preloder

Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem Chirurgii Ręki

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Zadania:

1. Podstawowym zadaniem oddziału jest diagnostyka, leczenie operacyjne i zachowawcze oraz wczesna rehabilitacja schorzeń w zakresie narządu ruchu.

2. Zakres zabiegów operacyjnych wykonywanych w Oddziale obejmuje w szczególności:

– chirurgia ręki:

a) zaopatrzenie ręki urazowej pierwotne i wtórne;
b) mononeuropatie i zespoły uciskowe nerwów kończyny górnej;
c) choroba Dupuytrena, choroba de Qurvain, palec trzaskający;
d) zabiegi rekonstrukcyjne (stawy rzekome, ubytki i deformacje kostne);
e) rekonstrukcje i transfery ścięgien;
f) artrodezy, artroplastyki małych stawów, przykurcze stawów;
g) uszkodzenia nerwów (przeszczepy nerwów, resekcja nerwiaków);
h) przeszczepy skóry.

– leczenie wad wrodzonych narządu ruchu: osteotomie, rekonstrukcje;
– leczenie zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych, kolanowych i barkowych:

a) endoprotezoplastyki częściowe i całkowite (połowicze, całkowite cementowe i bezcementowe stawu biodrowego, Short stem, resurfacing)
b) endoprotezoplastyki całkowite, częściowe i rewizyjne stawów kolanowych.

– traumatologia narządu ruchu:

a) zespolenia kości długich gwoźdźmi śródszpikowymi blokowanymi;
b) zespolenia kosci miednicy otwarte i zamknięte;
c) repozycje i zespolenia z użyciem przeszczepów kostnych liofilizowanych, mrożonych;
d) zespolenia DHS, DCS gwoździem gamma LCP, AO, zespolenia zewnętrzne;
e) zespolenia z rekonstrukcją powierzchni stawowych, pod kontrolą artroskopu z użyciem przeszczepów kostnych;
f) stawy rzekome, zakażone, z użyciem komórek PRP;

– chirurgia artroskopowa – zabiegi artroskopowe, rekonstrukcyjne, naprawcze, plastyki stawów: kolanowego, skokowego, ramiennego.

W oddziale nie są wykonywane zabiegi operacyjne w zakresie kręgosłupa.

3. W Oddziale istnieje możliwość rehabilitacji w zakresie narządu ruchu po zakończonej hospitalizacji (ukończonym procesie terapeutycznym i wczesnej rehabilitacji) dla pacjentów nie wymagających dalszego leczenia w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Spółka z o.o. w Wejherowie – świadczenia poza kontraktem z NFZ.

4. W strukturze Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem Chirurgii Ręki funkcjonują:

– sale terapeutyczne – 24 łóżka;
– łóżka przeznaczone do rehabilitacji narządu ruchu – 6 łóżek (poza kontraktem z NFZ).

5. Zadania Oddziału obejmują ponadto:

– konsultacje we wszystkich oddziałach Szpitala, w tym SOR oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Spółki, z którymi Spółka posiada odpowiednie umowy o współpracy;
– prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
– organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu;
– organizację konferencji naukowych i warsztatów szkoleniowych;
– zapewnienie przez Kierownika Poradni, a w przypadku nie powołania Kierownika – przez Ordynatora, prawidłowego funkcjonowania oraz nadzór merytoryczny nad przyszpitalną Poradnią Urazowo-Ortopedyczną;
– zapewnienie pacjentom Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia.

Ordynator: lek. Marek Lewandowski – specjalista ortopeda traumatolog

Zastępca Ordynatora: lek. Tadeusz Monkiewicz – specjalista ortopeda traumatolog

Zastępca Ordynatora: lek. Ilona Olszaniec-Kozakiewicz – specjalista ortopeda traumatolog

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Irena Charytanowicz

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Karina Ruth – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego 

Zespół lekarzy:

lek. Roman Dąbrowski – specjalista ortopeda traumatolog

lek. Bartłomiej Gałecki

lek. Robert Kalita – specjalista ortopeda traumatolog

lek. Szymon Syroczyński

lek. Maciej Wojtecki

 

Rezydenci:

lek. Natalia Cieślik

lek. Andrzej Grodź

lek. Daniel Jaglarz

lek. Jakub Krzeszowiec

lek. Szymon Piaskowski

lek. Aleksander Sielawko

Informacje o kolejce oczekujących na wykonanie zabiegu ortopedycznego można uzyskać pod numerem telefonu: 58 57 27 852.

Rejestracja na konsultacje ortopedyczne odbywa się codziennie między godziną 8:00 a 9:00 na podstawie skierowania do szpitala w sekretariacie Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem Chirurgii Ręki.

Ordynator: 58 57 27 530
Pielęgniarka Oddziałowa: 58 57 27 533
Dyżurka lekarska: 58 57 27 531
Dyżurka pielęgniarek: 58 57 27 535
Dla Pacjentów: 58 57 27 536
Sekretariat oddziałowy: 58 57 27 534