loader image

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Jeśli nagle zachorujesz albo Twój stan zdrowia się pogorszy, ale nie jest to stan zagrażający Twojemu życiu lub zdrowiu, skorzystaj z pomocy
w poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Możesz tam uzyskać pomoc od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia oraz przez całą dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

TPK

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

800 137 200

Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski. Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę: pielęgniarki/położnej

              lekarską, w formie telekonsultacji

Wykaz najbliższych punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

lp. Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realizacji świadczeń Telefon
1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku Lębork ul. Juliana Węgrzynowicza 13 (59) 863 30 00
2 Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Puck ul. 1 Maja 13A (58) 673 48 38
3 Szpitale Pomorskie w Gdyni Gdynia Szpital Morski im. PCK w Gdyni,
ul. Powstania Styczniowego 1 (budynek 9a).
(58) 726 09 39
Gdynia Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1 (wejście od Placu Kaszubskiego). (58) 726 09 39
Gdynia Punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Chorych, Gdynia Chylonia, ul. Wejherowska 59 (58) 726 09 39
Wejherowo Szpital Specjalistyczny w Wejherowie,
ul. Jagalskiego 10
(58) 572 78 44
4 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 Katarzyna Szalewska w Rumi Rumia ul. Derdowskiego 23 (58) 727 29 50

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)
dla pacjenta

Kiedy należy korzystać z pomocy SOR?

Szpitalny oddział ratunkowy, tzw. SOR, to wyodrębniona komórka organizacyjna szpitala, w której przez całą dobę, bez skierowania udzielana jest pomoc medyczna osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia. Dlatego osoba w takim stanie wymaga podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Do stanu zagrożenia życia lub zdrowia zaliczamy np.:

 • utratę przytomności i nagłe zaburzenia neurologiczne w tym drgawki;
 • nagły i ostry ból w klatce piersiowej;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • nasiloną duszność;
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe;
 • świeże urazy (do 24 godzin) i stany pourazowe zagrażające życiu;
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
 • rozległe oparzenia;
 • nagły ostry ból brzucha;
 • uporczywe wymioty;

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

 • każdy pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego jeśli zagrożone jest jego zdrowie lub życie,
 • nie ma znaczenia czy osoba potrzebująca pomocy medycznej na SOR zgłosiła się sama, czy została przywieziona przez zespół ratownictwa medycznego (karetkę pogotowia),
 • pomoc medyczna w pierwszej kolejności udzielana jest osobom wymagającym natychmiastowej stabilizacji podstawowych czynności życiowych, czy kobietom w sytuacji porodu,
 • przyjęty jest każdy zgłaszający się pacjent niezależnie od miejsca zamieszkania – pamiętaj jednak, że SOR jest przeznaczony dla osób wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej!

Jaki jest zakres pomocy medycznej udzielanej w SOR?

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez SOR polega na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Oznacza to, że po zdiagnozowaniu i ustabilizowaniu funkcji życiowych pacjent:

 • zostanie przekazywany do dalszego leczenia do oddziału, który zajmuje się leczeniem danej jednostki chorobowej

lub

 • w razie potrzeby zostanie przekazany do dalszego leczenia szpitalnego w innej specjalistycznej placówce, wówczas SOR zapewnia też transport sanitarny

lub

 • zostanie wyposażony w odpowiednie skierowania na dalsze badania albo do poradni specjalistycznej i/lub recepty, jeżeli po zbadaniu lekarz stwierdzi, że pacjent nie wymaga hospitalizacji.

Jeśli pacjentowi przysługuje orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy, tzw. zwolnienie lekarskie L-4, lekarz powinien je wypisać.

L-4 lekarz może wystawić po bezpośrednim zbadaniu pacjenta i ocenienie zasadności wystawienia na podstawie jego stanu zdrowia. Jeśli lekarz uzna, że stan zdrowia pacjenta wymaga wystawienia mu zwolnienia, to jego obowiązkiem jest wystawienie odpowiedniego zaświadczenia.

Druk taki powinien zostać wystawiony nie później niż w dniu wypisania ubezpieczonego pacjenta ze szpitala.

Nadany Pacjentowi podczas TRIAGE kod / kolor nie oznacza kolejności przyjęć, informuje o przypuszczalnym czasie oczekiwania.

