loader image

Pacjent Nieubezpieczony – Odpłatne świadczenia zdrowotne

SOR, Izba Przyjęć, NOCH

Cennik dla pacjentów nieubezpieczonych/nieuprawnionych dla całej spółki Szpitale Pomorskie 

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych dla
pacjentów nieubezpieczonych/nieuprawnionych
do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Załącznikiem do wyceny świadczeń zdrowotnych przyjmuje się ceny katalogowe Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku gdy zakres świadczeń zdrowotnych wykracza poza standardowy zakres świadczeń.  Szpital dopuszcza zastosowanie indywidualnej wyceny poniesionych kosztów realizacji usługi.

SOR

Cennik nr I.1 Szpitalny Oddział Ratunkowy

Miejsce realizacji:

  • Szpital św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1, Gdynia
  • Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul dr. A. Jagalskiego 10, Wejherowo
Lp. Kategoria Zakres świadczeń udzielanych pacjentom (kategoria I-VI) Cena brutto (PLN)
1 0 Wstępna ocena stanu pacjenta – segregacja medyczna w SOR, o której mowa w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, wydanym na podstawie art. 34 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2 I Podstawowa diagnostyka (badania laboratoryjne – pakiet podstawowy, EKG), porada lekarska, opieka pielęgniarska, farmakoterapia 380,00 zł
3 II Rozszerzona diagnostyka (badania laboratoryjne – pakiet dodatkowy, RTG przeglądowe, USG), konsultacja, małe zabiegi 942,00 zł
4 III Rozszerzona diagnostyka obrazowa, monitorowanie podstawowych czynności życiowych, farmakoterapia (dożylna, doszpikowa), mały zabieg operacyjny w trybie ambulatoryjnym, badanie inwazyjne (nakłucie lędźwiowe, nakłucie jam ciała), inne badania dodatkowe 1 300,00 zł
5 IV Czynności związane z podtrzymaniem funkcji życiowych, rozszerzona diagnostyka, prowadzenie infuzji dożylnych, endoskopia, resuscytacja (ALS z użyciem urządzeń mechanicznych) 2 050,00 zł
6 V Jednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR – monitorowanie funkcji życiowych, rozszerzona diagnostyka obrazowa (angiotomografia, trauma scan, TK w znieczuleniu ogólnym u dzieci) 3 290,00 zł
7 VI Jednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT – monitorowanie funkcji życiowych pacjenta wg karty wzmożonego nadzoru – stanowiącej odpowiednio załącznik nr 7 i 8 do zarządzenia, monitoring, sztuczna wentylacja, farmakoterapia, dalsza diagnostyka, damage control* 4 300,00 zł

 

Lekarz SOR potwierdza kategorię zrealizowanych świadczeń w Historii choroby w odniesieniu do pacjenta nieubezpieczonego lub nieuprawnionego.

* W przypadku gdy zakres świadczeń zdrowotnych/pobyt wynosi powyżej 1 doby.  Szpital dopuszcza możliwość zastosowania indywidualnej wyceny realizacji usługi.

Izba Przyjęć

Zakres świadczeń udzielanych pacjentom Cena brutto (PLN)
Porada lekarska, opieka pielęgniarska, wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta 300,00 zł
Podstawowa diagnostyka (RTG, USG, badania laboratoryjne), konsultacja specjalistyczna, małe zabiegi, monitorowanie podstawowych czynności życiowych 600,00 zł
Rozszerzona diagnostyka (TK, USG – doppler), czynności związane z podtrzymaniem funkcji życiowych, resuscytacja 1 210,00 zł
Procedury wykonywane podczas konsultacji specjalistycznych 1 570,00 zł

NOCH

Cennik Nr I.3 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Miejsce realizacji:

  • Szpital Morski im. PCK, Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia.
  • Szpital Św. Wincentego a Paulo, Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia.
  • Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, Doktora Alojzego Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo.
  • Przychodnia Vita-Med, Wejherowska 59, 81-049 Gdynia.

 

Lp. Nazwa usługi Cena brutto (PLN)
1 Porada lekarska 220,00 zł
2 Świadczenie udzielane przez pielęgniarkę 120,00 zł

 

Planowe Przyjęcie

Cennik Nr I.4 – Planowe Przyjęcie na Oddział
Lokalizacja: Wszystkie lokalizacje

Lp. Nazwa usługi Cena brutto
(PLN)
1. Kwalifikacja lekarza do zabiegu 200,00 zł
2. Kwalifikacja anestezjologiczna do zabiegu 250,00 zł

*Dotyczy osób nieubezpieczonych, nieuprawnionych.

Szpital św. Wincentego a Paulo

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Szpital Morski im. PCK

Cennik usług zewnętrznych:

Płatności - przelew

Płatność przelewem:
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.,
ul. Powstania Styczniowego 1,
81-519 Gdynia,
PKO BP S.A.,

Nr rachunku bankowego: 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148,

Kod  S.W.I.F.T. BIC: BPKOPLPW
Tytułem: imię, nazwisko, nazwa badania, data badania

Potwierdzenie przelewu proszę przesłać na maila: komercja@szpitalepomorskie.eu
Na maila zwrotnie zostanie wystawiona i wysłana faktura za usługę.

Płatności - Kasa

W naszych placówkach płatności za usługi medyczne można dokonywać kartą płatniczą lub wybranych lokalizacjach gotówką.

  • w lokalizacji Gdynia ul. Powstania Styczniowego 1 w Kasie Spółki budynek 6. piętro 1 w godzinach 7:30-14:15 (gotówka, karta) lub. RTG (przy Izbie Przyjęć). RTG (Mammografia); Izbie Przyjęć Internistycznej, Ginekologiczno-Położniczej, Ogólnej.
  • w lokalizacji Gdynia ul. Wójta Radtkego 1 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym –całodobowo – budynek „nowy” parter; Planowa Izba Przyjęć (poniedziałek-piątek) 7:00 – 14.00.
  • w lokalizacji Wejherowo ul. Dr A. Jagalskiego 10, odpowiednio w Kasie Spółki w godzinach 8:00 – 14:45 (poniedziałek- piątek)(gotówka). SOR – całodobowo. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w godzinach 7:00 – 18:00 (poniedziałek-piątek) 7:00 – 12:00 (sobota). Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej: 7:00 – 18:30 (poniedziałek – piątek). 7:00 – 13:00 (sobota). Pracownia Tomografii Komputerowej w godzinach 8:00 – 18:00 (poniedziałek-piątek); Zakład Diagnostyki Obrazowej – RTG w godzinach 8:00 – 18:00 (poniedziałek-piątek); Kancelaria – ksero dokumentacji medycznych w godzinach 7:00 – 15:00 (poniedziałek-piątek).
  • w lokalizacji Gdańsk ul. Smoluchowskiego 18 Przychodnia w godzinach 7:00 – 14:00 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek), 7:00 – 18:00 (czwartek).