loader image

Oddział Hematologii i Transplantologii Szpiku

Oddział

Oddział Hematologii i Transplantologii Szpiku to pierwszy taki oddział powstały w Gdyni, natomiast trzeci w regionie pomorskim. Dewizą działania oddziału jest diagnostyka i leczenie oparte na standardach światowych i europejskich.

Od maja 2019 r. Oddział Hematologii dysponuje 23 łóżkami stacjonarnymi oraz możliwością leczenia w ramach pobytu dziennego.

Celem działania oddziału jest nowoczesna diagnostyka i leczenie schorzeń hematologicznych, głównie onkohematologicznych. Oddział zajmuje się także nowoczesną diagnostyką ostrych białaczek, chłoniaków, opartą na badaniach immunologicznych, cytogenetycznych i molekularnych. Dzięki rozbudowanie bazy łóżkowej będzie możliwe prowadzenie intensywnego leczenia hematologicznego jakie stosuje się współcześnie w ostrych białaczkach szpikowych czy niektórych chłoniakach. W przyszłości w ramach oddziału przeprowadzane będą zabiegi przeszczepiania komórek macierzystych układu krwiotwórczego.

Pracownicy oddziału hematologii biorą aktywny udział w pracach grup roboczych d.s chłoniaków, ostrych białaczek czy szpiczaka plazmocytowego (PLRG, PALG, PGSz). Dodatkowo uczestniczymy w badaniach klinicznych, w opracowaniu i aktualizacji standardów leczenia schorzeń hematologicznych. Bierzemy udział w projektach skierowanych do pacjentów i ich rodzin, na rzecz poprawy jakości leczenia i opieki hematologicznej. Uczestniczymy w projektach ogólnopolskich dotyczących leczenia pacjentów zakwalifikowanych do programów lekowych oraz programów badawczych.

Zespół

Lekarze:

Ordynator Oddziału:

Dr n. med. Wanda Knopińska-Posłuszny, Kierownik Oddziału, Specjalista Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Transplantologii Klinicznej

E-mail : wknopinska@szpitalepomorskie.eu

lek. med. Paulina Gadamska-Kabata, Specjalista Chorób Wewnętrznych i Hematologii 

Dr n. med Maria Kicińska, Specjalista Chorób Wewnętrznych i Hematologii

Lek. med. Karol Bartelik, Specjalista Chorób Wewnętrznych  

PIELĘGNIARKI:

Stasiak Beata – Pielęgniarka Zarządzająca    e:mail  bstasiak@szpitalepomorskie.eu

Formela Mariola – Pielęgniarka Specjalista 

Jeżewska Karolina -Pielęgniarka Specjalista

Komodzińska Izabela -Pielęgniarka Specjalista

Wuraki-Mikuś Anna – Pielęgniarka Specjalista 

Malinska Małgorzata -Pielęgniarka

Skweres Agata – Pielęgniarka 

Wald Marta – Pielęgniarka

mgr Klaudia Pokorska-Rębisz – Diagnosta laboratoryjny

Daschke Anna – Opiekun medyczny 

Łukawska Katarzyna – Pracownik administracyjno-gospodarczy 

 

SEKRETARKI MEDYCZNE: e-mail: hematologia@szpitalepomorskie.eu 

Dobrowolska Agnieszka –  Starsza sekretarka medyczna

Mikuła Aneta  –  sekretarka medyczna 

Numery telefonów:

  570 – sekretariat Oddziału Hematologii 

  571 –  Lekarz dyżurujący  

  572 – Pielęgniarki 

  573 – Pielęgniarka zarządzająca 

Kontakt

tel. 58 72 60 570

e-mail: hematologia@szpitalepomorskie.eu

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST