loader image

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna

Szpital Morski im. PCK

Izba

Do podstawowych zadań Izb Przyjęć należy:

  • przyjmowanie do Szpitala chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego,
  • udzielanie pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia w Szpitalu lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie i wpisani na Listę Pacjentów Oczekujących,
  • ratowanie zdrowia i życia pacjentów oraz wstępna diagnostyka w stanach nagłych.

Kontakt

tel.: 58 72 60 908