loader image

Oddział Neonatologiczny i Intensywnej Terapii Noworodka

Szpital Morski im. PCK

Oddział

Nasz oddział posiada tytuł „Przyjazny Dziecku” przyznany przez Polski Komitet UNICEF w roku 1996, jesteśmy również laureatami II nagrody w konkursie Gazety Wyborczej w akcji „Rodzić po ludzku” i „Złotego Bociana” przyznanego za stworzenie warunków godnego przychodzenia na świat przez miesięcznik „Twoje dziecko”.

Na Oddziale jest dwóch konsultantów laktacyjnych przeszkolonych przez Międzynarodową Radę do Spraw Konsultantów laktacyjnych, pomagających matkom mającym problemy związane z karmieniem piersią.

Na Oddziale personel medyczny opiekuje się noworodkami z porodów fizjologicznych oraz noworodkami i wcześniakami wymagającymi leczenia lub intensywnej opieki medycznej.
Prowadzone są również badania słuchu oraz monitoring wad genetycznych noworodków.

Na oddziale dostępni są lekarze konsultanci z zakresu neurologii dziecięcej okulistyki, chirurgii dziecięcej, konsultacje kardiologiczne przeprowadzamy w Klinice Kardiologii Dziecięcej w Akademii Medycznej w Gdańsku.

Wykonujemy wszystkie badania rentgenodiagnostyczne łącznie z tomografią komputerową.

Wyposażenie Oddziału Patologii Noworodka i Wcześniaka pozwala na prowadzenie mechanicznej wentylacji u wcześniaków z zaburzeniami oddychania i noworodków po zabiegach chirurgicznych wykonywanych w naszym szpitalu na Oddziale chirurgii Dziecięcej.

Ordynator i lekarze pracujący na oddziale udzielają informacji o stanie zdrowia noworodków w godzinach: 9-15.
Zdrowe dzieci wypisujemy do domu po 3 dobie życia. Po wypisie istnieje możliwość konsultacji telefonicznej lub osobistej w Poradni Laktacyjnej.

Oferujemy: Dla matek z dziećmi sale 2 i 3 osobowe, pokój odwiedzin z telefonem na kartę magnetyczną, odbiornikiem telewizyjnym, pielęgniarkę zajmującą się wyłącznie problemami związanymi z karmieniem piersią.

Zespół

Ordynator:

lek. med. Andrzej Butkiewicz
Specjalista w zakresie neonatologii

Z-ca Ordynatora:

lek. med. Anna Benert

Lekarze:    

lek. med. Bożena Olko-Zagórska
starszy asystent
lek. med. Anna Toczyłowska
starszy asystent
lek. med. Irena Erecińska-Siwy – St. Asystent
lekarz dyżurujący
lek. med. Iwona Jańczewska – Asystent
lekarz dyżurujący

Pielęgniarka Oddziałowa:     
Ewa Borowska

Kontakt

Ordynator
58 72 60 246

Gabinet lekarski
58 72 60 246

Pielęgniarka oddziałowa
58 72 60 138

Gabinet pielęgniarek
58 72 60 247

OIOM Noworodki
58 72 60 192

Wcześniaki
58 72 60 237

Poradnia Laktacyjna
58 72 60 246 i 47

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST