loader image

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są to świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia – od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do godziny 8.00 dnia następnego.

 • poniedziałek – piątek – godz. 18.00-8.00
 • sobota, niedziela, święta – całodobowo

Miejsca udzielania świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki:

 • Szpital Morski im. PCK w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1 (budynek 9a)
  Telefon: (58) 726 09 39
 • Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1 (wejście od Placu Kaszubskiego)
  Telefon: (58) 726 09 39 – TU PRZYJMUJE LEKARZ PEDIATRA
 • Szpitale Pomorskie – Punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Chorych, Gdynia Chylonia, ul. Wejherowska 59
  Telefon: (58) 726 09 39
 • Szpital Specjalistyczny w Wejherowie, ul. Jagalskiego 10 (budynek znajdujący się vis a vis wejścia do głównego budynku szpitala).
  Telefon: (58) 572 78 44

 

Pacjentom przysługują zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

Ważna informacja!
Nie obowiązuje rejonizacja, można zgłaszać się o pomoc do dowolnego punktu nocnej opieki.

Komunikat dotyczący – skierowań i zleceń realizowanych przez pielęgniarki NiŚOZ

Uprzejmie informujemy, że Szpitale Pomorskie sp. z o.o., w celu ułatwienia procesu zgłaszania zleceń (wizyt) domowych pielęgniarki  nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (dalej NiŚOZ, lub NOCH), uruchomiły adres poczty elektronicznej, który pozwala na przesyłanie skierowań. zlecenia pielęgniarskie mogą być przekazywane na adres mailowy:

wyjazdy_piel_nisoz@szpitalepomorskie.eu

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie dane wrażliwe pacjentów, takie jak numer PESEL, adres zamieszkania, itp. powinny być przekazywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W związku z powyższym plik skan skierowania, lub plik pdf zawierający zlecenie mogą zostać zabezpieczone poprzez skompresowanie z użyciem hasła, które następnie można przekazać telefonicznie na numer 58 72 60 939 (Szpital Morski im. PCK w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1, budynek 9a, dyspozytornia NOCH czynna od godziny 18:00 do 8:00 w dni powszednie), lub za pośrednictwem Call Center Gdynia tel. 224 800 800 (czynna w godzinach 7:00-17:00).

Ponadto przypominam zasady, które umożliwią realizację zleconych zabiegów przez pielęgniarkę NiSOZ:

 • wysłanie zlecenia jest informacją, natomiast podstawą do wykonania świadczenia jest oryginał zlecenia, znajdujący się w domu pacjenta ;
 • zlecenie przekazywane jest przez pielęgniarkę środowiskową przychodni (może być również wystawione przez lekarza POZ),
 • w NiSOZ wyjazdowy obowiązuje rejonizacja (pielęgniarka realizuje świadczenia w obrębie obszaru danego dla NiSOZ. Jeżeli chodzi o NiŚOZ prowadzone przez Szpitlae Pomorskie sp. z o.o. w Gdynii, to obszarem działania jest gmina miasto Gdynia i Kosakowo);
 • dla pacjentów przebywających poza obszarem działania, zlecenie należy przesłać do placówki na terenie której pacjent przebywa (zestawienie NiŚOZ z terenu woj. Pomorskiego znajduje się na stronie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w części dla pacjenta, nocna i świąteczna opieka zdrowotna https://nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna,2287).

Dane, które powinno zawierać zlecenie:

 1. Czytelne dane osobowe i adresowe pacjenta (miejsce pobytu).
 2. Numer telefonu do kontaktu z pacjentem lub osobą sprawującej opiekę.
 3. Planowane daty wykonania zlecenia i ich częstotliwość (nie ma możliwości realizacji świadczeń bezterminowych, należy wówczas rozważyć realizację świadczenia przez zlecenie w ramach opieki długoterminowej).
 4. Informację o nazwie leku, jego dawce (mg, g) i drodze podania (im., iv, sc) w przypadku zlecenia podawania leków.
 5. W przypadku podania leku dożylnego przez pielęgniarkę niezbędna jest informacja „bez obecności lekarza”.

Zespół

Kierownik: Czesław Rudziński

Szukasz pomocy medycznej w godzinach wieczornych i nocnych, w weekend lub święto?

Zadzwoń na 800 190 590 – Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP) – bezpłatny, całodobowy telefon informacyjny dotyczący m.in. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Kontakt

Telefon: (58) 72 60 950

wyjazdy_piel_nisoz@szpitalepomorskie.eu

Godziny Pracy

Poniedziałek: 18.00 – 8.00

Wtorek: 18.00 – 8.00

Środa: 18.00 – 8.00

Czwartek: 18.00 – 8.00

Piątek: 18.00 – 8.00

Weekendy i święta: całodobowo