loader image

Zakład Fizyki Medycznej

Szpital Morski im. PCK

Zakład

Zakład Fizyki Medycznej posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą ISO-PN 17025 dla Laboratoriów Badawczych.

Historia i zakres działalności:

Zakład Fizyki Medycznej GCO świadczy  usługi dla Zakładu Tele- i Brachyterapii. W początkowych latach (1964-1975) chorzy byli poddawani rentgenoterapii konwencjonalnej. Poprawa sytuacji nastąpiła po roku 1975 kiedy to uzyskano dwa curietrony wprowadzając tym samym brachyterapię cezem promieniotwórczym. W wybranych przypadkach brachyterapeutycznych  uzupełnienie w leczeniu stanowił rad pozyskany z Instytutu Onkologii w Warszawie. W 1991 roku zużyte curietrony zastąpione zostały przez podwójny selectron. Przełomowa poprawa w leczeniu promieniowaniem jonizującym  osiągnięto instalując w Centrum Onkologii przyspieszacz liniowy Neptun 10p. Rozszerzenie usług było możliwe wprowadzając w 1996 roku przyspieszacz Mevatron firmy Siemens.

W chwili obecnej Gdyńskie Centrum Onkologii posiada do dyspozycji trzy przyspieszacze liniowe Clinac firmy Varian, ponadto jest wyposażone w 2 symulatory oraz aparaturę niezbędną do wykonywania wysokospecjalistycznych usług medycznych. GCO posiada również wysokospecjalistyczny aparat brachyterapii HDR.

Do zadań Zakładu Fizyki Medycznej należy: rozwijanie fizycznych metod umożliwiających skuteczną diagnostykę i terapię nowotworów z uwzględnieniem metod optymalizacyjnych i zapewnienia jakości, a w szczególności:

  1. wykonywanie prac rutynowych dotyczących opracowań Zakładu Fizyki Medycznej, których realizacja wymaga kwalifikacji fizyka (np. skomplikowane plany leczenia, skomplikowane metody kontroli aparatury, nadzór nad radiologicznym bezpieczeństwem personelu),
  2. szkolenie w zakresie wybranych dyscyplin (głównie radiologicznych) pracowników Szpitala oraz pracowników z zewnątrz (praktyki studenckie, itp.).

Podstawy prawne funkcjonowania:

Podstawą prawną jest Uchwała Rady Społecznej Nr 4A/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r., zatwierdzoną Uchwałą Nr 1072/L/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lipca 2006 r. rozszerzono działalność Pomorskiego Centrum Onkologii poprzez utworzenie Zakładu Fizyki Medycznej. Następnie Uchwałą Rady Społecznej Nr 12/2007 z dnia 27.03.2007 r., zatwierdzoną Uchwałą Nr 105/VIII/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2007 r. dokonano zmiany nazwy z Pomorskiego Centrum Onkologii na Gdyńskie Centrum Onkologii.

Zakres działalności klinicznej oraz badań na rzecz Gdyńskiego Centrum Onkologii:

  • kontrola jakości aparatów do teleradioterapii, brachyterapii, symulatorów
  • określanie mocy dawek aparatury terapeutycznej,
  • planowanie tele – i brachyterapii oraz weryfikacja obliczeń czasów napromieniania lub liczby jednostek monitorowych,
  • organizacja ochrony radiologicznej personelu i dozór nad urządzeniami ze źródłami promieniowania.

Zespół

Kierownik Izabela Jakacka
Dr n. fiz.,
Specjalista fizyk medyczny
ijakacka@poczta.onet.pl
Fizyk medyczny,
Inspektor Ochrony Radiologicznej
Agnieszka Sorgowicka
Mgr inż. fizyki technicznej,
Specjalista fizyk medyczny
Fizyk medyczny,
Pełnomocnik ds. Jakości
Paweł Czajkowski
Mgr fizyki biomedycznej
Specjalista fizyk medyczny
pczajkowski@szpital-morski.pl
Starszy Asystent Fizyk Alicja Klingiert
Mgr fizyki
Młodszy Asystent Fizyk Izabela Welke
Mgr inż. fizyki technicznej
Fizyk medyczny,
Inspektor Ochrony Radiologicznej
Krzysztof Szulist
Mgr inż. fizyki technicznej
Specjalista fizyk medyczny
Fizyk medyczny Michał Posiewnik
Mgr fizyki, Specjalista fizyk medyczny
Fizyk medyczny Maciej Moliński
Mgr fizyki biomedycznej
Specjalista fizyk medyczny
Fizyk medyczny Krzysztof Zieliński
Mgr fizyki medycznej
Specjalista fizyk medyczny

Kontakt

tel.: (58)

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST