loader image

Oddział Kardiologiczny

Szpital św. Wincentego a Paulo

Oddział

Główne zadania oddziału:

Inwazyjne leczenie Pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, zabiegi ablacji RF zaburzeń tymu serca, zabiegi implantacji stymulatorów i kardiowerterów CRT-P, CRT-D

Profil zabiegowy oddziału obejmuje:

Zabiegi implantacji stymulatorów i elektrofizjologii, zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej, hemodynamiki.

Statystyki oddziału:

1) Ilość łóżek: 59
2) Ilość łóżek Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – 18
3) Ilość przyjęć rocznie : 6000
4) Wskaźnik operacyjności : 60%
5) Ilość operacji i zabiegów – 3600

Podstawy przyjęcia na oddział:

TRYB OSTRY: Pacjenci przyjmowani są na Oddział przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.
TRYB PLANOWY: Wedle książki przyjęć planowych.

Procedura przyjęcia na Oddział:

Skierowanie od lekarza POZ, PR, Specjalisty do przyjęcia na Oddział

Dokumenty wymagane do przyjęcia na Oddział:

Skierowanie do Szpitala j.w.

Badania kliniczne:

Prowadzenie badań klinicznych II, III fazy od roku 1990.

Zespół

Kierownik oddziału:

dr n. med. Paweł Miękus – specjalista II stopnia kardiologia oraz specjalista II stopnia choroby wewnętrzne

Pielęgniarka koordynująca:

Krystyna Pielach

Kontakt

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY V PIĘTRO:

Kierownik Oddziału/ Sekretariat: 58 72 60 880
Zastępca Kierownika: 58 72 60 883
Dyżurka Lekarzy: 58 72 60 881/ 834
Pielęgniarka Koordynująca: 58 72 60 882
Dyżurka Pielęgniarek: 58 72 60 888

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY VII PIĘTRO:

Dyżurka lekarska: 58 72 60 802/ 892
Pielęgniarka Koordynująca/ Dyżurka pielęgniarek: 58 72 60 806

swp.kardiologia@szpitalepomorskie.eu