loader image

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Szpital św. Wincentego a Paulo

Pracownia

Pracownia Diagnostyki Obrazowej jest samodzielną komórką organizacyjną do zadań której należy wykonywanie badań pacjentom hospitalizowanym w naszym Szpitalu i pacjentom w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w celu rozpoznania jego stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego.

Strukturę organizacyjną Pracowni Diagnostyki Obrazowej tworzą:

  • pracownia USG
  • pracownia tomografii komputerowej
  • pracownia radiologii zabiegowej
  • pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
  • pracownia hemodynamiki

Kontakt

tel.: (58) 72 60 624