loader image

Oddział Chorób Wewnętrznych

Szpital św. Wincentego a Paulo

Oddział

Główne zadania oddziału:

Diagnozowanie i leczenie pacjentów z zakresu chorób wewnętrznych. Konsultowanie chorych w oddziałach zabiegowych. Praca dydaktyczne- szkolenia rezydentów, stażystów, studentów. ( Oddział posiada akredytację do szkolenia rezydentów w zakresie chorób wewnętrznych).

Wyposażenie oddziału:

  • Oddział posiada 32 łóżka, sale są 2-3-4-osobowe oraz separatki.
  • Wyposażony jest w nowoczesne łóżka, stoliki, kardiomonitory i aparaty EKG.
  • Lekarze Oddziału wykonują badania endoskopowe w nowoczesnej pracowni endoskopowej Szpitala.

Podstawy przyjęcia na oddział:

TRYB OSTRY: Pacjenci przyjmowani są na Oddział przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

TRYB PLANOWY: W trybie planowym przyjmowani są jedynie pacjenci, którzy wymagają dokończenia diagnostyki. Termin ustala lekarz prowadzący.

Procedura przyjęcia na Oddział:

Chorzy po założeniu historii choroby w SOR lub pokoju przyjęć planowych (zależnie od trybu przyjęcia) kierowani są do Oddziału.

Dokumenty wymagane do przyjęcia na Oddział:

  • Dowód osobisty
  • Legitymacja rencisty
  • Dowód ubezpieczenia
  • Legitymacja uprawniająca do bezpłatnych leków (jeśli takie są w posiadaniu)
  • Skierowanie do oddziału
  • Dokumentacja medyczna z poprzednich pobytów

Wypisy w Oddziale:

Pacjenci są wypisywani od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-15:00. Każdy Pacjent otrzymuje Kartę Informacyjną z zaleceniami dotyczącymi dalszego leczenia, diety, ewentualnie wskazówki dotyczące dalszego postępowania – diagnostyczno-leczniczego.

Zespół

Kierownik oddziału:

lek. med. Jolanta Kłobukowska
(specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog)

Z-ca Kierownika oddziału:

A – lek. med. Justyna Antoniak, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

B – dr n.med. Ewa Kisielnicka, specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog

Pielęgniarka Koordynująca:

A – Dorota Hejmowska

B – Iga Chruścińska

Kontakt

Sekretariat: 58 7260 870
fax: 58 7260 878
Dyżurka lekarska A: 58 7260 872
Dyżurka lekarska B: 58 7260 871
Dyżurka pielęgniarska A: 58 7260 875
Dyżurka pielęgniarska B: 58 7260 874
e-mail: swp.wewnetrzny@szpitalepomorskie.eu