loader image

Oddział Położnictwa i Ginekologii

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Zadania:

1. Zakres działalności oddziału obejmuje w zakresie ginekologii – diagnostykę i leczenie chorób narządu rodnego, w zakresie położnictwa – diagnostykę i leczenie stanów zagrożenia ciąży we wszystkich okresach jej trwania.

2. W oddziale realizowane są świadczenia tzw. II poziomu referencyjnego, które nie obejmują:

– planowych porodów wcześniaków o przewidywanej masie ciała poniżej 1000g;
– diagnostyki prenatalnej (diagnostyka wad rozwojowych);
– biopsji kosmówki, amniopunkcji, punkcji naczyń płodowych;
– inwazyjnej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej konfliktu serologicznego;
– terapii wybranych postaci wad rozwojowych płodu – wad układu moczowego, wielowodzia, małowodzia, niewydolności krążenia płodu;
– chorób endokrynologicznych ciąży (chorób tarczycy, nadnerczy, przysadki);
– leczenia niepłodności metodami wspomaganego rozrodu;
– leczenia rozpoznanych inwazyjnych nowotworów narządu rodnego (złośliwe nowotwory sromu, pochwy, inwazyjne raki szyjki macicy, raki trzonu macicy i nowotwory jajników).

3. Świadczenia w zakresie ginekologii obejmują:

– diagnostykę i leczenie chorób zapalnych narządu rodnego;
– diagnostykę i leczenie zachowawcze i endoskopowe ciąży pozamacicznej;
– diagnostykę i leczenie endometriozy;
– diagnostykę i leczenie niepłodności;
– diagnostykę i leczenie zaburzeń miesiączkowania okresu rozrodczego oraz około menopauzalnego;
– diagnostykę kolposkopową;
– ginekologię operacyjną – pełny zakres zabiegów operacyjnych  realizowanych metodami:

a)   laparoskopowymi
b)   histeroskopowymi
c)   chirurgii konwencjonalnej z dostępu brzusznego i pochwowego
d)   zabiegi operacyjne uroginekologiczne korygujące zaburzenia statyki narządu rodnego i nietrzymanie moczu wykonywane metodami konwencjonalnymi z wykorzystaniem protezujących materiałów biomedycznych

– diagnostykę i leczenie schorzeń onkologicznych we wczesnych stadiach rozwoju procesu chorobowego.

4.  Świadczenia w zakresie położnictwa obejmują diagnostykę i leczenie stanów zagrożeń ciąży:

– krwawienia w poronieniu zagrażającym;
– zagrożenie porodem przedwczesnym, w tym niewydolność cieśniowo – szyjkową oraz z powodu  stanów zapalnych;
– nadciśnienie i białkomocz w przebiegu tzw. zatrucia ciążowego;
– stanów zapalnych i kamiczych układu moczowego;
– chorób wątroby;
– cukrzycy ciążowej;
– stanów zaburzeń wzrastania i dobrostanu płodu.

5.  Na trakcie porodowym odbywają się:

– porody fizjologiczne drogami naturalnymi;
– intensywny nadzór oraz porody ciąż wysokiego ryzyka, drogami naturalnymi i operacyjnymi;
– porody przedwczesne;
– inicjacja pierwszego karmienia bezpośrednio po porodzie.

6.  Pobyt w oddziale położniczym obejmuje:

– nadzór pooperacyjny po porodach zakończonych metodami instrumentalnymi oraz cięciem cesarskim;
– nadzór i leczenie powikłań wczesnego połogu;
– edukację oraz pomoc w stopniowym wdrażaniu do obowiązków macierzyńskich;
– naukę pielęgnacji noworodka;
– nabycie umiejętności prawidłowego naturalnego karmienia.

7.  Zadania Oddziału obejmują ponadto:

– udzielanie świadczeń w SOR – położniczo-ginekologicznym;
– konsultacje ginekologiczne pacjentek innych oddziałów Szpitala;
– prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
– organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu oraz dla lekarzy poradni dla kobiet;
– zapewnienie pacjentkom Oddziału Położnictwa i Ginekologii całodobowej opieki lekarskiej i położnych we wszystkie dni tygodnia;
– realizację zadań wynikających z posiadania Certyfikatu „Szpital Przyjazny Dziecku”, w szczególności realizację „10 kroków do udanego karmienia piersią”.

 

 

Pobierz: Plan porodu

Ordynator Oddziału: dr n.med. Krzysztof Maciejewski – specjalista położnictwa i ginekologii

Zastępca Ordynatora: dr n.med. Andrzej Kiełkowski – specjalista położnictwa i ginekologii

II Zastępca Ordynatora: lek. Mirosław Goworek – specjalista położnictwa i ginekologii

Położna Oddziałowa: mgr Emilia Szulta

 

Zespół lekarzy:

lek. Jolanta Ciołkowska-Kowalczyk – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Katarzyna Pniewska-Undro – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Jacek Sadowski – specjalista położnictwa i ginekologii

Łukasz Maciejewski – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Justyna Borkowska

lek. Katarzyna Hytry

lek. Marta Sokolnicka-Matrosos

lek. Sebastian Klein

lek. Jakub Ostrowski

lek. Marta Pazderska

lek. Kajetan Piątkowski

lek. Bartosz Dzieński

lek. Kacper Renk

lek. Andrzej Rodzeń

 

 

 

Sekretariat Oddziału fax 58 57 27 564

tel 58 57 27 414

Pogotowie laktacyjne 58 57 27 416
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST