loader image

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Szpital św. Wincentego a Paulo

Oddział

Główne zadania oddziału:

Głównym celem procesu leczniczego w Oddziale jest uzyskanie u pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem mózgu lub urazem rdzenia kręgowego poprawy wydolności funkcjonalnej ograniczającej w maksymalnym możliwym do uzyskania stopniu, zależność od pomocy otoczenia.

Oddział realizuje wyznaczone cele poprzez:

 • kompleksową fizjoterapię opartą o stosowane metody tradycyjne oraz fizjoterapeutyczne koncepcje neurofizjologiczne u pacjentów:
  – z zaburzeniami funkcji mózgu ( z niedowładami po udarach, urazach mózgu)
  – z zaburzeniami funkcji rdzenia kręgowego
  – z zaburzeniami funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofiami mięśniowymi
 • zapewnienie 24 godzinnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
 • zapewnienie specjalistycznej diagnostyki i terapii psychologicznej oraz neurologopedycznej
 • terapię zajęciową i Arteterapie pomagającą przełożyć poprawę wydolności ruchowej pacjenta na poprawę wydolności w zakresie czynności dnia codziennego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy funkcji ręki
 • zabezpieczenie całodobowego dostępu do specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej w razie zaistnienia wskazań zdrowotnych.
 • zabezpieczenie całodobowego dostępu do specjalistycznych konsultacji lekarskich
 • rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb socjalnych pacjenta i ukierunkowanie wsparcia w tym zakresie przez kontakt z pielęgniarką społeczną w Szpitalu.

 

Ponadto Oddział prowadzi:

 • konsultacje z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii u pacjentów leczonych w innych Oddziałach Szpitala
 • opiekę i wsparcie dydaktyczne dla studentów studiów wyższych kierunku fizjoterapia ( praktyki studenckie)
 • szkolenie i prowadzenie instruktaży dotyczących opieki dla rodzin pacjentów przebywających w Oddziale

 

Pacjenci są przyjmowani  do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej na podstawie:

Skierowania wystawionego na kuponie RUM przez lekarzy  oddziałów  neurologii i leczenia udarów mózgu, oddziałów neurochirurgicznych a w wyjątkowych przypadkach także  z oddziałów  intensywnej terapii, oddziałów chirurgii ogólnej oraz oddziałów  chorób wewnętrznych.

Wypełnionego wniosku o przyjęcie  do Oddziału  Rehabilitacji Neurologicznej  zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala (Wniosek).

Zespół

Kierownik Oddziału:

lek. med. Magdalena Burdon

Pielęgniarka zarządzająca:

Agnieszka Dynek

Kierownik Fizjoterapii:

Marcin Romanowski

Kontakt

Dyżurka pielęgniarska: 58 72 60 858

Dyżurka lekarska: 58 72 60 637

Fizjoterapia: 58 72 60 637

e-mail: swp.rehabilitacja@szpitalepomorskie.eu