loader image

Oddział Ginekologii Onkologicznej

Szpital Morski im. PCK

Oddział

Oddział Ginekologii Onkologicznej powstał 01.08.2007 roku i funkcjonuje w strukturach Gdyńskiego Centrum Onkologii i jest elementem wielospecjalistycznego systemu opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową. W oddziale wykonuje się zabiegi diagnostyczne z pobraniem wycinków do badania histologicznego, przeprowadza się diagnostykę obrazową, laboratoryjną, określa się rozpoznanie i zaawansowanie choroby. Działalność Oddziału Ginekologii Onkologicznej koncentruje się na operacyjnym leczeniu nowotworów żeńskich narządów rodnych, a ścisła współpraca z Oddziałami Radioterapii, Chemioterapii, Chirurgii Onkologicznej i Zakładem Patomorfologii pozwala na przeprowadzenie kompleksowego leczenia chorych, w oparciu o najnowsze standardy i osiągnięcia medycyny w zakresie leczenia onkologicznego, bez zbędnych opóźnień w dostępie do określonej metody leczenia.

W oddziale wykonuje się operacyjne leczenie nowotworów:

  • Szyjki macicy: radykalne wycięcie macicy, TMMR, z wycięciem węzłów chłonnych miednicznych i okołoaortalnych, proste wycięcie macicy, konizacja szyjki macicy.
  • Jajników: operacje cytoredukcyjne włącznie z rozszerzeniem procedur o zabiegi na przewodzie pokarmowym, układzie moczowym i w obrębie całej jamy brzusznej w przypadku konieczności radykalnej operacji w zaawansowanej chorobie nowotworowej; adekwatne procedury chirurgiczne w przypadkach o mniejszym zaawansowaniu choroby.
  • Trzonu macicy: wycięcie macicy z przydatkami, z określeniem dalszego zakresu operacji (wycięcie węzłów chłonnych miedniczych i/lub okołoaortalnych) na podstawie badania śródoperacyjnego.
  • Sromu: proste i radykalne wycięcie sromu, wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych, biopsja węzła wartowniczego.
  • Operacyjne leczenie wznowy nowotworów ginekologicznych: zabiegi w obrębie miednicy mniejszej, narządów jamy brzusznej, egzenteracja miednicy mniejszej.
  • Operacyjne leczenie niezłośliwych nowotworów kobiecych narządów rodnych.
  • Operacje profilaktyczne u kobiet z grupy podwyższonego ryzyka onkologicznego (np. zdiagnozowane mutacje genów).
  • Zabiegi w celu ochrony / zachowania płodności (onco-fertility) u pacjentek zaplanowanych do wielospecjalistycznego, systemowego leczenia chorób onkologicznych.
  • Zabiegowe leczenie objawowe (punkcje, drenaż wodobrzusza, torbieli limfatycznych itp

Oddział jako drugi ośrodek w Polsce uzyskał w lipcu 2020 roku tytuł Ovarian Unit potwierdzone międzynarodowym certyfikatem Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO).

 

 

 

 

 

Certyfikat ESGO 

Zespół

Lekarze
Kierownik
dr n. med. Mirosław Dudziak
specjalista ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii

Asystenci  

lek. med. Jerzy Kubik
specjalista położnictwa i ginekologii

dr hab n. med. Maciej Stukan
specjalista ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii

dr n. med.  Aleksandra Myszewska
specjalista z zakresu ginekologii onkologicznej oraz  położnictwa i ginekologii

dr n. med.  Maciej Pawłowski
specjalista położnictwa i ginekologii, w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej

lek. med. Agnieszka Tomasińska
specjalista położnictwa i ginekologii, w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej

dr n. med. Andrzej Kmieć
specjalista  położnictwa i ginekologii

Rezydenci     
dr n. med. Aleksandra Ohler
w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

lek. med. Katarzyna Kryniewska
w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

lek. med. Agata Kaczmarz
w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

lek. med. Michalina Gutowska
w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

 

Zespół położnych

Położna Zarządzająca   
mgr Anna Kownacka
licencjat położnictwa
specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego

