loader image

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Szpital św. Wincentego a Paulo

Oddział

ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

W skład oddziału wchodzą:

1. Pracownia Hemodynamiki

2. Pracownia Elektrofizjologii i Elektrostymulacji serca

Pracownia Hemodynamiki

Wykonuje zabiegi (około 2000 pacjentów rocznie)w trybie planowym i ostrym (24 godz./7 dni).

  • Koronarografie
  • Koronaroplastyki
  • Rotablacje wewnątrzwieńcowe
  • Badania IVUS, OCT,FFR
  • Kontrapulsacje wewnątrzaortalne (IABP)

 

Pracownia Elektrofizjologii i Elektrostymulacji serca

Wykonuje zabiegi (około 700 rocznie) w trybie planowym i ostrym.

  • Implantacje stymulatorów,
  • Implantacje defibrylatorów
  • Implantacje urządzeń resynchronizujących
  • Ablacje zaburzeń rytmu (krioablacje, ablacje RF, ablacje 3D)

Zespół

Kierownik Oddziału:
lek. med. Paweł Miękus (specjalista kardiologii)

Kierownik Pracowni Hemodynamiki:

lek.med Arkadiusz Nowak (specjalista kardiologii)

Kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji serca:

dr n.med. Elżbieta Dułak (specjalista kardiologii)

Pielęgniarka koordynująca:
mgr Anna Fiedorowicz (specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego)

Kontakt

Kierownik Oddziału: 58 72 60 880

FAX: 58 72 60 647