loader image

Oddział Położnictwa i Ginekologii

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Zadania:

1. Zakres działalności oddziału obejmuje w zakresie ginekologii – diagnostykę i leczenie chorób narządu rodnego, w zakresie położnictwa – diagnostykę i leczenie stanów zagrożenia ciąży we wszystkich okresach jej trwania.

2. W oddziale realizowane są świadczenia tzw. II poziomu referencyjnego, które nie obejmują:

– planowych porodów wcześniaków o przewidywanej masie ciała poniżej 1000g;
– diagnostyki prenatalnej (diagnostyka wad rozwojowych);
– biopsji kosmówki, amniopunkcji, punkcji naczyń płodowych;
– inwazyjnej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej konfliktu serologicznego;
– terapii wybranych postaci wad rozwojowych płodu – wad układu moczowego, wielowodzia, małowodzia, niewydolności krążenia płodu;
– chorób endokrynologicznych ciąży (chorób tarczycy, nadnerczy, przysadki);
– leczenia niepłodności metodami wspomaganego rozrodu;
– leczenia rozpoznanych inwazyjnych nowotworów narządu rodnego (złośliwe nowotwory sromu, pochwy, inwazyjne raki szyjki macicy, raki trzonu macicy i nowotwory jajników).

3. Świadczenia w zakresie ginekologii obejmują:

– diagnostykę i leczenie chorób zapalnych narządu rodnego;
– diagnostykę i leczenie zachowawcze i endoskopowe ciąży pozamacicznej;
– diagnostykę i leczenie endometriozy;
– diagnostykę i leczenie niepłodności;
– diagnostykę i leczenie zaburzeń miesiączkowania okresu rozrodczego oraz około menopauzalnego;
– diagnostykę kolposkopową;
– ginekologię operacyjną – pełny zakres zabiegów operacyjnych  realizowanych metodami:

a)   laparoskopowymi
b)   histeroskopowymi
c)   chirurgii konwencjonalnej z dostępu brzusznego i pochwowego
d)   zabiegi operacyjne uroginekologiczne korygujące zaburzenia statyki narządu rodnego i nietrzymanie moczu wykonywane metodami konwencjonalnymi z wykorzystaniem protezujących materiałów biomedycznych

– diagnostykę i leczenie schorzeń onkologicznych we wczesnych stadiach rozwoju procesu chorobowego.

4.  Świadczenia w zakresie położnictwa obejmują diagnostykę i leczenie stanów zagrożeń ciąży:

– krwawienia w poronieniu zagrażającym;
– zagrożenie porodem przedwczesnym, w tym niewydolność cieśniowo – szyjkową oraz z powodu  stanów zapalnych;
– nadciśnienie i białkomocz w przebiegu tzw. zatrucia ciążowego;
– stanów zapalnych i kamiczych układu moczowego;
– chorób wątroby;
– cukrzycy ciążowej;
– stanów zaburzeń wzrastania i dobrostanu płodu.

5.  Na trakcie porodowym odbywają się:

– porody fizjologiczne drogami naturalnymi;
– intensywny nadzór oraz porody ciąż wysokiego ryzyka, drogami naturalnymi i operacyjnymi;
– porody przedwczesne;
– inicjacja pierwszego karmienia bezpośrednio po porodzie.

6.  Pobyt w oddziale położniczym obejmuje:

– nadzór pooperacyjny po porodach zakończonych metodami instrumentalnymi oraz cięciem cesarskim;
– nadzór i leczenie powikłań wczesnego połogu;
– edukację oraz pomoc w stopniowym wdrażaniu do obowiązków macierzyńskich;
– naukę pielęgnacji noworodka;
– nabycie umiejętności prawidłowego naturalnego karmienia.

7.  Zadania Oddziału obejmują ponadto:

– udzielanie świadczeń w SOR – położniczo-ginekologicznym;
– konsultacje ginekologiczne pacjentek innych oddziałów Szpitala;
– prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
– organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu oraz dla lekarzy poradni dla kobiet;
– zapewnienie pacjentkom Oddziału Położnictwa i Ginekologii całodobowej opieki lekarskiej i położnych we wszystkie dni tygodnia;
– realizację zadań wynikających z posiadania Certyfikatu „Szpital Przyjazny Dziecku”, w szczególności realizację „10 kroków do udanego karmienia piersią”.

 

 

Pobierz: Plan porodu

Pobierz: Informacje dla rodzących zgłaszających się do porodu

 

Ordynator Oddziału: dr n.med. Krzysztof Maciejewski – specjalista położnictwa i ginekologii

Zastępca Ordynatora: dr n.med. Andrzej Kiełkowski – specjalista położnictwa i ginekologii

II Zastępca Ordynatora: lek. Mirosław Goworek – specjalista położnictwa i ginekologii

Położna Oddziałowa: mgr Emilia Szulta

 

Zespół lekarzy:

lek. Jolanta Ciołkowska-Kowalczyk – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Katarzyna Pniewska-Undro – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Jacek Sadowski – specjalista położnictwa i ginekologii

Łukasz Maciejewski – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Justyna Borkowska

lek. Katarzyna Hytry

lek. Marta Sokolnicka-Matrosos

lek. Sebastian Klein

lek. Jakub Ostrowski

lek. Marta Pazderska

lek. Kajetan Piątkowski

lek. Bartosz Dzieński

lek. Kacper Renk

lek. Andrzej Rodzeń

 

 

 

Sekretariat Oddziału fax 58 57 27 564

tel 58 57 27 414

Pogotowie laktacyjne 58 57 27 416

Stowarzyszenie „Ad Operam”

ul. Jagalskiego 10
84-200 Wejherowo
tel. 58 572 74 14 , fax: 58 572 75 64

NIP – 588 208 52 99
REGON – 193027992 
KRS – 0000201456

Cele stowarzyszenia: udzielanie pomocy na rzecz rozwoju i remontów Oddziału Ginekologii i Położnictwa, innych ośrodków zajmujących się promocją i ochroną zdrowia kobiet, działalność naukowa i naukowo – badawcza związana z ginekologią i położnictwem.

Stowarzyszenie „Ad Operam” działa na rzecz rodzin i nowo narodzonych dzieci, dziękuje za wpłaty na powyższe konto:

Nr konta; 24 1600 1114 1899 9494 8000 0001

BNP Paribas Bank Polska S.A.
Oddział w Gdyni
Plac Kaszubski 8

Informujemy, iż Szpital Morski im. PCK  w Gdyni oraz Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy  w Wejherowie z dniem 1 lipca 2020 r. przystąpiły do pilotażowego programu, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 roku – „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1537).

Celem głównym pilotażu jest wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży
i w okresie poporodowym hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych.

Sposób realizacji założonych celów odbywa się głównie poprzez zapewnienie pacjentkom:

 • 5 posiłków dziennie o odpowiedniej kaloryczności, dostosowanej do danego trymestru ciąży albo okresu karmienia piersią,
 • konsultacji dietetycznych,
 • poradnictwa i edukacji dotyczącej prawidłowego żywienia.

Od Pacjentki, która chciałaby przystąpić do Programu, wymagane jest podpisanie oświadczenia wraz ze zgodą na udział w programie pilotażowym „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym– Dieta Mamy” – jest to warunek przystąpienia do programu.

W programie uczestniczyć mogą tylko Pacjentki, które otrzymują posiłki z diety dla osób zdrowych, czyli podstawowej i wegetariańskiej. Pacjentka nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją programu.

Dietetyk
Podczas hospitalizacji w Szpitalu w ramach programu pacjentki mogą skonsultować się z dietetykiem. Zamiar skorzystania z konsultacji dietetycznej należy zgłosić położnej w oddziale.

 

Spotkania z dietetykiem mgr Ewą Dombrowską odbywają się w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy  w Wejherowie:

 • poniedziałki, w godz. 10:00 – 13:00
 • środy, w godz. 10:00 – 13:00
 • czwartki, w godz. 10:00 – 13:00

Spotkania  z  dietetykiem mgr  Małgorzatą Wróbel odbywają się w Szpitalu Morski im. PCK  w Gdyni:

 • poniedziałki, w godz. 15.30 – 18.30
 • środy, w godz. 15:30-18:30

 

Konsultacje z dietetykiem mogą również odbywać się drogą elektroniczną. W ramach programu mają możliwość zgłaszania uwag pozytywnych oraz negatywnych dotyczących serwowanych posiłków bezpośrednio do dietetyka. Pacjentka ma możliwość konsultacji
z dietetykiem przez okres dwóch miesięcy od dnia wypisu ze Szpitala. W celu skorzystania
z konsultacji online lub napisania uwag do dietetyka  pacjentka musi wejść na stronę internetową (miejsce na link) następnie wpisać numeru księgi głównej z hospitalizacji.
Po wykonaniu powyższej instrukcji Pacjentce pokaże się email do konkretnego dietetyka. Numer księgi głównej widnieje na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.

