loader image

Dział Radioterapii

Szpital Morski im. PCK

Dział Radioterapii

tel. 58 72 60 164
fax. 58 72 60 284
radioterapia@szpitalepomorskie.eu

Dział Radioterapii składa się z Oddziału Radioterapii, Zakładu Teleterapii i Zakładu Brachyterapii.

Radioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia nowotworów. W Gdyńskim Centrum Onkologii wykorzystujemy nowoczesny sprzęt: trzy aparaty megawoltowe zintegrowane z systemem do planowania leczenia, tomograf komputerowy, dwa symulatory oraz aparat do brachyterapii HDR.

Pacjenci Oddziału Radioterapii na czas leczenia korzystają z odnowionych w 2018r. sal jedno-, dwu-, i trzyosobowych. Pacjenci Zakładu Teleradioterapii przychodzą codziennie na napromieniania z domu lub mieszkają w przygotowanym dla nich hostelu.

W Dziale Radioterapii leczymy nowotwory u dorosłych we wszystkich lokalizacjach. Wykorzystujemy najnowsze techniki radioterapii:

IMRT – technika intensywnej modulacji dawki;

Gating czyli napromienianie z bramkowaniem polegające na napromienianiu guza w wybranej fazie oddechowej;

TBI – jako jedyny ośrodek w Polsce północnej przeprowadzamy napromienianie całego ciała przed przeszczepem szpiku kostnego;

Napromieniania stereotaktyczne – precyzyjne napromienianie zmian nowotworowych wysoką dawką skumulowaną w guzie.

Brachyterapia przeprowadzana jest przy użyciu nowoczesnego aparatu HDR, który pozwala na leczenie w bardzo krótkim czasie – aplikacja wykonywana jest w znieczuleniu i trwa tylko kilkanaście minut. W naszym Ośrodku zabiegi te znajdują zastosowanie w leczeniu nowotworów narządu rodnego, piersi, prostaty oraz skóry.

W Dziale Radioterapii zatrudnionych jest 11 lekarzy specjalistów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu chorób nowotworowych; wszyscy ze specjalizacją z radioterapii onkologicznej, oraz jeden dodatkowo ze specjalizacją z medycyny paliatywnej. Wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy zdobywała wiedzę i doświadczenie w wiodących ośrodkach w kraju i za granicą (m.in. Memorial Sloan – Kettering Cancer Center w Nowym Jorku, Columbia University w Nowym Jorku, St Luc Hospital w Brukseli oraz w wiodących centrach onkologii w Polsce).

Nasza mocną stroną jest bardzo życzliwe i przyjazne podejście całej kadry do Pacjentów, doceniane przez chorych w anonimowo wypełnianych ankietach. Około 90% Pacjentów ocenia opiekę w Oddziale Radioterapii jako bardzo dobrą lub dobrą i poleciłoby nasz Ośrodek rodzinie i znajomym.

Lecznictwo

Posiadany sprzęt i oprogramowanie:

Przyśpieszacze liniowe:

 • VitalBeam „zielony”
  – Portal as500 i system OBI
  – Stół Exact
  – Kolimator 120-listkowy
 • CLINAC 2300 CD Sn 3384 „niebieski”
  – Portal as500
  – Stół Exact
  – Kolimator 120 listkowy
  – Opcja niskiego „dose rate’u”

– Dodatkowy stół do napromieniania całego ciała – Polkam TBI

 • CLINAC 2300 CDD Silhouette Sn 921 „różowy”
  – Portal as500
  – Stół Exact
  – Kolimator 120-listkowa
  -Opcja bramkowania oddechowego

Symulatory:

 • ACUITY 1
  – Opcja Digital Shape Projector
  – Stół Exact
 • ACUITY 2
  – Opcja Digital Shape Projector
  – Stół Exact
  – Opcja Cone Beam Computed Tomotheraphy

Brachyterapia HDR:

 • Aparat HDR: Afterloader GammaMed Plus Ix (24 kanałowy)
 • System brachyterapii prostaty w czasie rzeczywistym: Vitesse 2.5
 • System planowania brachyterapii BrachyVision
 • Stepper CIVCO AccuCARE MicroTouch
 • Ramię C Siemens Arcadis Orbic

System do zarządzania radioterapią:

  • ARIA 11 (Varian Medical System)

