preloder

Zarząd i Dyrekcja

Zarząd

Jolanta Sobierańska-Grenda

Prezes Zarządu

Dariusz Nałęcz

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Zieleniewski

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Zbigniew Bonarski
Michał Potocki
Michał Trowski
Monika Tomaszewska
Arkadiusz Kraszkiewicz

Dyrektorzy

Dyrektor ds. HR
Kamila Siwak

Z-ca Dyrektora ds. HR
Oliwia Kondrat

Dyrektor ds. Administracyjno – Technicznych:
Andrzej Skrobotowicz

Z – ca Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych
Stanisław Cirocki

Dyrektor ds. Sprzedaży:
Piotr Borgula

Z-ca Dyrektora ds.  Sprzedaży:
Barbara Rogowska

Dyrektor ds. Finansowych:
Magdalena Grzegorek

Dyrektor ds. Zamówień Publicznych i IT
Beata Martyn-Mrozowska

Dyrektor ds. Medycznych – lokalizacja Szpital Św. Wincentego a Paulo:
Jolanta Kłobukowska

Dyrektor ds. Medycznych – lokalizacja Szpital w Wejherowie:
Adam Hermann

Dyrektor ds. Medycznych – lokalizacja Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku:
Agnieszka Pawlak

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – lokalizacja Szpital Morski im. PCK:
Beata Gronowska

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – lokalizacja Szpital Św. Wincentego a Paulo:
Monika Jasinowska

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – lokalizacja Szpital w Wejherowie:
Beata Wieczorek – Wójcik

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – lokalizacja Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku:
Hanna Necel