loader image

Przyjęcie do szpitala

Każdy ubezpieczony pacjent zgłaszający się do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Izb Przyjęć powinien posiadać następujące dokumenty:

 • Skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza z wyjątkiem przypadków nagłych;
 • Dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka);
 • Karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalu;
 • Aktualne wyniki badań, jeżeli pacjent jest w ich posiadaniu;
 • Potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych.

Uwaga: od 1 stycznia 2013r. obowiązuje system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (EWUŚ). Wystarczy, że pacjent poda swój numer PESEL oraz potwierdzi swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a system elektronicznej weryfikacji uprości potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pacjent ma gwarantowane prawo potwierdzenia swoich uprawnień tak jak dotychczas, za pomocą np. legitymacji rencisty, emeryta, książeczki zdrowia. Jeżeli takich dokumentów pacjent nie posiada, wówczas wypełnia oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Posiadanie wyżej wymienionych dokumentów nie dotyczy pacjentów, którzy zgłaszają się lub są kierowani do szpitala w trybie pilnym. W takim przypadku dokumenty należy dostarczyć w trakcie pobytu w szpitalu.

 • W terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej,
 • W terminie 7 dni od dnia zakończenia leczenia w oddziale szpitalnym.

Pacjent lub jego opiekun prawny ustanawia osoby uprawnione do wglądu w swoją dokumentację medyczną i uzyskiwania informacji o stanie swego zdrowia.

Pacjent nieubezpieczony pokrywa koszty leczenia. Przy zgłoszeniu się Pacjent powinien posiadać dowód tożsamości.

Z rzeczy osobistych wskazane jest posiadanie przez pacjenta:

 • piżamy,
 • szlafroka,
 • ręcznika,
 • obuwia domowego,
 • przyborów toaletowych(pasta i szczoteczka do zębów, mydło, ręcznik).

Pacjent bezpośrednio po przyjęciu do oddziału jest zobowiązany powiadomić lekarza o posiadanych przez siebie lekach, stosowanie ich musi być uzgodnione z lekarzem prowadzącym.

Telefoniczna Informacja Pacjenta dla całej Polski

tel: 800 190 590

Poradniki – Wyniki badań

INFORMACJA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ RADIOLOGICZNYCH, DIAGNOSTYCZNYCH I LABORATORYJNYCH

 1. Pacjent wykonujący badania radiologiczne, diagnostyczne lub laboratoryjne odbiera wyniki badań osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości.
 2. Pacjent może upoważnić do odbioru wyników badań inną osobę. Upoważnienie wypełnia w obecności pracownika przed wykonaniem badania.Osoba odbierająca wyniki badań przedstawia:– upoważnienie wypełnione przez pacjenta,– własny dokument tożsamości.