Lekarze (gab. nr 23)
 • lek. med. Marzena Paciorkowska
  – specjalista radioterapii onkologicznej
Tel. 58 7260 223
Pielęgniarka Oddziałowa
 • Ewa Dąbrowska
Tel. 58 7260 128
Zespół Pielęgniarski
 • Barbara Popiołek
  – zastępca pielęgniarki oddziałowej
 • Ewa Fijołek
 • Jadwiga Foras
 • Bożena Gałecka
 • Lucyna Hirsch
 • Ewa Kopernik-Hołownia
 • Wiesława Kin
 • Izabela Łagosz
 • Beata Trzcińska
 • Joanna Paździoch
 • Hanna Szewczyk
 • Beata Wiśniewska
 • Grażyna Wiśniewska
 • Bożena Wojska
Tel. 58 7260 163
Sekretarka medyczna
 • Danuta Aleksandrowicz
Tel. 58 7260 433
Pracownik administracyjno
– gospodarczy
 • Małgorzata Hellmann
Tel. 58 7260 434
Oddział Radioterapii B (męski) – 1 piętro:
Lekarze (gab. nr 123)
 • lek. med. Luiza Daniel
  – zastępca kierownika oddziału radioterapii, specjalista radioterapii
  onkologicznej, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
 • lek. med. Monika Urban
  – specjalista radioterapii onkologicznej
Tel. 58 7260 104
Lekarze (gab. nr 103)
 • lek. med. Wojciech Łuczak
  – specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Katarzyna Czyżewska
  – specjalista radioterapii onkologicznej
Tel. 58 7260 234
Pielęgniarka Oddziałowa:
 • mgr Honorata Zentkowska
Tel. 58 7260 134
Zespół pielęgniarski:
 • Agnieszka Bielińska
 • Gabriela Chojna
 • mgr Ewelina Duda
 • Katarzyna Dampc
 • Bożena Grzymkowska
 • Ewa Krause
 • Magdalena Knaś
 • Beata Majewska
 • lic. Hanna Pieńkowska
 • Danuta Raczyńska
 • Aleksandra Radecka
 • mgr Renata Siepsiak
 • Mariola Szefka
 • Beata Szmidt
 • Dorota Więdlak
 • Joanna Waligórska
Tel. 58 7260 230
Sekretarka medyczna:
 • Beata Mleczek
Tel. 58 7260 434
Pracownik administracyjno
– gospodarczy:
 • Małgorzata Hallmann

Kontakt

tel. 58 7260 164
fax. 58 72 60 284
radioterapia@szpital-morski.pl