loader image

Izba Przyjęć

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy

Oddział

Izba Przyjęć Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy mieści się przy ulicy Smoluchowskiego 18, za Szpitalem Klinicznym Akademii Medycznej.

Izba Przyjęć jest miejscem, do którego mogą się zgłaszać przez 24 godziny na dobę pacjenci chorujący na choroby zakaźne lub podejrzani o chorobę zakaźną w tym gruźlicę, skierowani przez lekarza pierwszego kontaktu, lub innych za­kładów opieki zdrowotnej. W ramach Izby Przyjęć istnieje Poradnia promocji zdrowia (z punktem szczepień).

Zadaniem Izby Przyjęć jest kwalifikowanie pacjentów do leczenia szpitalnego w oddziałach szpitala, a w przypadku braku wskazań do leczenia szpitalnego udzielenie porady specjalistycznej, albo skierowanie do innego szpitala. Gabinety przyjęć – boksy – zapewniają dobre warunki przeprowadzenia badania lekarskiego oraz zapewniają izolację pacjentów zakaźnie chorych, zgodnie z zasadami przeciwepidemicznymi. Każda osoba przybywająca do szpitala jest zapraszana do osobnego pomieszczenia. Aby wejść do boksu należy nacisnąć przycisk dzwonka umieszczonego obok drzwi wejściowych od strony podjazdu dla karetek i poczekać na otworzenie drzwi. Pierwszą napotkaną tutaj osobą jest pielęgniarka, która odbierze skierowanie i po zapoznaniu się z jego treścią wezwie lekarza specjalistę. Niekiedy czas oczekiwania na zbadanie i wydanie decyzji o przyjęciu może przedłużać się, gdyż w tym czasie lekarz jest zajęty badaniem pacjentów zgłoszonych wcześniej.

Jeśli to konieczne, lekarz zleca wykonanie badań dodatkowych. Personel Izby Przyjęć jest uczynny, życzliwy, udzieli koniecznych porad i pomocy.

W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia, bądź choroby zakaźnej o szczególnym znaczeniu epidemicznym pacjenci są przyjmowani bez wymaganych skierowań.

Naszym celem jest udzielanie specjalistycznych świadczeń medycznych na wysokim poziomie i w jego osiąganiu nie szczędzimy wysiłków.

UWAGA!!! DO ODWOŁANIA

Punkt szczepień został przeniesiony do Poradni Chorób Zakaźnych.

Dni i godziny przyjęć w Poradni:

od poniedziałku do piątku

w godz. 10.00-12.00

Poradnia

Poradnia promocji zdrowia (z punktem szczepień)

Na terenie Izby Przyjęć w boksie nr 6 mieści się specjalistyczna poradnia wykonująca szczepienia przeciw wściekliźnie czynna do godz.14.35.

Kwalifikację do szczepień przeciw wściekliźnie osób dorosłych przeprowadzają lekarze specjaliści chorób zakaźnych, zaś dzieci – specjaliści pediatrzy. Zalecane jest zgłaszanie się ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu, albo od chirurga, który wcześniej zaopatrywał rany. W szczególnych przypadkach można zgłaszać się bez skierowania.

Jeśli szczepienie przeciw wściekliźnie jest podjęte ze wskazań lekarskich wówczas za szczepionkę i jej podanie nie jest pobierana żadna opłata. Szczepienia przeciw wściekliźnie u dorosłych podawane są do mięśnia naramiennego, u niemowląt do mięśnia uda w schematach zgodnych z zaleceniami producenta. W czasie trwania szczepienia i 2 tygodnie po jego zakończeniu nie należy spożywać alko­holu i opalać się. Wkłucia są mało bolesne, niektórzy w ogóle nie odczuwają żadnych dolegliwości. Po wstrzyknięciu szczepionki objawy ogólne pod postacią podwyższonej temperatury ciała, bólu głowy i mięśni występują bardzo rzadko. Czasem w miejscu wkłucia pojawia się niewielki ból i obrzęk, samoistnie ustępujące i nie wymagają interwencji lekarskiej. W punkcie szczepień nie jest prowadzone leczenie ran, czynności te należą do chirurga.

Kontakt

tel.: 58 341 55 47
e-mail: izba@pcchz.pl

Lokalizacja

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST