loader image

Oddział Położnictwa i Ginekologii

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Informacja dot. porodów rodzinnych w Oddziale Położnictwa i Ginekologii Szpitala Specjalistycznego m. F. Ceynowy w Wejherowie

Szpitale Pomorskie Sp z o.o. w lokalizacji – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie z dniem 05.05.2020 r. wznawia możliwość towarzyszenia przy porodzie fizjologicznym osobie bliskiej – tzw. poród rodzinny. Aktualna sytuacja epidemiologiczna dotycząca ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, powodującego COVID-19 zmusza nas do wdrożenia nowych sposobów postępowania.

1. Osoba wskazana przez Rodzącą jako Towarzysząca Jej przy porodzie, przed wejściem do Oddziału Położnictwa i Ginekologii/na Trakt Porodowy podlega wstępnej ocenie stanu zdrowia w obszarze SOR Szpitala (kontener) poprzez:

 • wywiad epidemiologiczny
 • pomiar temperatury ciała
 • wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej jej stanu zdrowia; ankietę dołącza się do dokumentacji medycznej Rodzącej.

2. Warunkiem udziału w porodzie rodzinnym jest brak objawów infekcji i negatywny wywiad epidemiologiczny.

3. Osoba towarzysząca wypełnia ankietę dotyczącą stanu zdrowia, która po podpisaniu jest dołączana do dokumentacji medycznej Rodzącej.

4. W obszarze Izby Przyjęć osoba towarzysząca Rodzącej, zobowiązana jest umyć i zdezynfekować ręce, założyć jednorazową odzież ochronną oraz maseczkę, w której należy pozostać przez cały okres pobytu w Pokoju Narodzin.

5. Po porodzie i około 2 godzinach od zakończenia porodu osoba towarzysząca Rodzącej opuszcza Trakt porodowy.

6. Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie zobowiązana jest przestrzegać zaleceń personelu medycznego.

Osobom towarzyszącym przy porodzie rodzinnym zabrania się:

1. Opuszczania Pokoju Narodzin przez cały okres pobytu na Trakcie porodowy w którym odbywa się poród.

2. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych.

3. Zachowania, stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa dla Rodzącej, swojego i personelu.

4. Niestosownego/agresywnego zachowania wobec personelu medycznego-położna/lekarz.

 

W przypadku nie przestrzegania powyższych zasad Szpital zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na poród rodzinny z osobą towarzyszącą.

Zadania:

1. Zakres działalności oddziału obejmuje w zakresie ginekologii – diagnostykę i leczenie chorób narządu rodnego, w zakresie położnictwa – diagnostykę i leczenie stanów zagrożenia ciąży we wszystkich okresach jej trwania.

2. W oddziale realizowane są świadczenia tzw. II poziomu referencyjnego, które nie obejmują:

– planowych porodów wcześniaków o przewidywanej masie ciała poniżej 1000g;
– diagnostyki prenatalnej (diagnostyka wad rozwojowych);
– biopsji kosmówki, amniopunkcji, punkcji naczyń płodowych;
– inwazyjnej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej konfliktu serologicznego;
– terapii wybranych postaci wad rozwojowych płodu – wad układu moczowego, wielowodzia, małowodzia, niewydolności krążenia płodu;
– chorób endokrynologicznych ciąży (chorób tarczycy, nadnerczy, przysadki);
– leczenia niepłodności metodami wspomaganego rozrodu;
– leczenia rozpoznanych inwazyjnych nowotworów narządu rodnego (złośliwe nowotwory sromu, pochwy, inwazyjne raki szyjki macicy, raki trzonu macicy i nowotwory jajników).

3. Świadczenia w zakresie ginekologii obejmują:

– diagnostykę i leczenie chorób zapalnych narządu rodnego;
– diagnostykę i leczenie zachowawcze i endoskopowe ciąży pozamacicznej;
– diagnostykę i leczenie endometriozy;
– diagnostykę i leczenie niepłodności;
– diagnostykę i leczenie zaburzeń miesiączkowania okresu rozrodczego oraz około menopauzalnego;
– diagnostykę kolposkopową;
– ginekologię operacyjną – pełny zakres zabiegów operacyjnych  realizowanych metodami:

a)   laparoskopowymi
b)   histeroskopowymi
c)   chirurgii konwencjonalnej z dostępu brzusznego i pochwowego
d)   zabiegi operacyjne uroginekologiczne korygujące zaburzenia statyki narządu rodnego i nietrzymanie moczu wykonywane metodami konwencjonalnymi z wykorzystaniem protezujących materiałów biomedycznych

– diagnostykę i leczenie schorzeń onkologicznych we wczesnych stadiach rozwoju procesu chorobowego.

4.  Świadczenia w zakresie położnictwa obejmują diagnostykę i leczenie stanów zagrożeń ciąży:

– krwawienia w poronieniu zagrażającym;
– zagrożenie porodem przedwczesnym, w tym niewydolność cieśniowo – szyjkową oraz z powodu  stanów zapalnych;
– nadciśnienie i białkomocz w przebiegu tzw. zatrucia ciążowego;
– stanów zapalnych i kamiczych układu moczowego;
– chorób wątroby;
– cukrzycy ciążowej;
– stanów zaburzeń wzrastania i dobrostanu płodu.

5.  Na trakcie porodowym odbywają się:

– porody fizjologiczne drogami naturalnymi;
– intensywny nadzór oraz porody ciąż wysokiego ryzyka, drogami naturalnymi i operacyjnymi;
– porody przedwczesne;
– inicjacja pierwszego karmienia bezpośrednio po porodzie.

6.  Pobyt w oddziale położniczym obejmuje:

– nadzór pooperacyjny po porodach zakończonych metodami instrumentalnymi oraz cięciem cesarskim;
– nadzór i leczenie powikłań wczesnego połogu;
– edukację oraz pomoc w stopniowym wdrażaniu do obowiązków macierzyńskich;
– naukę pielęgnacji noworodka;
– nabycie umiejętności prawidłowego naturalnego karmienia.

7.  Zadania Oddziału obejmują ponadto:

– udzielanie świadczeń w SOR – położniczo-ginekologicznym;
– konsultacje ginekologiczne pacjentek innych oddziałów Szpitala;
– prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
– organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu oraz dla lekarzy poradni dla kobiet;
– zapewnienie pacjentkom Oddziału Położnictwa i Ginekologii całodobowej opieki lekarskiej i położnych we wszystkie dni tygodnia;
– realizację zadań wynikających z posiadania Certyfikatu „Szpital Przyjazny Dziecku”, w szczególności realizację „10 kroków do udanego karmienia piersią”.

 

 

Pobierz: Plan porodu

Pobierz: Informacje dla rodzących zgłaszających się do porodu

Pobierz: Wyprawka do szpitala(1) 4

Ordynator Oddziału: dr n.med. Krzysztof Maciejewski – specjalista położnictwa i ginekologii

Zastępca Ordynatora: dr n.med. Andrzej Kiełkowski – specjalista położnictwa i ginekologii

II Zastępca Ordynatora: lek. Mirosław Goworek – specjalista położnictwa i ginekologii

Położna Oddziałowa: mgr Emilia Szulta

 

Zespół lekarzy:

lek. Jolanta Ciołkowska – Kowalczyk – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Andrzej Rodzeń – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Łukasz Maciejewski – specjalista położnictwa i ginekologii
dr n. med. Katarzyna Pniewska – Undro – specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista endokrynologii
lek. Sebastian Klein – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Marta Pazderska – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Katarzyna Hytry – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Marta Sokolnicka – Matrosos
lek. Justyna Borkowska
lek. Jakub Ostrowski
lek. Aleksandra Swaczyna
lek. Alicja Kur
lek. Jakub Śliwiński

 

 

Sekretariat Oddziału tel. 58 57 27 414

fax. 58 57 27 564

Dyżurka Lekarska: 58 57 27 411
Dyżurka Położnych I patologia Ciąży Oddziału Ginekologicznego: 58 57 27 565
Dyżurka Położnych Oddziału Położniczego/ Pogotowie Laktacyjne: 58 57 27 415
Izba Przyjęć Położniczo- Ginekologiczna: 58 57 27 488

Dieta Mamy

Informujemy, iż Szpital Morski im. PCK  w Gdyni oraz Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy  w Wejherowie z dniem 1 lipca 2020 r. przystąpiły do pilotażowego programu, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 roku – „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1537).

 

Celem głównym pilotażu jest wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym oraz propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród kobiet ciężarnych i młodych mam.

Sposób realizacji założonych celów odbywa się głównie poprzez zapewnienie pacjentkom:

 

 • 5 posiłków dzienne o odpowiedniej kaloryczności, dostosowanej do danego trymestru ciąży

albo okresu karmienia piersią

 • konsultacji dietetycznych
 • poradnictwa i edukacji dotyczącej prawidłowego żywienia

 

Od pacjentki, która chciałaby przystąpić do programu, wymagane jest podpisanie oświadczenia wraz ze zgodą na udział w programie pilotażowym „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym– Dieta Mamy”. Pacjentka nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją programu. Do programu włączane są tylko pacjentki, które korzystają z diety podstawowej.

Dietetyk
Podczas hospitalizacji w Szpitalu w ramach programu pacjentki mogą skonsultować się z dietetykiem. Dodatkowo przez 2 miesiące od zakończenia hospitalizacji pacjentki biorące udział w programie mają  możliwość kierowania pytań do dietetyka drogą elektroniczną. (W treści maila należy podać numer księgi głównej – numer ten widnieje na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego).

Spotkania  z  mgr dietetyki  Małgorzatą Wróbel odbywają się w Szpitalu Morskim im. PCK  w Gdyni:

 

 • poniedziałki, w godz. 15:30-18:30
 • środy, w godz. 15:30-18:30

e-mail: dietamam@szpitalepomorskie.eu

Spotkania z  mgr usł.żyw i dietetyki Ewą Dombrowską odbywają się w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy  w Wejherowie:

 

 • poniedziałki, w godz. 10:00 – 13:00
 • środy, w godz. 10:00 – 13:00
 • czwartki, w godz. 10:00 – 13:00

e-mail: edombrowska@szpitalepomorskie.eu

Informujemy również, że pacjentki w ramach programu mają możliwość zgłaszania uwag pozytywnych oraz negatywnych dotyczących serwowanych posiłków bezpośrednio do dietetyka, położnych lub drogą elektroniczną.

 

W dniu wypisu pacjentki otrzymują kwestionariusz satysfakcji pacjentki z wzięcia udziału w programie pilotażowym  ,,Dieta Mamy” z prośbą o jego wypełnienie. Ankieta jest anonimowa i z uwagami jest przekazywana dietetykowi.

 

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

 

 • Wszelkie informacje w zakresie prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży i kobiet karmiących znajdują się także na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: ncez.pl

 

 • W ramach funkcjonowania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) pacjentki mogą również uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem: poradnia.ncez.pl

 

 Jadłospis:

Dieta Mamy jadłospis 1.07-7.07.2020

Dieta Mamy jadłospis 8.07-14.07.2020

Dieta Mamy jadłospis 15.07- 21.07.2020

Dieta Mamy jadłospis 22.07-28.07.2020 

Dieta Mamy jadłospis 29.07-7.08.2020

Dieta Mamy jadłospis 8.08 – 17.08.2020

Dieta Mamy jadłospis 18.08 – 27.08.2020

Dieta Mamy jadłospis 28.08 – 6.09.2020 

Dieta Mamy jadłospis 7.09 – 16.09.2020

Dieta Mamy jadłospis 17.09 – 26.09.2020

Dieta Mamy jadłospis 27.09 – 6.10.2020

Dieta Mamy jadłospis 7.10 – 16.10.2020

Dieta Mamy jadłospis 17.10 – 26.10.2020

Dieta Mamy jadłospis 27.10 – 5.11.2020

Dieta Mamy jadłospis 6.11 – 15.11.2020

Dieta Mamy jadłospis 16.11 – 25.11.2020

Dieta Mamy jadłospis 26.11 – 5.12.2020

Dieta Mamy jadłospis 6.12 – 15.12.2020

Dieta Mamy jadłospis 16.12 – 25.12.2020

Dieta Mamy jadłospis 26.12 – 4.01.2021

Dieta Mamy jadłospis 5.01 – 14.01.2021

Dieta Mamy jadłospis 15.01 – 24.01.2021

Dieta Mamy jadłospis 25.01 – 3.02.2021

Dieta Mamy jadłospis 4.02 – 13.02.2021

Dieta Mamy jadłospis 14.02 – 23.02.2021

Dieta Mamy jadłospis 24.02 – 5.03.2021

Dieta Mamy jadłospis 6.03 – 15.03.2021

Dieta mamy jadłospis 16.03 – 25.03.2021

Dieta Mamy jadłospis 26.03 – 4.04.2021

Dieta Mamy jadłospis 5.04 – 14.04.2021

Dieta Mamy jadłospis 15.04 – 24.04.2021

Dieta Mamy jadłospis 25.04 – 4.05.2021

Dieta Mamy jadłospis 05.05 – 14.05.2021

Dieta Mamy jadłospis 15.05 – 24.05.2021

Dieta Mamy jadłospis 25.05 – 03.06.2021

Dieta Mamy jadłospis 04.06 – 13.06.2021

Dieta Mamy jadłospis 14.06 – 23.06.2021

Dieta Mamy jadłospis 24.06 – 03.07.2021

Dieta Mamy jadłospis 04.07-13.07.2021

Dieta Mamy jadłospis 14.07- 23.07.2021

Dieta Mamy jadłospis 21.11- 30.11.2021

Dieta Mamy jadłospis 01.12 – 10.12.2021

Dieta Mamy jadłospis 11.12 – 20.12.2021

Dieta Mamy jadłospis 21.03 – 30.03.2022

Dieta Mamy jadłospis 31.03 – 09.04.2022

Dieta Mamy jadłospis 30.04 – 09.05.2022

Dieta Mamy jadłospis 10.05 – 19.05.2022

SZKOŁA RODZENIA I RODZICIELSTWA 3 PLANETY przy  PORADNI POŁOŻNEJ POZ

O NAS:

Poród to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej rodziny. Wydarzenie piękne, niosące nowe życie a zarazem wymagające, niejednokrotnie trudne i bolesne. Chcemy przejść przez to z Wami, pragniemy pokazać jak aktywnie i  świadomie dążyć do rodzicielstwa, wspierać w trudnych sytuacjach, doradzić gdzie szukać pomocy. Naszym celem jest przygotowanie przyszłych rodziców do nowej roli i otoczenie ich kompleksową, fachową opieką. Dlatego działamy w 3 obszarach: zapraszamy Was na planetę Wenus poświęconą kobiecie i jej potrzebom, planetę Mars, na której dowiedziecie się wszystkiego na temat ciąży i narodzin oraz na planetę JOWISZ, poświęconą rodzicielstwu bliskości.

ZESPÓŁ:

Sandra Wincz-Formella- mgr położnictwa, edukator ds. laktacji, dietetyk i instruktor fitness

Maria Teleżyńska- mgr położnictwa, edukator ds. laktacji, masażystka, doradczyni  noszenia dzieci w chuście, instruktor aquaaerobiku i aerobiku dla kobiet w ciąży

OFERTA:

 • Cykl zajęć dla WSZYSTKICH KOBIET OD 21 TYGODNIA CIĄŻY + osoba towarzysząca
 • Wizyty patronażowe dla uczestniczek Szkoły Rodzenia
 • Porady laktacyjne przy wyborze naszej położnej

Dodatkowo zapraszamy na :

 • Warsztaty I pomocy dziecku
 • Spotkanie z anestezjologiem
 • Spotkanie z przedstawicielem Polskiego Banku Komórek Macierzystych
 • Warsztaty dot. rodzicielstwa bliskości ( masaż Shantala, noszenie w chuście)
 • Zajęcia Fitness/ Relaksacja w ciąży TYLKO dla uczestniczek  Szkoły Rodzenia

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE  – W RAMACH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA.

 • Decyzja wyboru położnej w Naszej Szkole Rodzenia to gwarancja profesjonalnej opieki
  w ciąży, po porodzie o raz na każdym etapie życia kobiety

 

MIEJSCE SPOTKAŃ:

Poradnia Położnej POZ w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie – mały budynek szpitala

ZAPISY:

508 152 466 oraz www.facebook.com/3planety <– BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO

 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ ( Cykl obejmuje 10 spotkań):

 

 • Fizjologia ciąży, porodu i połogu
 • Aktywny poród
 • Fizjologia karmienia piersią i kryzysy laktacyjne
 • Pielęgnacja i kąpiel noworodka
 • Dolegliwości wieku niemowlęcego
 • Formalności poporodowe, przygotowanie wyprawki do szpitala
 • Aktualne informacje na podstawie Nowego Standardu Opieki Okołoporodowej

 

 

Wybierz się z Nami w kosmiczną podróż do MACIERZYŃSTWA !

Zostań Mamą w Wejherowie – Pokój rodzinny

Więcej informacji:

Rodzę w Wejherowie – Pokój rodzinny

 

 

Oddział Położniczo – Ginekologiczny współpracuje z Bankami Komórek Macierzystych, istnieje więc możliwość pobrania krwi pępowinowej bezpośrednio przy porodzie u wszystkich Pacjentek, które z różnych wskazań wyrażają chęć i zgodę na przechowywanie krwi pępowinowej dla swojego dziecka.

Krew pępowinowa – pobranie, przechowanie