loader image

Oddział Położnictwa i Ginekologii

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Informacja dot. porodów rodzinnych w Oddziale Położnictwa i Ginekologii Szpitala Specjalistycznego m. F. Ceynowy w Wejherowie

Szpitale Pomorskie Sp z o.o. w lokalizacji – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie z dniem 05.05.2020 r. wznawia możliwość towarzyszenia przy porodzie fizjologicznym osobie bliskiej – tzw. poród rodzinny. Aktualna sytuacja epidemiologiczna dotycząca ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, powodującego COVID-19 zmusza nas do wdrożenia nowych sposobów postępowania.

1. Osoba wskazana przez Rodzącą jako Towarzysząca Jej przy porodzie, przed wejściem do Oddziału Położnictwa i Ginekologii/na Trakt Porodowy podlega wstępnej ocenie stanu zdrowia w obszarze SOR Szpitala (kontener) poprzez:

 • wywiad epidemiologiczny
 • pomiar temperatury ciała
 • wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej jej stanu zdrowia; ankietę dołącza się do dokumentacji medycznej Rodzącej.

2. Warunkiem udziału w porodzie rodzinnym jest brak objawów infekcji i negatywny wywiad epidemiologiczny.

3. Osoba towarzysząca wypełnia ankietę dotyczącą stanu zdrowia, która po podpisaniu jest dołączana do dokumentacji medycznej Rodzącej.

4. W obszarze Izby Przyjęć osoba towarzysząca Rodzącej, zobowiązana jest umyć i zdezynfekować ręce, założyć jednorazową odzież ochronną oraz maseczkę, w której należy pozostać przez cały okres pobytu w Pokoju Narodzin.

5. Po porodzie i około 2 godzinach od zakończenia porodu osoba towarzysząca Rodzącej opuszcza Trakt porodowy.

6. Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie zobowiązana jest przestrzegać zaleceń personelu medycznego.

Osobom towarzyszącym przy porodzie rodzinnym zabrania się:

1. Opuszczania Pokoju Narodzin przez cały okres pobytu na Trakcie porodowy w którym odbywa się poród.

2. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych.

3. Zachowania, stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa dla Rodzącej, swojego i personelu.

4. Niestosownego/agresywnego zachowania wobec personelu medycznego-położna/lekarz.

 

W przypadku nie przestrzegania powyższych zasad Szpital zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na poród rodzinny z osobą towarzyszącą.

Zadania:

1. Zakres działalności oddziału obejmuje w zakresie ginekologii – diagnostykę i leczenie chorób narządu rodnego, w zakresie położnictwa – diagnostykę i leczenie stanów zagrożenia ciąży we wszystkich okresach jej trwania.

2. W oddziale realizowane są świadczenia tzw. II poziomu referencyjnego, które nie obejmują:

– planowych porodów wcześniaków o przewidywanej masie ciała poniżej 1000g;
– diagnostyki prenatalnej (diagnostyka wad rozwojowych);
– biopsji kosmówki, amniopunkcji, punkcji naczyń płodowych;
– inwazyjnej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej konfliktu serologicznego;
– terapii wybranych postaci wad rozwojowych płodu – wad układu moczowego, wielowodzia, małowodzia, niewydolności krążenia płodu;
– chorób endokrynologicznych ciąży (chorób tarczycy, nadnerczy, przysadki);
– leczenia niepłodności metodami wspomaganego rozrodu;
– leczenia rozpoznanych inwazyjnych nowotworów narządu rodnego (złośliwe nowotwory sromu, pochwy, inwazyjne raki szyjki macicy, raki trzonu macicy i nowotwory jajników).

3. Świadczenia w zakresie ginekologii obejmują:

– diagnostykę i leczenie chorób zapalnych narządu rodnego;
– diagnostykę i leczenie zachowawcze i endoskopowe ciąży pozamacicznej;
– diagnostykę i leczenie endometriozy;
– diagnostykę i leczenie niepłodności;
– diagnostykę i leczenie zaburzeń miesiączkowania okresu rozrodczego oraz około menopauzalnego;
– diagnostykę kolposkopową;
– ginekologię operacyjną – pełny zakres zabiegów operacyjnych  realizowanych metodami:

a)   laparoskopowymi
b)   histeroskopowymi
c)   chirurgii konwencjonalnej z dostępu brzusznego i pochwowego
d)   zabiegi operacyjne uroginekologiczne korygujące zaburzenia statyki narządu rodnego i nietrzymanie moczu wykonywane metodami konwencjonalnymi z wykorzystaniem protezujących materiałów biomedycznych

– diagnostykę i leczenie schorzeń onkologicznych we wczesnych stadiach rozwoju procesu chorobowego.

4.  Świadczenia w zakresie położnictwa obejmują diagnostykę i leczenie stanów zagrożeń ciąży:

– krwawienia w poronieniu zagrażającym;
– zagrożenie porodem przedwczesnym, w tym niewydolność cieśniowo – szyjkową oraz z powodu  stanów zapalnych;
– nadciśnienie i białkomocz w przebiegu tzw. zatrucia ciążowego;
– stanów zapalnych i kamiczych układu moczowego;
– chorób wątroby;
– cukrzycy ciążowej;
– stanów zaburzeń wzrastania i dobrostanu płodu.

