loader image

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Szpital Morski im. PCK

Od dnia 8 czerwca 2015 r. świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, analitycznej, mikrobiologicznej oraz serologii transfuzjologicznej udziela firma Laboratoria Medyczne Bruss Grupa ALAB Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-519), ul. Powstania Styczniowego 9B.

Kontakt

Tel.: 58 72 60 174