preloder

Oddział Hematologii i Transplantologii Szpiku

Oddział

Oddział Hematologii i Transplantologii Szpiku to obecnie cztery łóżka stacjonarne i dwa stanowiska oddziału dziennego. To pierwszy taki oddział powstały w Gdyni, natomiast trzeci w regionie pomorskim. Dewizą działania oddziału jest diagnostyka i leczenie oparte na standardach światowych i europejskich.

Trwają teraz prace remontowe, dzięki którym już na początku 2019 r. oddział będzie dysponował 23 łóżkami stacjonarnymi oraz możliwością leczenia w ramach pobytu dziennego.

Celem działania oddziału jest nowoczesna diagnostyka i leczenie schorzeń hematologicznych, głównie onkohematologicznych. Oddział zajmuje się także nowoczesną diagnostyką ostrych białaczek, chłoniaków, opartą na badaniach immunologicznych, cytogenetycznych i molekularnych. Dzięki rozbudowanie bazy łóżkowej będzie możliwe prowadzenie intensywnego leczenia hematologicznego jakie stosuje się współcześnie w ostrych białaczkach szpikowych czy niektórych chłoniakach. W przyszłości w ramach oddziału przeprowadzane będą zabiegi przeszczepiania komórek macierzystych układu krwiotwórczego.

Pracownicy oddziału hematologii biorą aktywny udział w pracach grup roboczych d.s chłoniaków, ostrych białaczek czy szpiczaka plazmocytowego (PLRG, PALG, PGSz). Dodatkowo uczestniczymy w badaniach klinicznych, w opracowaniu i aktualizacji standardów leczenia schorzeń hematologicznych. Bierzemy udział w projektach skierowanych do pacjentów i ich rodzin, na rzecz poprawy jakości leczenia i opieki hematologicznej. Uczestniczymy w projektach ogólnopolskich dotyczących leczenia pacjentów zakwalifikowanych do programów lekowych oraz programów badawczych.

Zespół

Ordynator Oddziału:

dr n. med. Wanda Knopińska-Posłuszny

Kontakt

tel. 58 72 60 438

fax 58 72 60 156

e-mail: hematologia@szpitalepomorskie.eu