5.  Na trakcie porodowym odbywają się:

– porody fizjologiczne drogami naturalnymi;
– intensywny nadzór oraz porody ciąż wysokiego ryzyka, drogami naturalnymi i operacyjnymi;
– porody przedwczesne;
– inicjacja pierwszego karmienia bezpośrednio po porodzie.

6.  Pobyt w oddziale położniczym obejmuje:

– nadzór pooperacyjny po porodach zakończonych metodami instrumentalnymi oraz cięciem cesarskim;
– nadzór i leczenie powikłań wczesnego połogu;
– edukację oraz pomoc w stopniowym wdrażaniu do obowiązków macierzyńskich;
– naukę pielęgnacji noworodka;
– nabycie umiejętności prawidłowego naturalnego karmienia.

7.  Zadania Oddziału obejmują ponadto:

– udzielanie świadczeń w SOR – położniczo-ginekologicznym;
– konsultacje ginekologiczne pacjentek innych oddziałów Szpitala;
– prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
– organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu oraz dla lekarzy poradni dla kobiet;
– zapewnienie pacjentkom Oddziału Położnictwa i Ginekologii całodobowej opieki lekarskiej i położnych we wszystkie dni tygodnia;
– realizację zadań wynikających z posiadania Certyfikatu „Szpital Przyjazny Dziecku”, w szczególności realizację „10 kroków do udanego karmienia piersią”.

 

 

Pobierz: Plan porodu

Pobierz: Informacje dla rodzących zgłaszających się do porodu

Ordynator Oddziału: dr n.med. Krzysztof Maciejewski – specjalista położnictwa i ginekologii

Zastępca Ordynatora: dr n.med. Andrzej Kiełkowski – specjalista położnictwa i ginekologii

II Zastępca Ordynatora: lek. Mirosław Goworek – specjalista położnictwa i ginekologii

Położna Oddziałowa: mgr Emilia Szulta

 

Zespół lekarzy:

lek. Jolanta Ciołkowska-Kowalczyk – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Katarzyna Pniewska-Undro – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Jacek Sadowski – specjalista położnictwa i ginekologii

Łukasz Maciejewski – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Justyna Borkowska

lek. Katarzyna Hytry

lek. Marta Sokolnicka-Matrosos

lek. Sebastian Klein

lek. Jakub Ostrowski

lek. Marta Pazderska

lek. Kajetan Piątkowski

lek. Bartosz Dzieński

lek. Kacper Renk

lek. Andrzej Rodzeń

 

 

 

Sekretariat Oddziału fax 58 57 27 564

tel 58 57 27 414

Pogotowie laktacyjne 58 57 27 416

Stowarzyszenie „Ad Operam”

ul. Jagalskiego 10
84-200 Wejherowo
tel. 58 572 74 14 , fax: 58 572 75 64

NIP – 588 208 52 99
REGON – 193027992 
KRS – 0000201456

Cele stowarzyszenia: udzielanie pomocy na rzecz rozwoju i remontów Oddziału Ginekologii i Położnictwa, innych ośrodków zajmujących się promocją i ochroną zdrowia kobiet, działalność naukowa i naukowo – badawcza związana z ginekologią i położnictwem.

Stowarzyszenie „Ad Operam” działa na rzecz rodzin i nowo narodzonych dzieci, dziękuje za wpłaty na powyższe konto:

Nr konta; 24 1600 1114 1899 9494 8000 0001

BNP Paribas Bank Polska S.A.
Oddział w Gdyni
Plac Kaszubski 8

Dieta Mamy

Informujemy, iż Szpital Morski im. PCK  w Gdyni oraz Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy  w Wejherowie z dniem 1 lipca 2020 r. przystąpiły do pilotażowego programu, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 roku – „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1537).

 

Celem głównym pilotażu jest wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym oraz propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród kobiet ciężarnych i młodych mam.

Sposób realizacji założonych celów odbywa się głównie poprzez zapewnienie pacjentkom:

 

 • 5 posiłków dzienne o odpowiedniej kaloryczności, dostosowanej do danego trymestru ciąży

albo okresu karmienia piersią

 • konsultacji dietetycznych
 • poradnictwa i edukacji dotyczącej prawidłowego żywienia

 

Od pacjentki, która chciałaby przystąpić do programu, wymagane jest podpisanie oświadczenia wraz ze zgodą na udział w programie pilotażowym „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym– Dieta Mamy”. Pacjentka nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją programu. Do programu włączane są tylko pacjentki, które korzystają z diety podstawowej.

Dietetyk
Podczas hospitalizacji w Szpitalu w ramach programu pacjentki mogą skonsultować się z dietetykiem. Dodatkowo przez 2 miesiące od zakończenia hospitalizacji pacjentki biorące udział w programie mają  możliwość kierowania pytań do dietetyka drogą elektroniczną. (W treści maila należy podać numer księgi głównej – numer ten widnieje na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego).

