preloder

Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Zadania:

1. Podstawowym zadaniem oddziału jest diagnostyka, leczenie operacyjne i zachowawcze oraz wczesna rehabilitacja schorzeń w zakresie narządu ruchu.

2. Zakres zabiegów operacyjnych wykonywanych w Oddziale obejmuje w szczególności:
a) endoprotezoplastyki częściowe i całkowite (połowicze, całkowite cementowe i bezcementowe stawu   biodrowego, Short stem, resurfacing)
b) endoprotezoplastyki całkowite, częściowe i rewizyjne stawów kolanowych

 

– traumatologia narządu ruchu:

  1. a) zespolenia kości długich gwoźdźmi śródszpikowymi blokowanymi;
   b) zespolenia kosci miednicy otwarte i zamknięte;
   c) repozycje i zespolenia z użyciem przeszczepów kostnych liofilizowanych, mrożonych;
   d) zespolenia DHS, DCS gwoździem gamma LCP, AO, zespolenia zewnętrzne;
   e) zespolenia z rekonstrukcją powierzchni stawowych, pod kontrolą artroskopu z użyciem przeszczepów kostnych;
   f) stawy rzekome, zakażone, z użyciem komórek PRP;

 

– chirurgia ręki:

  1. a) zaopatrzenie ręki urazowej pierwotne i wtórne;
   b) mononeuropatie i zespoły uciskowe nerwów kończyny górnej;
   c) choroba Dupuytrena, choroba de Qurvain, palec trzaskający;
   d) zabiegi rekonstrukcyjne (stawy rzekome, ubytki i deformacje kostne);
   e) rekonstrukcje i transfery ścięgien;
   f) artrodezy, artroplastyki małych stawów, przykurcze stawów;
   g) uszkodzenia nerwów (przeszczepy nerwów, resekcja nerwiaków);
   h) przeszczepy skóry.

– leczenie wad wrodzonych narządu ruchu: osteotomie, rekonstrukcje;
– leczenie zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych, kolanowych i barkowych:

 

– traumatologia narządu ruchu:

  a) zespolenia kości długich gwoźdźmi śródszpikowymi blokowanymi;
  b) zespolenia kosci miednicy otwarte i zamknięte;
  c) repozycje i zespolenia z użyciem przeszczepów kostnych liofilizowanych, mrożonych;
  d) zespolenia DHS, DCS gwoździem gamma LCP, AO, zespolenia zewnętrzne;
  e) zespolenia z rekonstrukcją powierzchni stawowych, pod kontrolą artroskopu z użyciem przeszczepów kostnych;
  f) stawy rzekome, zakażone, z użyciem komórek PRP;

– chirurgia artroskopowa – zabiegi artroskopowe, rekonstrukcyjne, naprawcze, plastyki stawów: kolanowego, skokowego, ramiennego.

 

3. W strukturze Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem Chirurgii Ręki funkcjonują:
– sale terapeutyczne – 30 łóżek;

4. Zadania Oddziału obejmują ponadto:
– konsultacje we wszystkich oddziałach Szpitala, w tym SOR oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Spółki, z którymi Spółka posiada odpowiednie umowy o współpracy;
– prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
– organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu;
– organizację konferencji naukowych i warsztatów szkoleniowych;
– zapewnienie przez Kierownika Poradni, a w przypadku nie powołania Kierownika – przez Ordynatora, prawidłowego funkcjonowania oraz nadzór merytoryczny nad przyszpitalną Poradnią Urazowo-Ortopedyczną;
– zapewnienie pacjentom Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia.

Ordynator: lek. med. Krzysztof Klawonn – specjalista ortopeda traumatolog

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Irena Charytanowicz

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Karina Ruth – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego 

 

Zespół lekarzy:

lek. med. Roman Dąbrowski – specjalista ortopeda traumatolog

lek. med. Robert Kalita – specjalista ortopeda traumatolog

lek. med. Marcin Omernik – specjalista ortopeda traumatolog

lek. med. Andrzej Grodź –  specjalista ortopeda traumatolog

lek. med. Bartłomiej Gałecki – specjalista ortopeda traumatolog

lek. med. Maciej Wojtecki – specjalista ortopeda traumatolog

lek. med. Aleksander Sielawko – specjalista ortopeda traumatolog

lek. med. Szymon Syroczyński

 

Rezydenci:

lek. med.  Daniel Jaglarz

lek. med. Jakub Krzeszowiec

lek. med. Szymon Piaskowski

lek. med. Witold Szawczukiewicz

lek. med. Michał Jastrząbek

Informacje o kolejce oczekujących na wykonanie zabiegu ortopedycznego można uzyskać pod numerem telefonu: 58 57 27 852.

Rejestracja na konsultacje ortopedyczne odbywa się codziennie między godziną 8:00 a 9:00 na podstawie skierowania do szpitala w sekretariacie Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Ordynator: 58 57 27 530
Pielęgniarka Oddziałowa: 58 57 27 533
Dyżurka lekarska: 58 57 27 531
Dyżurka pielęgniarek: 58 57 27 535
Dla Pacjentów: 58 57 27 536
Sekretariat oddziałowy: 58 57 27 534