loader image

Oddział Hematologii i Transplantologii Szpiku

Szpital Morski im. PCK

Oddział

Oddział Hematologii i Transplantologii Szpiku to pierwszy taki oddział powstały w Gdyni, natomiast trzeci w regionie pomorskim. Dewizą działania oddziału jest diagnostyka i leczenie oparte na standardach światowych i europejskich.

Od maja 2019 r. Oddział Hematologii dysponuje 23 łóżkami stacjonarnymi oraz możliwością leczenia w ramach pobytu dziennego.

Celem działania oddziału jest nowoczesna diagnostyka i leczenie schorzeń hematologicznych, głównie onkohematologicznych. Oddział zajmuje się także nowoczesną diagnostyką ostrych białaczek, chłoniaków, opartą na badaniach immunologicznych, cytogenetycznych i molekularnych. Dzięki rozbudowanie bazy łóżkowej będzie możliwe prowadzenie intensywnego leczenia hematologicznego jakie stosuje się współcześnie w ostrych białaczkach szpikowych czy niektórych chłoniakach. W przyszłości w ramach oddziału przeprowadzane będą zabiegi przeszczepiania komórek macierzystych układu krwiotwórczego.

Pracownicy oddziału hematologii biorą aktywny udział w pracach grup roboczych d.s chłoniaków, ostrych białaczek czy szpiczaka plazmocytowego (PLRG, PALG, PGSz). Dodatkowo uczestniczymy w badaniach klinicznych, w opracowaniu i aktualizacji standardów leczenia schorzeń hematologicznych. Bierzemy udział w projektach skierowanych do pacjentów i ich rodzin, na rzecz poprawy jakości leczenia i opieki hematologicznej. Uczestniczymy w projektach ogólnopolskich dotyczących leczenia pacjentów zakwalifikowanych do programów lekowych oraz programów badawczych.

Zespół

Lekarze:

Ordynator Oddziału:

Dr n. med. Wanda Knopińska-Posłuszny, Kierownik Oddziału, Specjalista Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Transplantologii Klinicznej

E-mail : wknopinska@szpitalepomorskie.eu

lek. med. Paulina Gadamska-Kabata, Specjalista Chorób Wewnętrznych i Hematologii

Dr n. med Maria Kicińska, Specjalista Chorób Wewnętrznych i Hematologii

Lek. med. Karol Bartelik, Specjalista Chorób Wewnętrznych

PIELĘGNIARKI:

Stasiak Beata – Pielęgniarka Zarządzająca    e:mail  bstasiak@szpitalepomorskie.eu

Formela Mariola – Pielęgniarka Specjalista

Jeżewska Karolina -Pielęgniarka Specjalista

Komodzińska Izabela -Pielęgniarka Specjalista

Wuraki-Mikuś Anna – Pielęgniarka Specjalista

Malinska Małgorzata -Pielęgniarka

Skweres Agata – Pielęgniarka

Wald Marta – Pielęgniarka

mgr Klaudia Pokorska-Rębisz – Diagnosta laboratoryjny

Daschke Anna – Opiekun medyczny

Łukawska Katarzyna – Pracownik administracyjno-gospodarczy

 

SEKRETARKI MEDYCZNE: e-mail: hematologia@szpitalepomorskie.eu

Dobrowolska Agnieszka –  Starsza sekretarka medyczna

Mikuła Aneta  –  sekretarka medyczna

 

Kontakt

e-mail: hematologia@szpitalepomorskie.eu

Numery telefonów:

tel. 58 72 60 570 – Sekretariat Oddziału Hematologii

tel. 58 72 60 571–  Lekarz dyżurujący

tel. 58 72 60 572 – Pielęgniarki

tel. 58 72 60 573 – Pielęgniarka zarządzająca