loader image

Oddział Hematologii i Transplantologii Szpiku

Szpital Morski im. PCK

Oddział

Oddział Hematologii i Transplantologii Szpiku to pierwszy taki oddział powstały w Gdyni, natomiast trzeci w regionie pomorskim. Dewizą działania oddziału jest diagnostyka i leczenie oparte na standardach światowych i europejskich.

Od maja 2019 r. Oddział Hematologii dysponuje 23 łóżkami stacjonarnymi oraz możliwością leczenia w ramach pobytu dziennego.

Celem działania oddziału jest nowoczesna diagnostyka i leczenie schorzeń hematologicznych, głównie onkohematologicznych. Oddział zajmuje się także nowoczesną diagnostyką ostrych białaczek, chłoniaków, opartą na badaniach immunologicznych, cytogenetycznych i molekularnych. Dzięki rozbudowanie bazy łóżkowej będzie możliwe prowadzenie intensywnego leczenia hematologicznego jakie stosuje się współcześnie w ostrych białaczkach szpikowych czy niektórych chłoniakach. W przyszłości w ramach oddziału przeprowadzane będą zabiegi przeszczepiania komórek macierzystych układu krwiotwórczego.

Pracownicy oddziału hematologii biorą aktywny udział w pracach grup roboczych d.s chłoniaków, ostrych białaczek czy szpiczaka plazmocytowego (PLRG, PALG, PGSz). Dodatkowo uczestniczymy w badaniach klinicznych, w opracowaniu i aktualizacji standardów leczenia schorzeń hematologicznych. Bierzemy udział w projektach skierowanych do pacjentów i ich rodzin, na rzecz poprawy jakości leczenia i opieki hematologicznej. Uczestniczymy w projektach ogólnopolskich dotyczących leczenia pacjentów zakwalifikowanych do programów lekowych oraz programów badawczych.

Zespół

Ordynator Oddziału Hematologii i Transplantologii Szpiku

dr n. med. Wanda Knopińska – Posłuszny

specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej

 

Lekarze

lek. med. Paulina Gadamska – Kabata – specjalista chorób wewnętrznych i hematologii

lek. med. Judyta Strzała – specjalista chorób wewnętrznych i hematologii

lek. med. Maria Hryniewiecka – specjalista onkologii

lek. med. Adam Witkowski – specjalista onkologii

lek. med. Marta Janusiak – specjalista onkologii

lek. med. Mateusz Gorlikowski – specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Karolina Cejrowska – rezydent

lek. med. Klaudia Zimnawoda – rezydent

 

Pielęgniarka Zarządzająca

mgr piel. Beata Stasiak – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Pielęgniarki

mgr piel. Dorota Król – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

mgr piel. Kamila Milewska – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

mgr piel. Karolina Hazubska

lic. piel. Karolina Jeżewska – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego i opieki długoterminowej

lic. piel. Patrycja Wójcicka – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

lic. piel. Ewa Urbańska – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

lic. piel. Agata Skweres

lic. piel. Oliwia Mroch

lic. piel. Andżelika Brzóska

piel. Mariola Formela – specjalista pielęgniarstwa  ratunkowego, anestezjologicznego i intensywnej opieki

piel. Elżbieta Patelczyk

piel. Iryna Bielinska

piel. Maryna Marchenko

 

Diagności laboratoryjni

dr n. med. Alicja Polek – specjalista zdrowia publicznego

mgr Grzegorz Kłoss – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Anna Linek – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Agnieszka Kucharska – trakcie specjalizacji

mgr Mikołaj Gorczyński

Aleksandra Pędzikiewicz – starszy technik analityki medycznej

 

Opiekunowie medyczni

Anna Daschke

Natalia Chmielak

Łucja Frydrych

 

Sekretarki medyczne

Agnieszka Dobrowolska – starsza sekretarka medyczna

Iwona Awilżeń – starsza sekretarka medyczna

 

Pracownik gospodarczy

Katarzyna Łukawska

Kontakt

Ordynator Oddziału

e-mail:  wknopinska@szpitalepomorskie.eu

 

Sekretariat

tel. 58 72 60 570

e-mail:  hematologia@szpitalepomorskie.eu

 

Pielęgniarka Zarządzająca

tel. 58 72 60 573

e-mail:  bstasiak@szpitalepomorskie.eu

 

Gabinet lekarski / lekarz dyżurny

tel. 58 72 60 571

 

Pielęgniarki

tel. 58 72 60 572