Warunkiem skorzystania z konsultacji dietetyka on-line jest wypełnienie podczas hospitalizacji oświadczenia w którym pacjentka wyraża zgodę na udział w programie pilotażowym.

 • W dniu wypisu pacjentki otrzymują kwestionariusz satysfakcji pacjentki
  z wzięcia udziału w programie pilotażowym ,,Dieta Mamy” z prośbą o jego wypełnienie. Ankieta z uwagami jest przekazana dietetykowi.

 

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

 • Wszelkie informacje w zakresie prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży
  i kobiet karmiących znajdują się także na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: ncez.pl

 

 • W ramach funkcjonowania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) pacjentki mogą również uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem: poradnia.ncez.pl

SZKOŁA RODZENIA I RODZICIELSTWA 3 PLANETY przy  PORADNI POŁOŻNEJ POZ

O NAS:

Poród to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej rodziny. Wydarzenie piękne, niosące nowe życie a zarazem wymagające, niejednokrotnie trudne i bolesne. Chcemy przejść przez to z Wami, pragniemy pokazać jak aktywnie i  świadomie dążyć do rodzicielstwa, wspierać w trudnych sytuacjach, doradzić gdzie szukać pomocy. Naszym celem jest przygotowanie przyszłych rodziców do nowej roli i otoczenie ich kompleksową, fachową opieką. Dlatego działamy w 3 obszarach: zapraszamy Was na planetę Wenus poświęconą kobiecie i jej potrzebom, planetę Mars, na której dowiedziecie się wszystkiego na temat ciąży i narodzin oraz na planetę JOWISZ, poświęconą rodzicielstwu bliskości.

ZESPÓŁ:

Sandra Wincz-Formella- mgr położnictwa, edukator ds. laktacji, dietetyk i instruktor fitness

Maria Teleżyńska- mgr położnictwa, edukator ds. laktacji, masażystka, doradczyni  noszenia dzieci w chuście, instruktor aquaaerobiku i aerobiku dla kobiet w ciąży

OFERTA:

 • Cykl zajęć dla WSZYSTKICH KOBIET OD 21 TYGODNIA CIĄŻY + osoba towarzysząca
 • Wizyty patronażowe dla uczestniczek Szkoły Rodzenia
 • Porady laktacyjne przy wyborze naszej położnej

Dodatkowo zapraszamy na :

 • Warsztaty I pomocy dziecku
 • Spotkanie z anestezjologiem
 • Spotkanie z przedstawicielem Polskiego Banku Komórek Macierzystych
 • Warsztaty dot. rodzicielstwa bliskości ( masaż Shantala, noszenie w chuście)
 • Zajęcia Fitness/ Relaksacja w ciąży TYLKO dla uczestniczek  Szkoły Rodzenia

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE  – W RAMACH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA.

 • Decyzja wyboru położnej w Naszej Szkole Rodzenia to gwarancja profesjonalnej opieki
  w ciąży, po porodzie o raz na każdym etapie życia kobiety

 

MIEJSCE SPOTKAŃ:

Poradnia Położnej POZ w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie – mały budynek szpitala

ZAPISY:

508 152 466 oraz www.facebook.com/3planety <– BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO

 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ ( Cykl obejmuje 10 spotkań):

 

 • Fizjologia ciąży, porodu i połogu
 • Aktywny poród
 • Fizjologia karmienia piersią i kryzysy laktacyjne
 • Pielęgnacja i kąpiel noworodka
 • Dolegliwości wieku niemowlęcego
 • Formalności poporodowe, przygotowanie wyprawki do szpitala
 • Aktualne informacje na podstawie Nowego Standardu Opieki Okołoporodowej

 

 

Wybierz się z Nami w kosmiczną podróż do MACIERZYŃSTWA !

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST