loader image

Oddział Chirurgii Dziecięcej

Szpital Morski im. PCK

Oddział

Oddział Chirurgii Dziecięcej posiada 8 łóżek.

Dzieciom i młodzieży udzielane są ponadto świadczenia zdrowotne w Poradni Chirurgii Dziecięcej oraz w całodobowym Ambulatorium Pediatryczno-Chirurgicznym przy SOR Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni, zaś pilne przypadki wymagające hospitalizacji są kierowane do Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.

„Julka w szpitalu” – informacje dotyczące znieczulenia dziecka – elementarz dla rodziców i dzieci: broszura

Zespół

Zespół

Państwa dziećmi opiekować się będzie wysoko wykwalifikowany zespół lekarzy i pielęgniarek

Kierownik:
  • dr n. med. Anna Bryks-Laszkowska
Zastępca kierownika:
  • lek. med. Jacek Wojciechowski
    specjalista II° w zakresie chirurgii dziecięcej
Pielęgniarka Oddziałowa:
 Asystenci:
  • lek. med. Jerzy Zarzecki
    specjalista II° w zakresie chirurgii dziecięcej
  • lek. med. Dagmara Majeranowska
    specjalista II° w zakresie chirurgii dziecięcej

Kontakt

Kontakt:    
58 72 60 776

e-mail:
chirurgia_dziecieca@szpitalepomorskie.eu