loader image

Oddział Chirurgii Szczękowej

Szpital św. Wincentego a Paulo

Oddział

ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ Z PODODDZIAŁEM DLA DZIECI

 

Obszar pracy oddziału obejmuje:

– zabiegi leczenia urazów w obrębie struktur kostnych i tkanek miękkich twarzy,

– zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej jamy ustnej, twarzy i szyi,

– zabiegi z zakresu chirurgii ortognatycznej i korekcyjnej wrodzonych wad twarzoczaszki, we współpracy z lekarzami ortodontami,

– zabiegi z zakresu chirurgii zębów zatrzymanych, dodatkowych i nieprawidłowo położonych,

– zabiegi z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej, korekta wędzidełek warg i języka,

– zabiegi sanacji jamy ustnej i przygotowania przedprotetycznego u pacjentów wymagających warunków szpitalnych,

– leczenie torbieli szczęk i zatok szczękowych, zaopatrzenie przetok ustno-zatokowych,

– leczenie ostrych i przewlekłych stanów zapalnych twarzoczaszki i szyi.

 

Zabiegi wykonywane są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz odpłatnie.

Konsultacje specjalistów z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej   i stomatologicznej odbywają się w piątki od godziny 8.30 w Izbie Planowej Szpitala Wincentego a Paulo w Gdyni (wejście od Placu Kaszubskiego) po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Tel. 58 72 60 860, 573 434 934

 

Chirurgia szczękowo-twarzowa z pododdziałem dla dzieci jest jedną z najbardziej wymagających specjalności chirurgicznych. Ogromny postęp wiedzy i technologii medycznych, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat w chirurgii głowy i szyi sprawił, że obecnie specjalizacja ta przestała kojarzyć się jedynie z dolegliwościami jamy ustnej. Szczególna specyfika i poziom skomplikowania zabiegów z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej wynika z faktu, że głównym polem zabiegowym jest twarz, a więc najważniejsza z punktu widzenia pacjenta jednostka estetyczna ludzkiego ciała.

Dzisiaj nowoczesna chirurgia szczękowo-twarzowa obejmuje spektrum zabiegów w obrębie twarzo­czaszki i szyi dotyczących leczenia urazów struktur kostnych i tkanek miękkich twarzy, chirurgii onkologicznej jamy ustnej, twarzy i szyi, chirurgii korek­cyjnej i rekonstrukcyjnej dotyczącej wrodzonych wad twarzoczaszki, w tym tzw. chirurgii ortogna­tycznej. Zakres procedur zabiegowych uzupełnia chirurgia ostrych i przewlekłych stanów zapalnych twarzoczaszki i szyi.

W ostatnich latach zmieniła się specyfika i mechanizm urazów twarzowej części czaszki. Przemieszczanie się z coraz większymi prędkościami, wciąż wysoka liczba wypadków komunikacyjnych oraz niestety wysoki odsetek przestępczości na ulicach naszych miast sprawiły, że złamania szkieletu czaszkowo-twarzowego, z którymi stykamy się w codziennej praktyce coraz częściej wymykają się powszechnie przyjętym klasyfikacjom. W dalszym ciągu jednak nie zmieniła się potrzeba właściwego chirurgicznego zaopatrywania uszkodzeń twarzo­czaszki, zarówno z punktu widzenia funkcji, jak i estetyki. W nowoczesnej chirurgii szczękowo-twarzowej zauważalna jest wyraźna tendencja do odstępowania od metod leczenia zachowawczego złamań szkieletu twarzy na rzecz metod chirurgicznych, co prowadzi do znacznie lepszych wyników odległych leczenia. Województwo pomorskie od lat przoduje w nie­chlubnym rankingu zachorowalności na nowotwory złośliwe. W grupie tych chorób nowotwory jamy ustnej, twarzy i szyi stanowią niestety znaczny odsetek. Leczenie chirurgiczne tych schorzeń, bardzo często w połączeniu z radioterapią, daje najlepsze długoczasowe rezultaty i musi uwzględniać aspekty estetyczne tej okolicy anatomicznej. Zgodnie ze światowymi standardami postępowania, nowoczesna chirurgia szczękowo-twarzowa na równi z radykalnością resekcji nowotworu stawia właściwą i jednoczasową rekonstrukcję ubytku, co umożliwia choremu jak najszybszy powrót do codziennej aktywności życiowej.

W ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość i potrzeby społeczeństwa związane z estetyką twarzy, która wiąże się z harmonią szkieletu, tkanek miękkich i wynikających z nich warunków zgryzowych. Przywracanie harmonii rysów twarzy i warunków zgryzowych jest domeną chirurgii ortognatycznej, która z roku na rok stanowi coraz ważniejszą specjalność w ramach chirurgii szczękowo-twarzowej, a pacjentom pozwala po wielu latach leczenia uzy­skać prawidłowy zgryz oraz właściwe proporcje twarzy.

Od stycznia 2014 roku mieszkańcy Gdyni, po raz pierwszy w historii miasta, mają możliwość uzyskać specjalistyczną pomoc i leczenie z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej w naszym Szpitalu. Po długich staraniach udało nam się otworzyć Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, działający przy Oddziale Otolaryngologicznym. Zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej są wykonywane przez dwóch doświadczonych lekarzy specjalistów. Otwarcie Oddziału zwiększyło dostępność do leczenia z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej nie tylko mieszkańców Gdyni, ale również całego Trójmiasta i miejscowości przyległych.

Zespół

Kierownik oddziału:
dr n. med. Marcin Niekra specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Pielęgniarka koordynująca:
Elżbieta Spirowska-Bukład

Kontakt

Sekretariat: 58 72 60 835

 

Kwalifikacje – zapisy do planowanych zabiegów operacyjnych (po uzgodnieniu terminu):

piątek od 8.30