loader image

Pracownia Endoskopii

Szpital św. Wincentego a Paulo

Pracownia

Pracownia Endoskopii jest samodzielną komórką organizacyjną do zadań której należy wykonywanie badań endoskopowych pacjentom hospitalizowanym w naszym Szpitalu i pacjentom w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w celu rozpoznania jego stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego.

Kontakt

tel.: (58) 72 60 847