loader image

Zakład Brachyterapii

Szpital Morski im. PCK

Zakład

Brachyterapia jest techniką radioterapii, która polega na umieszczeniu źródła promieniowania w pacjencie lub w jego bliskiej odległości. W Szpitalu Morskim od początku działalności onkologicznej wykorzystywaną tę metodę do leczenia chorych na nowotwory. Początkowo używano do tego celu pierwiastka promieniotwórczego – radu. Z czasem zastąpiono go cezem, który został umieszczony w specjalnym urządzeniu wysuwającym źródło promieniowania tylko w trakcie leczenia. Niestety, czas napromieniania pacjenta taką metodą był bardzo długi – trwał około kilku-kilkunastu godzin.

Obecnie Zakład Brachyterapii dysponuje nowoczesnym aparatem do napromieniań metodą HDR– GammaMed12Xi z irydowym źródłem promieniowania, które skróciło czas leczenia do kilkunastu-kilkudziesięciu minut!!

Wyposażenie zakładu:

  • Aparat HDR: Afterloader GammaMed Plus Ix (24 kanałowy)
  • System brachyterapii prostaty w czasie rzeczywistym: Vitesse 2.5
  • System planowania brachyterapii BrachyVision
  • Stepper CIVCO AccuCARE MicroTouch
  • Ramię C Siemens Arcadis Orbic

Zakład Brachyterapii działa w systemie ambulatoryjnym. Kwalifikacja do leczenie odbywa się w Zakładzie Brachyterapii (budynek nr 8) od poniedziałku do piątku w godz. 10-13. Pacjenci, którzy wymagają hospitalizacji kierowani są do Oddziału Radioterapii i przyjmowani zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Pacjenci nie wymagający hospitalizacji otrzymują informacje o terminie zabiegu oraz sposobie przygotowania do leczenia zaraz po kwalifikacji.

W naszym ośrodku wykonujemy następujące procedury:

  • brachyterapię nowotworów ginekologicznych (rak szyjki macicy, trzonu macicy, pochwy)
  • brachyterapię nowotworów piersi (jako dodatkową dawkę po napromienianiu teleterapią)
  • brachyterapię prostaty (jako jedyni w województwie pomorskim)
  • brachyterapię nowotworów przełyku
  • brachyterapię nowotworów skóry

Zabiegi prostaty, piersi oraz u chorych niezoperowanych z nowotworami ginekologicznymi odbywają się w znieczuleniu ogólnym.

Po zakończeniu leczenia pacjent otrzymuje kartę informacyjną, wskazania pielęgnacyjne oraz zapisywany jest na pierwsze badanie kontrolne po zabiegu do Poradni Onkologicznej.

Zespół

Koordynator Zakładu Brachyterapii

– lek. Monika Śliwińska, specjalista radioterapii onkologicznej

tel.  58 72 60 290, e-mail: brachyterapia@szpitalepomorskie.eu

Skeretariat:

Barbara Zielonka

Tel. 58 726 01 43, e-mail: brachyterapia@szpitalepomorskie.eu

Lekarze:

lek. Michał Dec specjalista radioterapii onkologicznej

tel.  58 72 60 234/414, e-mail: mdec@szpitalepomorskie.eu

lek. Adam Skórzak, specjalista radioterapii onkologicznej

tel.  58 72 60 191, e-mail: askorzak@szpitalepomorskie.eu

Zastępca pielęgniarki Oddziałowej:

mgr Sylwia Liedtke piel. Specjalistka Opieki Paliatywnej

tel 58 72 60 217

Zespół pielęgniarski:

Izabela Łagosz piel. Specjalistka

Elektroradiolodzy:

lic. Grażyna Kaniewska

lic Anna Szulist

tech. Anita Babska

tech. Grażyna Grądzka

lic. Magdalena Kołakowska

Kontakt

tel.: (58) 726 01 43