loader image

Pracownia Endoskopii

Szpital św. Wincentego a Paulo

Pracownia

Pracownia Endoskopii jest samodzielną komórką organizacyjną do zadań której należy wykonywanie badań endoskopowych pacjentom hospitalizowanym w naszym Szpitalu i pacjentom w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w celu rozpoznania jego stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego.

W pracowni wykonuje się badania:

  • gastroskopii,
  • kolonoskopii,
  • ERCP (w ramach hospitalizacji pacjenta).

Zespół

Kierownik pracowni:

dr n. med. Cezary Adamiec

Pielęgniarka koordynująca:

Iwona Kuba

Kontakt

Sekretariat:  (58) 72 60 847

Korytarz w pracowni:  (58) 72 60 629