loader image

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Szpital Morski im. PCK

Pracownia

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi ,jest integralną częścią Szpitala Morskiego im PCK w Gdyni. Mieści się na 3 piętrze budynku przy ulicy Huzarskiej 1.

Bank Krwi wyposażony jest w urządzenia chłodnicze, w których przechowuje się zapas krwi  i  jej składników na potrzeby szpitala. W razie konieczności Bank Krwi sprowadza z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Gdańsku specjalnie spreparowane  składniki  krwi .

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej jest upoważniona do przeprowadzania badań związanych z przetaczaniem krwi oraz  do badań immunohematologicznych na potrzeby leczenia krwią, na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.

Pracownia wykonuje: badania grup krwi, badania związane z profilaktyką konfliktu  serologicznego matka/dziecko. Dobiera krew do transfuzji, wykonując próby zgodności przed przetoczeniem na potrzeby wszystkich oddziałów szpitala. Wykonuje badania  przy użyciu nowoczesnych  odczynników i technik.

Pracownicy Banku Krwi i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej to kilku osobowy zespół Diagnostów Laboratoryjnych. Pracują tu osoby z dużym doświadczeniem zawodowym, posiadające  specjalizacje z Analityki Klinicznej i Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej. Zatrudniamy również młode osoby z dyplomem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na potrzeby szpitala i mieszkańców Gdyni Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi pracuje 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia.

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej posiada certyfikat Międzynarodowego Programu Kontroli Jakości  Dia Med. Nadzór merytoryczny nad pracownią sprawuje  Regionalne  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Gdańsku.

Zespół

  • Kierownik: mgr biol. Dorota Hojdeczko
    specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, specjalizacja I z analityki klinicznej
  • mgr Józefa Zbytek
    specjalista analityki klinicznej
  • mgr Hanna Laukiennicka
  • mgr Maja Irla
  • mgr Katarzyna Dimitrz

Kontakt

Pracownia Biochemii: 58 72 60 366
Bank Krwi i Pracownia Serologii: 58 72 60 195

Lokalizacja

3 piętro budynku przy ulicy Huzarskiej 1