Położna Zabiegowa     
Danuta Szczepaniuk
licencjat położnictwa

Położne
Augustyniak Bożena
położna
mgr Położnictwa 

Bugdal Małgorzata
Położna

Bielanowska Daria
mgr położnictwa

Czerwińska Maria
st. położna

Ellwart Agnieszka
mgr położnictwa

Gawęcka Małgorzata
licencjat położnictwa

Hanowicz Magdalena
licencjat położnictwa

Łopińska Joanna
licencjat położnictwa

Mięsikowska Judyta
licencjat położnictwa

Ostrowska Urszula
położna

Pilarczyk Joanna
st. położna

Pragier Paulina
licencjat położnictwa

Polak Julia
mgr położnictwa

Słomska Ewa
licencjat położnictwa
specj.pielęgniarstwa poł.-gin.

Wiśniewska Renata
licencjat położnictwa

Wnuk Magdalena
mgr położnictwa

Wronowska Barbara
licencjat położnictwa

Sekretarka medyczna     
Ebertowska Paulina
Ławik Rozalia

St. Pracownik administracyjno – gospodarczy       
Ludmiła Groszkowska

Informacje dla pacjentki Oddziału Ginekologii Onkologicznej

Kwalifikacje do zabiegów odbywają się we wtorki i środy (godz. 10.00-13.00).

Prosimy zgłaszać się ze skierowaniem oraz całą dokumentacją medyczną (zarówno aktualną jak i z przeszłości) –wypisy, wyniki badań obrazowych, laboratoryjnych, inne.

7 dni przed planowanym przyjęciem zgłosić się ze skierowaniem do szpitala na czczo  w godz. 7.00-9.00 do budynku nr 5, celem wykonania niezbędnych badań przedoperacyjnych

Informacje dla pacjentki Oddziału Ginekologii Onkologicznej zakwalifikowanej do zabiegu:

1. Przyjęcie do szpitala odbywa się w rejestracji budynku nr 5 w godzinach:

7.30 – zabiegi jednodniowe                                                                                                        

10.30 – do zabiegów operacyjnychoperacji                                                                                                  

Prosimy zgłaszać się ze skierowaniem, dowodem osobistym oraz całą dokumentacją medyczną (zarówno aktualną jak i z przeszłości) – wypisy, wyniki badań obrazowych, laboratoryjnych, inne.

2. W dniu zabiegu należy nie jeść i nie pić przez 5 godzin przed zgłoszeniem się na zabieg. Przyjąć leki zgodnie z codziennym harmonogramem. W przypadku stosowania insulin lub leków przeciwcukrzycowych należy skonsultować się z lekarzem (leki przeciwcukrzycowe zawierające Metforminę – powinno się odstawić na 3-4 dni przed zabiegiem).

3. Stosowanie leków rozrzedzających krew w okresie okołooperacyjnym zwiększa krwawienie i z tego powodu jeśli to możliwe powinny zostać odstawione. Kwestię odstawienia leków przeciwzakrzepowych należy przedyskutować z lekarzem rodzinnym, (np.Warfin, Acenokumarol, Sintrom, Areplex, Plavix, Xarelto, leki zawierające kwas acetylosalicylowy (np. Acard, Polocard, Polopiryna, Aspiryna, Etopiryna), i inne – powinno się odstawić na 7 dni przed zabiegiem).

4. W przypadku chorób tarczycy konieczne jest oznaczenie TSH.

5. Wybierając się na zabieg proszę wziąć ze sobą :

rzeczy osobiste (przybory toaletowe, ręcznik, klapki,, koszulę nocną szlafrok),

leki stosowane przewlekle (przeciw nadciśnieniu tętniczemu, insuliny, przeciwalergiczne i inne),

telefon kontaktowy do rodziny lub telefon komórkowy.

6. Nie wskazany jest manicure paznokci dłoni.

7. Prosimy o pozostawienie rzeczy wartościowych w domu.

8. Informujemy, że na terenie całego szpitala obowiązuje zakaz palenia papierosów.

Kontakt

Kierownik Oddziału
58 72 60 515

Gabinet lekarski
58 72 60 520

Położna Zarządzająca
58 72 60 305

Dyżurka położnych
58 72 60 101
58 72 60 523

Sekretariat
58 72 60 296

ginekologiaonkologiczna-pck@szpitalepomorskie.eu

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST