loader image

Oddział Ginekologii Onkologicznej

Szpital Morski im. PCK

Oddział

Oddział Ginekologii Onkologicznej powstał 01.08.2007 roku i funkcjonuje w strukturach Gdyńskiego Centrum Onkologii i jest elementem wielospecjalistycznego systemu opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową. W oddziale wykonuje się zabiegi diagnostyczne z pobraniem wycinków do badania histologicznego, przeprowadza się diagnostykę obrazową, laboratoryjną, określa się rozpoznanie i zaawansowanie choroby. Działalność Oddziału Ginekologii Onkologicznej koncentruje się na operacyjnym leczeniu nowotworów żeńskich narządów rodnych, a ścisła współpraca z Oddziałami Radioterapii, Chemioterapii, Chirurgii Onkologicznej i Zakładem Patomorfologii pozwala na przeprowadzenie kompleksowego leczenia chorych, w oparciu o najnowsze standardy i osiągnięcia medycyny w zakresie leczenia onkologicznego, bez zbędnych opóźnień w dostępie do określonej metody leczenia.

W oddziale wykonuje się operacyjne leczenie nowotworów:

 • Szyjki macicy: radykalne wycięcie macicy, TMMR, z wycięciem węzłów chłonnych miednicznych i okołoaortalnych, proste wycięcie macicy, konizacja szyjki macicy.
 • Jajników: operacje cytoredukcyjne włącznie z rozszerzeniem procedur o zabiegi na przewodzie pokarmowym, układzie moczowym i w obrębie całej jamy brzusznej w przypadku konieczności radykalnej operacji w zaawansowanej chorobie nowotworowej; adekwatne procedury chirurgiczne w przypadkach o mniejszym zaawansowaniu choroby.
 • Trzonu macicy: wycięcie macicy z przydatkami, z określeniem dalszego zakresu operacji (wycięcie węzłów chłonnych miedniczych i/lub okołoaortalnych) na podstawie badania śródoperacyjnego.
 • Sromu: proste i radykalne wycięcie sromu, wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych, biopsja węzła wartowniczego.
 • Operacyjne leczenie wznowy nowotworów ginekologicznych: zabiegi w obrębie miednicy mniejszej, narządów jamy brzusznej, egzenteracja miednicy mniejszej.
 • Operacyjne leczenie niezłośliwych nowotworów kobiecych narządów rodnych.
 • Operacje profilaktyczne u kobiet z grupy podwyższonego ryzyka onkologicznego (np. zdiagnozowane mutacje genów).
 • Zabiegi w celu ochrony / zachowania płodności (onco-fertility) u pacjentek zaplanowanych do wielospecjalistycznego, systemowego leczenia chorób onkologicznych.
 • Zabiegowe leczenie objawowe (punkcje, drenaż wodobrzusza, torbieli limfatycznych itp

Oddział jako drugi ośrodek w Polsce uzyskał w lipcu 2020 roku tytuł Ovarian Unit potwierdzone międzynarodowym certyfikatem Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO).

 

 

 

 

 

Certyfikat ESGO 

 • ZABIEGI DLA CHORUJĄCYCH NA RAKA ENDOMETRIUM (TRZONU MACICY) Z ZASTOSOWANIEM NAJNOWSZEJ GENERACJI SYSTEMU ROBOTYCZNEGO DA VINCI – w Oddziale Ginekologii Onkologicznej Szpitala Morskiego im PCK w Gdyni, wykonywane są operacje wycięcia macicy wraz z regionalnymi, wartowniczymi węzłami chłonnymi z zastosowaniem systemu da Vinci. Jest wiele zalet operowania z zastosowaniem tego systemu robotycznego. Po pierwsze to doskonała wizualizacja i manewrowanie narzędziami nawet w małych, trudno dostępnych przestrzeniach, co razem z doskonałym obrazowaniem zakontrastowanych dróg i wartowniczych węzłów chłonnych, pozwalana wycinanie macicy razem celowanymi obszarami, w których mogą przemieszczać się potencjalne przerzuty między macicą i pierwszymi regionalnymi węzłami w miednicy (tzw. chirurgia obszarów raka, ang. cancer field surgery) – zwiększa to precyzję operacji onkologicznej, zmniejsza ryzyko wznowy miejscowej, a jednocześnie zmniejsza ryzyko powikłań, poprzez uwidocznienie i zachowanie struktur anatomicznych nie narażonych na zajęciem chorobą, oraz zminimalizowanie ryzyka urazu chirurgicznego. Po drugie, specyfika budowy narzędzi i systemu je utrzymujących, pozwala na operowanie w istotnie mniejszym (w porównaniu z klasyczną laparoskopią) ciśnieniu tzw. odmy brzusznej – ma to znaczenie przy otyłości i chorobach współistniejących. Po trzecie, po operacjach z użyciem systemu Da Vinci pacjentki mają zazwyczaj szybszy okres rekonwalescencji i mniej dolegliwości bólowych, co m.in. na związek z w/w aspektami.

Kwalifikacje do operacji w asyście Da Vinci odbywają się na identycznych zasadach jak do innych zabiegów tj. w poradni onkologicznej i na konsyliach. Nie każdy pacjent kwalifikuje się do operacji robotem. Wybór sposobu operowania chorych z rakiem endometrium (klasyczna chirurgia czy laparoskopia czy operacja w asyście Da Vinci) zależy od: zaawansowania choroby, typu histologicznego, chorób współistniejących i dostępności systemu robotycznego czy laparoskopowego. Pacjentki z innymi, wybranymi schorzeniami onkologicznymi (nieliczne) także mogą być poddane operacji z użyciem systemu Da Vinci. 

