loader image

Informator dla Pacjenta Kardiologicznego

Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej

Szpitale Pomorskie sp. z o.o. realizują program pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Program skierowany jest do pacjentów ze schorzeniami:
– nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym,
– niewydolnością serca,
– zaburzeniami rytmu i przewodzenia,
– wadami zastawkowymi serca.

Warunkami uczestnictwa w pilotażu jest:
– wiek powyżej 18 roku życia,
– posiadanie ubezpieczenia w ramach powszechnego ubezpieczania zdrowotnego w Polsce,
– rozpoznanie jak wyżej,
– pisemna zgoda pacjenta na uczestnictwo w pilotażu.

Główne korzyści dla pacjentów to szybsza diagnostyka i leczenie, lepszy dostęp do ośrodka wyższego poziomu referencyjnego, lepsza koordynacja opieki oraz większa i szybsza dostępność procedur wysokospecjalistycznych, w tym ablacji, kardiowersji, implantacji kardiowerterów-defibrylatorów oraz przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI).

Na kwalifikację do programu mogą kierować:
– lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ),
– poradnie kardiologiczne,
– oddziały o profilu kardiologicznym,
– oddziały o profilu chorób wewnętrznych.
Pacjenci w ramach pilotażu otrzymują wsparcie koordynatora, który prowadzi chorych przez proces diagnostyki i leczenia oraz który wspiera i jest przewodnikiem po systemie.

Kontakt do koordynatorów w ramach Szpitali Pomorskich sp. z o.o.:

Szpital Św. Wincentego a Paulo
Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1
koordynator leczenia – Alicja Miechowska, tel. 58 72 60 820, 506 349 457

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
Wejherowo, ul. dr Alojzego Jagalskiego 10
koordynator leczenia – Karolina Wolska, tel. 506 349 458