loader image

Zarząd i Dyrekcja

Zarząd

Jolanta Sobierańska-Grenda

Prezes Zarządu

Dariusz Nałęcz

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Zieleniewski

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Zbigniew Bonarski

Michał Potocki

Marcin Nowicki

Arkadiusz Kraszkiewicz

Dyrektorzy

Dyrektor Biura Zarządu
Sylwia Mackiewicz

Dyrektor ds. HR
Kamila Siwak

Z-ca Dyrektora ds. HR
Oliwia Kondrat

Dyrektor ds. Administracyjno – Technicznych:
Daria Mietlewska-Dura

Z–ca Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych
Stanisław Cirocki

Dyrektor ds. Sprzedaży:
Piotr Borgula

Z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży:
Barbara Rogowska

Dyrektor ds. Finansowych:
Magdalena Grzegorek

Dyrektor ds. Zamówień Publicznych i IT
Beata Martyn-Mrozowska

Dyrektor ds. Komunikacji Społecznej, Promocji i Komercji:
Małgorzata Pisarewicz

Dyrektor ds. Medycznych – lokalizacja Szpital Św. Wincentego a Paulo:
Jolanta Kłobukowska

Dyrektor ds. Medycznych – lokalizacja Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku:
Agnieszka Pawlak

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – lokalizacja Szpital Morski im. PCK:
Beata Gronowska

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – lokalizacja Szpital Św. Wincentego a Paulo:
Monika Jasinowska

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – lokalizacja Szpital w Wejherowie:
Beata Wieczorek – Wójcik

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – lokalizacja Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku:
Hanna Necel