Zespół

Kierownik Działu Radioterapii Onkologicznej:

– dr n. med. Dorota Filarska, specjalista radioterapii onkologicznej

tel. 58 72 60 417, e-mail: dfilarska@szpitalepomorskie.eu

 

Pielęgniarka Zarządzająca:

– mgr Barbara Jakusz, Specjalista Pielęgniarstwa

tel. 58 72 60 134, e-mail: bjakusz@szpitalepomorskie.eu

 

Sekretariat Oddziału:

– p. Ewa Bartoszewska

– p. Mariola Zarach

tel.  58 72 60 164, e-mail: radioterapia@szpitalepomorskie.eu

 

Lekarze Koordynatorzy:

Koordynator Zakładu Teleradioterapii:

– lek. Adam Skórzak, specjalista radioterapii onkologicznej

tel.  58 72 60 191, e-mail: askorzak@szpitalepomorskie.eu

 

Koordynator Zakładu Brachyterapii:

– lek. Monika Śliwińska, specjalista radioterapii onkologicznej

tel.  58 72 60 290, e-mail: brachyterapia@szpitalepomorskie.eu

 

Zakład Teleradioterapii

Sekretariat:

Tel. 58 7260 371, e-mail: sekretariat ztr@szpitalepomorskie.eu

– p. Beata Ordowska

– p. Katarzyna Stubińska

 

Lekarze Zakładu Teleradioterapii:

– lek. Anna Hyży-Topolewska, specjalista radioterapii onkologicznej, specjalista onkologii klinicznej

tel.  58 72 60 235, e-mail: ahyzytopolewska@szpitalepomorskie.eu

– lek. Michał Dec, specjalista radioterapii onkologicznej

tel.  58 72 60 234/414, e-mail: mdec@szpitalepomorskie.eu

 

Zespół Pielęgniarski:

mgr pielęgniarstwa Irena Pawłowska

tel. 58 7260 410

 

 

Radioterapia A zespół lekarski:

– dr n. med. Grażyna Rolka-Stempniewicz, specjalista radioterapii onkologicznej

tel.  58 72 60 210, e-mail:

– lek. Luiza Daniel, specjalista radioterapii onkologicznej, specjalista onkologii klinicznej

tel.  58 72 60 210, e-mail: ldaniel@szpitalepomorskie.eu

 

Radioterapia A zespół pielęgniarski:

– Fijołek Ewa

– Gałecka Bożena

– Paździoch Joanna

– Pieńkowska Hanna

– Trzcińska Beata

– Dąbrowska Ewa

– Popiołek Barbara

– Foras Jadwiga

– Wiśniewska Beata

 

 

Radioterapia B zespół lekarski:

– lek. Monika Góralczyk, specjalista radioterapii onkologicznej

tel.  58 72 60 104, e-mail: mgoralczyk@szpitalepomorskie.eu

– lek. Katarzyna Czyżewska, specjalista radioterapii onkologicznej

tel.  58 72 60 234, e-mail:

– lek. Michał Lipiec, specjalista radioterapii onkologicznej

tel.  58 72 60 234, e-mail: mlipiec@szpitalepomorskie.eu

– lek. Maciej Konopacki, specjalista radioterapii onkologicznej

tel.  58 72 60 104, e-mail: mkonopacki@szpitalepomorskie.eu

 

Lekarze rezydenci:

–  lek. Anna Szreder – w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej

 

Radioterapia B zespół pielęgniarski:

– mgr Jakusz Barbara    Pielęgniarka Oddziałowa

– Bielińska Agnieszka

– Knaś Magdalena

– Kostka Marta

– Więdlak Dorota

– Waligórska Joanna

– Chochłacz Hanna

– Grzymkowska Bożena

– Majewska Beata

– Kopernik – Hołownia Ewa

– Wieczorek Krystyna

– Dyoniziak Beata

– Szefka Mariola

Kontakt

tel. 58 72 60 164
fax. 58 72 60 284
radioterapia@szpitalepomorskie.eu

Hostel

Pacjenci Oddziału Radioterapii na czas leczenia korzystają z sal jedno-, dwu-, i trzyosobowych. Pacjenci Zakładu Teleradioterapii przychodzą codziennie na napromieniania z domu lub mieszkają w przygotowanym dla nich hostelu.