loader image

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital św. Wincentego a Paulo

Oddział

Główne zadania oddziału:

Leczenie potencjalnie nieodwracalnej niewydolności jednego lub wielu narządów, prowadzącej do bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia Pacjenta.

Wyposażenie oddziału:

  • Respiratory Datex Ohmeda Engstrom Carestation
  • Kardiomonitory Goldway G4O
  • Nieinwazyjny pomiar profilu hemodynamicznego serca NICCOMO
  • Prismaflex – aparat do hemodializy
  • pulsoksymetry,
  • pompy strzykawkowe,
  • rtg przyłóżkowy

Statystyka oddziału:

Ilość Pacjentów rocznie: 120
Ilość łóżek: 8, 8 intensywnej terapii medycznej

Zespół

Kierownik oddziału:
lek. med. Andrzej Matela (specjalista anestezjologii i intensywnej terapii)

Pielęgniarka zarządzająca:
mgr Aleksandra Lasocka (specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii)

Kontakt

Kierownik 58 72 60 660
Pielęgniarka Zarządzająca 58 72 60 664
Dyżurka lekarzy 58 72 60 662
Dyżurka pielęgniarek 58 72 60 663, 664, 665

e-mail: swp.oitm@szpitalepomorskie.eu