Zespół

Kierownik

 

dr n. med. Mirosław Dudziak

specjalista ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii

Asystenci

lek. med. Jerzy Kubik

specjalista położnictwa i ginekologii

dr hab. n. med. Maciej Stukan

specjalista ginekolog ii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii

dr n. med. Aleksandra Myszewska

specjalista z zakresu ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii

dr n. med. Maciej Pawłowski

specjalista położnictwa i ginekologii, w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej

lek. med. Agnieszka Tomasińska

specjalista położnictwa i ginekologii, w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej

dr n. med. Andrzej Kmieć

specjalista położnictwa i ginekologii

lek. med. Kamil Nowacki

specjalista ginekologii i położnictwa

 

Rezydenci

 

dr n. med. Aleksandra Ohler

w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

lek. med. Katarzyna Kryniewska

w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

lek. med. Agata Kaczmarz

w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

lek. med. Michalina Gutowska

w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

lek. med. Michał Brzeziński

w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

lek. med. Jakub Boćkowski

w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

Zespół położnych

 

Położna Oddziałowa mgr Anna Kownacka licencjat położnictwa, specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego

Arusowicz Liudmyla położna

Brzoskiewicz Ewelina pielęgniarka

Bugdal Małgorzata mgr pielęgniarstwa / położna

Czerwińska Maria położna

Ellwart Agnieszka mgr położnictwa

Gawęcka Małgorzata położna, specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

Hanowicz Magdalena licencjat położnictwa

Kaszubowska-Ogór licencjat pielęgniarstwa

Kazior Małgorzata licencjat położnictwa

Kudelska Dagmara mgr położnictwa

Meyer Maria licencjat położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego

Mężyńska Aleksandra mgr pielęgniarstwa

Pilarczyk Joanna położna

Pasalska Agata położna, specjalista pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego

Radtke Renata położna, specjalista pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego

Sashnova Olena pielęgniarka

Soczewska Katarzyna mgr położnictwa

Szczepaniuk Danuta licencjat położnictwa

Wiśniewska Renata licencjat położnictwa

Wronowska Barbara licencjat położnictwa

 

Opiekun Medyczny

Mathea Dorota

Popko Paulina

 

Sekretarka medyczna

Ebertowska Paulina

Ławik Rozalia

 

Pracownik administracyjno – gospodarczy

Ludmiła Groszkowska

Informacje dla pacjentki Oddziału Ginekologii Onkologicznej

 

Kwalifikacje do zabiegów odbywają się od godz. 12.00 do 13.00

w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek

w Izbie Przyjęć, budynek nr 3, gabinet 44

 

Prosimy zgłaszać się ze skierowaniem oraz całą dokumentacją medyczną (zarówno aktualną jak i z przeszłości)  – wypisy, wyniki badań obrazowych, laboratoryjnych, inne.

Informacje dla pacjentki zakwalifikowanej do zabiegu:

 

Przyjęcie do szpitala odbywa się w Izbie Przyjęć budynek nr 3

 

godz.  7.15 zabiegi jednodniowe (diagnostyczne) NA CZCZO

godz. 10.15 zabiegi operacyjne

                                                                                                  

do zabiegu jednodniowego (diagnostycznego) oraz zabiegu operacyjnego prosimy:

 

 • zgłaszać się ze skierowaniem, dowodem osobistym oraz całą dokumentacją medyczną (zarówno aktualną jak i z przeszłości) wypisy, wyniki badań obrazowych, laboratoryjnych, USG, EEG, tomografii komputerowej, rezonansu i inne.
 • leki przyjąć zgodnie z codziennym harmonogramem. W przypadku stosowania insulin lub leków przeciwcukrzycowych należy skonsultować się z lekarzem (leki przeciwcukrzycowe zawierające Metforminę– powinno się odstawić na 3-4 dni przed zabiegiem).
 • stosowanie leków rozrzedzających kreww okresie okołooperacyjnym zwiększa krwawienie i z tego powodu jeśli to możliwe powinny zostać odstawione. Kwestię odstawienia leków przeciwzakrzepowych należy przedyskutować z lekarzem rodzinnym (np. Warfin, Acenokumarol, Sintrom, Areplex, Plavix, Xarelto, leki zawierające kwas acetylosalicylowy (np. Acard, Polocard, Polopiryna, Aspiryna, Etopiryna) i inne – powinno się odstawić na 7 dni przed zabiegiem)

 

 • w przypadku chorób tarczycy konieczne jest oznaczenie TSH.
 • spakować  rzeczy osobiste: przybory toaletowe, ręcznik, klapki, koszulę nocną

leki stosowane przewlekle: przeciw nadciśnieniu tętniczemu, insuliny, przeciwalergiczne i inne

telefon kontaktowy do rodziny lub telefon komórkowy

.

prosimy nie malować paznokci – kolor paznokcia to istotna informacja o stanie zdrowia

rzeczy wartościowe np. biżuterię pozostawić w domu.

Informujemy, że na terenie całego szpitala obowiązuje zakaz palenia papierosów

 

W sytuacji, gdy jest Pani przeziębiona lub po chorobie, gorączkuje, ma miesiączkę albo zdarzenie losowe prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 058 7620 296

 

Kontakt

Kierownik Oddziału
58 72 60 515

Gabinet lekarski
58 72 60 507/ 508/ 509/ 435

Położna Zarządzająca
58 72 60 305

Dyżurka położnych
58 72 60 101

Sekretariat
58 72 60 296

Pokój Socjalny

58 72 60 522

ginekologonkolog@szpitalepomorskie.eu

(Stary adres email „ginekologiaonkologiczna-pck@szpitalepomorskie.eu” jest nieaktualny – prosimy o prowadzenie korespondencji pod wskazany powyżej adres mailowy).