Spotkania  z  mgr dietetyki  Małgorzatą Wróbel odbywają się w Szpitalu Morskim im. PCK  w Gdyni:

 

 • poniedziałki, w godz. 15:30-18:30
 • środy, w godz. 15:30-18:30

e-mail: dietamam@szpitalepomorskie.eu

Spotkania z  mgr usł.żyw i dietetyki Ewą Dombrowską odbywają się w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy  w Wejherowie:

 

 • poniedziałki, w godz. 10:00 – 13:00
 • środy, w godz. 10:00 – 13:00
 • czwartki, w godz. 10:00 – 13:00

e-mail: edombrowska@szpitalepomorskie.eu

Informujemy również, że pacjentki w ramach programu mają możliwość zgłaszania uwag pozytywnych oraz negatywnych dotyczących serwowanych posiłków bezpośrednio do dietetyka, położnych lub drogą elektroniczną.

 

W dniu wypisu pacjentki otrzymują kwestionariusz satysfakcji pacjentki z wzięcia udziału w programie pilotażowym  ,,Dieta Mamy” z prośbą o jego wypełnienie. Ankieta jest anonimowa i z uwagami jest przekazywana dietetykowi.

 

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

 

 • Wszelkie informacje w zakresie prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży i kobiet karmiących znajdują się także na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: ncez.pl

 

 • W ramach funkcjonowania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) pacjentki mogą również uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem: poradnia.ncez.pl

 

 Jadłospis:

Dieta Mamy jadłospis 1.07-7.07.2020

Dieta Mamy jadłospis 8.07-14.07.2020

Dieta Mamy jadłospis 15.07- 21.07.2020

Dieta Mamy jadłospis 22.07-28.07.2020 

Dieta Mamy jadłospis 29.07-7.08.2020

Dieta Mamy jadłospis 8.08 – 17.08.2020

Dieta Mamy jadłospis 18.08 – 27.08.2020

Dieta Mamy jadłospis 28.08 – 6.09.2020 

Dieta Mamy jadłospis 7.09 – 16.09.2020

Dieta Mamy jadłospis 17.09 – 26.09.2020

Dieta Mamy jadłospis 27.09 – 6.10.2020

SZKOŁA RODZENIA I RODZICIELSTWA 3 PLANETY przy  PORADNI POŁOŻNEJ POZ

O NAS:

Poród to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej rodziny. Wydarzenie piękne, niosące nowe życie a zarazem wymagające, niejednokrotnie trudne i bolesne. Chcemy przejść przez to z Wami, pragniemy pokazać jak aktywnie i  świadomie dążyć do rodzicielstwa, wspierać w trudnych sytuacjach, doradzić gdzie szukać pomocy. Naszym celem jest przygotowanie przyszłych rodziców do nowej roli i otoczenie ich kompleksową, fachową opieką. Dlatego działamy w 3 obszarach: zapraszamy Was na planetę Wenus poświęconą kobiecie i jej potrzebom, planetę Mars, na której dowiedziecie się wszystkiego na temat ciąży i narodzin oraz na planetę JOWISZ, poświęconą rodzicielstwu bliskości.

ZESPÓŁ:

Sandra Wincz-Formella- mgr położnictwa, edukator ds. laktacji, dietetyk i instruktor fitness

Maria Teleżyńska- mgr położnictwa, edukator ds. laktacji, masażystka, doradczyni  noszenia dzieci w chuście, instruktor aquaaerobiku i aerobiku dla kobiet w ciąży

OFERTA:

 • Cykl zajęć dla WSZYSTKICH KOBIET OD 21 TYGODNIA CIĄŻY + osoba towarzysząca
 • Wizyty patronażowe dla uczestniczek Szkoły Rodzenia
 • Porady laktacyjne przy wyborze naszej położnej

Dodatkowo zapraszamy na :

 • Warsztaty I pomocy dziecku
 • Spotkanie z anestezjologiem
 • Spotkanie z przedstawicielem Polskiego Banku Komórek Macierzystych
 • Warsztaty dot. rodzicielstwa bliskości ( masaż Shantala, noszenie w chuście)
 • Zajęcia Fitness/ Relaksacja w ciąży TYLKO dla uczestniczek  Szkoły Rodzenia

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE  – W RAMACH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA.

 • Decyzja wyboru położnej w Naszej Szkole Rodzenia to gwarancja profesjonalnej opieki
  w ciąży, po porodzie o raz na każdym etapie życia kobiety

 

MIEJSCE SPOTKAŃ:

Poradnia Położnej POZ w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie – mały budynek szpitala

ZAPISY:

508 152 466 oraz www.facebook.com/3planety <– BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO

 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ ( Cykl obejmuje 10 spotkań):

 

 • Fizjologia ciąży, porodu i połogu
 • Aktywny poród
 • Fizjologia karmienia piersią i kryzysy laktacyjne
 • Pielęgnacja i kąpiel noworodka
 • Dolegliwości wieku niemowlęcego
 • Formalności poporodowe, przygotowanie wyprawki do szpitala
 • Aktualne informacje na podstawie Nowego Standardu Opieki Okołoporodowej

 

 

Wybierz się z Nami w kosmiczną podróż do MACIERZYŃSTWA !

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST