loader image

Oddział Neonatologiczny i Intensywnej Terapii Noworodka

Szpital Morski im. PCK

Oddział

Jesteśmy oddziałem II stopnia referencyjności w trójstopniowym systemie opieki neonatologicznej. Oznacza to, że leczymy tu noworodki urodzone po 34 tygodniu ciąży, wymagające specjalistycznej opieki lub intensywnej terapii.  Pomoc w pierwszych dniach po urodzeniu znajdują u nas oprócz donoszonych, zdrowych dzieci, również:

  • noworodki urodzone przed 35 tygodniem ciąży,
  • noworodki z masą urodzeniową ciała < 2500g,
  • noworodki, u których konieczne jest monitorowanie czynności serca, czynności oddechowej i temperatury,
  • noworodki z zaburzeniami oddychania,
  • noworodki z wrodzonymi infekcjami
  • noworodki, które ze względu na swój stan odżywiane są za pomocą wlewów dożylnych
  • noworodki z hiperbilirubinemią, w tym również podejrzane o chorobę hemolityczną w zakresie układu ABO i Rh.

 

Oddział nasz składa się z dwóch pododdziałów:

Oddział Położniczy (Rooming-In)

Dysponuje 20 łóżkami w salach dwu- lub trzyosobowych z dostępnym węzłem sanitarnym na każdej sali oraz stanowiskiem do pielęgnacji noworodka. Podczas pobytu w naszym szpitalu dzieci znajdują się pod opieką pielęgniarek i położnych, które pomagają i uczą matki naszych pacjentów zasad prawidłowej pielęgnacji oraz karmienia piersią. W wyposażeniu Oddziału znajdują się również laktatory elektryczne dostępne dla potrzebujących matek.

Codziennie każde z naszych dzieci jest badane przez lekarza, który ocenia stan dziecka i ewentualne odchylenia od stanu prawidłowego. W przypadku wskazań klinicznych Oddział dysponuje możliwością wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych, ultrasonograficznych, radiologicznych, elektrokardiograficznego (EKG), echokardiograficznego. Jeśli stan dziecka pozostaje bez odchyleń w trakcie pobytu, a wywiad okołoporodowy nie był obciążony, zwykle pobyt dziecka w Oddziale trwa około 2 dni zarówno po porodzie siłami natury, jak i po cięciu cesarskim. Większość dzieci wypisujemy do domu w 3ej dobie życia, po 48 godzinach od urodzenia.

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka

 Do Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka przyjmujemy dzieci z zaburzeniami adaptacyjnymi, żółtaczką, infekcjami wrodzonymi, niedokrwistością, wymagającą żywienia pozajelitowego lub transfuzji krwi.

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka jest przystosowany do ratowania niedojrzałych noworodków, ale także urodzonych o czasie, których zdrowie i życie jest  zagrożone.

Wyposażony jest on w 4 stanowiska Intensywnej Terapii. Mamy możliwość stosowania najnowocześniejszych technik wspomagania oddechu dzięki sprzętowi, w jaki wyposażyła nas Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W naszej placówce leczymy również noworodki, wymagające pomocy specjalistycznej, przekazywane z oddziałów o niższym poziomie referencyjności.

Strefa rodzica

Przygotowaliśmy ją z myślą o rodzicach, głównie mamach, naszych małych pacjentów, by mogły one towarzyszyć dzieciom w trakcie leczenia. Wiemy doskonale, że nawet najnowocześniejszy sprzęt nie dokona tego, co czuły dotyk mamy. Gdy tylko stan dziecka na to pozwala, staramy się, aby mama mogła ona osobiście zajmować się pielęgnacją i karmieniem swojego maleństwa.

Poradnia Neonatologiczna

Dzieci, których pobyt w Oddziale był powikłany problemami okresu noworodkowego,  kontrolujemy w naszej przyszpitalnej Poradni Neonatologicznej znajdującej się w tym samym budynku. Udzielamy tam również konsultacji noworodkom urodzonym poza naszym szpitalem po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, ze skierowaniem od lekarza POZ.

 

Bank Mleka Kobiecego

W naszym szpitalu istnieje jako jeden z nielicznych w Polsce Bank Mleka Kobiecego, który zapewnia rekomendowany sposób żywienia dzieci, których matki mają niewystarczającą ilość pokarmu dla zapewnienia im prawidłowego wzrostu i rozwoju.

To swoiste małe laboratorium, w którym pozyskiwane i przechowywane jest mleko dawczyń stanowi zaplecze dla wszystkich naszych pacjentów, gdy tyko ich mamy zadeklarują chęć skorzystania z jego zasobów.

 

Doradztwo laktacyjne

Będąc świadomym, jak istotne dla rozwoju dziecka jest karmienie naturalne, cały personel naszego oddziału posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie karmienia piersią. Staramy się propagować tą ideę i wspierać wszystkie pacjentki w trudnościach, jakie mogą się pojawiać w pierwszych dniach po porodzie.

Jednocześnie ze zrozumieniem przyjmujemy decyzje kobiet, które z różnych przyczyn decydują się na karmienie dziecka mieszanką mlekozastępczą już od pierwszych dni.

Wszystkie, rodzące w naszym szpitalu pacjentki, mogą uzyskać w trakcie pobytu pomoc edukatora do spraw laktacji i  skorzystać z jego porady po wypisie w formie telefonicznej lub umawiając się na wizytę.

Zespół

Zespół oddziału neonatologicznego

kącik noworodkowy

 

 

Kierownik oddziału

Anna Toczyłowska, lek. pediatra, specjalista neonatolog

 

Lekarze neonatolodzy:

Anna Benert, specjalista pediatrii i neonatologii, certyfikowany  konsultant laktacyjny

Bożena Olko- Zagórska, specjalista pediatrii i neonatologii

Natalia Węsierska- Jelińska, specjalista neonatolog

Agata Skelnik, specjalista neonatolog

Magdalena Szmyt, specjalista neonatolog

Anna Lew-Tusk, specjalista neonatolog

 

Lekarze konsultanci:

Profesor Maria Mazurkiewicz – Bełdzińska, specjalista neurologii dziecięcej

Dr n. med.  Maciej Chojnicki, specjalista kardiologii dziecięcej

 

p.o. Pielęgniarka zarządzająca:

mgr Monika Biskup-Sierpińska, specjalista pielęgniarstwa położniczego

 

Z-ca Pielęgniarki zarządzającej:

Lic. Urszula Kołak, specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

 

Pielęgniarki:

St. piel. Katarzyna Malinowska

St. piel. Anna Chowałko

St. piel. Katarzyna Kowalska

St. piel. Dorota Guzik, specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

Lic. piel. Barbara Janowska, specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

St. piel. Beata Bielińska

Lic. piel. Benita Krauze -Szwejkowska, specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

St. piel. Ewa Kwiatkowska

mgr Magdalena Szczukowska

Położne:

St. poł. Horczak Wiesława,  specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

St. poł. Szymczak Edyta,  specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

St. poł. Maćkowiak Jolanta

Lic. poł. Sawkułycz  Barbara,  specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

St. poł. Wenta Katarzyna, specjalista pielęgniarstwa neonatologiczneg

poł. Veronika Korochenko

Nasi sponsorzy:

Centrum Handlowe Riviera

Budimex S.A.

Akcja Anima

Kontakt

Kierownik Oddziału   58 72 60 246

Gabinet lekarski  58 72 60 246 / 245

Pielęgniarka Zarządzająca  58 72 60 138

Punkt pielęgniarski   58 72 60 247

OIT Noworodka   58 72 60 192

Poradnia Laktacyjna  58 72 60 247

Poradnia Neonatologiczna 58 72 60 221/ 192

Sekretariat oddziału 58 72 60 244

Bank Mleka:

58 72 60 494

737 778 330

507 364 837

515 472 077