 

Znaczenie poszczególnych kolorów:

 • kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem,
 • kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do10 minut,
 • kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut,
 • kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut,
 • kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut

Czas oczekiwania jest to czas do pierwszego kontaktu z lekarzem SOR.

 

Czas oczekiwania może ulec wydłużeniu w przypadku dużego obciążenia pracą personelu SOR.

 

Ordynator: LEK. KINGA SZAWEŁŁO-STARCZEWSKA – specjalista medycyny ratunkowej

Zastępca Ordynatora: lek. Katarzyna Rosenau-Szarzyńska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Koordynator SOR: Mgr piel. Szymon Bielicki – specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Ratownik Medyczny

Sekretarka medyczna: Dorota Wrzosek

Zespół lekarzy:

lek. Witold Hladny -specjalista medycyny ratunkowej ,specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Damian Czatrowski – specjalista medycyny ratunkowej

lek.  Anna Potrykus– specjalista medycyny ratunkowej

lek. Maciej Zając – specjalista medycyny ratunkowej

lek. Małgorzata Bochentin – specjalista chirurgii

lek.Jarosław Krzyżak -specjalista chorób wewnętrznych

lek. Marek Fornal – Specjalista chirurgii dziecięcej

Lek. Adrianna Szeliga

Lek. Bartłomiej Wieczorek

lek. Jarosław Hladny

lek. Tomasz Stolarewicz

Zespół pielęgniarek:

Mgr piel. Małgorzata Dorawa – specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego

Mgr piel. Barbara Richert – specjalistka pielęgniarstwa Chirurgicznego

Mgr piel. Piotr Szymański – specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego

Mgr piel. Jadwiga Dzięcioł – specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Mgr piel. Julia Żyłowska

Mgr piel. Małgorzata Wos

Mgr piel. Dominika

Mgr piel. Elżbieta Grunholz – specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Lic. Bożena Białk

Lic. Marzanna Lesner-Serkowska

Lic. Alicja Kościółek

Lic. Małgorzata Turska

Lic. Marzena Styn

Lic. Ewelina Krauze

Lic. Sylwia Tomaszewska

Lic. Barbara Bielecka – specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego

Lic. Halina Dybowska

Halina Bark-Wenta

Gabriela Ciskowska

Elwira Hebel

Katarzyna Kowalska

Krystyna Kozłowska

Teresa Mroczek

Kustusz Janina

Irena Socha

Albecka Dorota

Hanna Rohraff

Anetta Szczepaniak – specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej

Dorota Data – specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej

Zespół Ratowników Medycznych

Dr n. med. Jarosław Paprocki

Lic. Kacper Falicki

Lic. Krzysztof Kukuć

Lic. Michała Roeske

Lic. Martyna Naczke

Lic. Marta Merchel

Lic. Artur Bąkowski

Lic. Maciej Proena

Lic. Paweł Grudzień

Lic. Kamil Żabiłowicz

Lic. Tomasz Labudda

Lic. Adam Stenka

Natalia Wica

Adam Garlicki

Tadeusz Fratzke

Paweł Byrski

Piotr Hońdo

Kamil Górczak

Jakub Skrajda

Maria Mudlaff

Tabaka Magdalena

Wojciech Lewandowski

Sułek Artur

Kalkowska Małgorzata

Izabela Formela

Kornatowska Joannna

Monika Konarzewska

Rafał Leśniewski

Jewiasz Szymon

Kosiński Kamil

Rydlewicz Krzysztof

Piotr Kowalczyk

Zespół Opiekunów

Hanna Leśniewska

Lucyna Janus

Małgorzata Gołaś

Anna Stankiewicz

Aneta Bojka-Ficht

Stanisław Gajewski

Lech Kasperski

Ewelina Gruna

Baranowska Hanna

Lachowska Marlena

Kowalewska Ewa

Rhode Agata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Powiadamiania
Ratunkowego (CPR)
999
112

 

Ordynator: 58 57 27 660

Koordynator SOR: 58 57 27 653

Sekretarka medyczna: 58 57 27 659

Ordynator: 58 57 27 660

Koordynator SOR: 58 57 27 653

Sekretarka medyczna: 58 57 27 659

Lokalizacja

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

ul. dr. A. Jagalskiego 10
84-200 Wejherowo