loader image

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Szpital Morski im. PCK

Zakład

Naszym celem jest zadowolenie Pacjentów z procesów diagnostycznych  przeprowadzanych najlepszymi dostępnymi metodami badań obrazowych.
Wysoką jakość prowadzimy we wszystkich procesach obsługi Pacjenta począwszy od pierwszego z nim kontaktu po odbiór wyniku badania.

Wspiera działalność kliniczną oddziałów i poradni Szpitala oraz świadczy usługi w zakresie badań diagnostycznych dla przychodni zewnętrznych.

 • Pracownia RTG
  Wykonujemy wszystkie badania z zakresu radiologii klasycznej, badania kontrastowe dróg moczowych  i przewodu pokarmowego.
 • Pracownia mammograficzna
  Wykonujemy pełną diagnostykę obrazową sutka obejmującą badanie radiologiczne, kliniczne, usg. Oferujemy także galaktografię, harpunowanie, aspiracyjną biopsję cienkoigłową (BAC) pod kontrolą USG oraz stereotaktyczną biopsję gruboiglową (BAG) we współpracy z lekarzami Chirurgii Onkologicznej.
  Uczestniczymy w Programie Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie podstawowej i pogłębionej profilaktyki raka piersi.
 • Pracownia tomokomputerowa
  Wykonujemy wszystkie typowe badania tomokomputerowe. Mamy opcję wysokiej rozdzielczości (HR), możliwość trójwymiarowych rekonstrukcji. Pod kontrolą TK wykonujemy również cienkoigłową biopsję aspiracyjną (BAC) i biopsję gruboigłową (BAG) we współpracy z lekarzami Chirurgii Onkologicznej. Pracownia posiada zabezpieczenie anestezjologiczne
 • Pracownia USG
  Oferujemy badania u dorosłych i dzieci:
  – USG jamy brzusznej
  – USG zmian powierzchownych
  – USG opłucnej
  – USG przezciemiączkowe
  – Badania dopplerowskie – dla pacjentów szpitalnych

Zespół

Kierownik Zakładu
 • lek. med. Agnieszka Drozd Vogeli
Koordynator Techników RTG
 • Mirosława Górka – technik rtg
Inspektor Ochrony Radiologicznej
 • Bożena Frąckowiak – technik rtg

Pracownicy Zakładu Diagnostyki Obrazowej to profesjonalny zespół :

 • 10 lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej
 • 6 rezydentów
 • 9 techników
 • 2 pielęgniarki anestezjologiczne
 • 5 sekretarek medycznych

Podstawą wykonania badań z użyciem promieniowania jonizującego jest skierowanie:

 • bezpłatne – RUM  (umowa z NFZ) – skierowanie z placówek, które zawarły umowę ze Szpitalem Morskim im. PCK
 • płatne – na życzenie Pacjenta ze skierowaniem z prywatnej praktyki lub po akceptacji lekarza radiologa

 

Rejestracja

 • Pracownia RTG
  Badania wykonujemy od razu, wyjątkiem są badania wymagające przygotowania pacjenta (badania kontrastowe, zdjęcia w obrębie jamy brzusznej).
  Badania planowe wykonuje się od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 20.00.
  Badania w systemie dyżurowym przez 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu.

  Zgłoszenia pacjentów w Rejestracji RTG/USG (budynek nr 3, pokój 10) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 –15.00 telefon 58 72 60 172

  Informacja o terminie odbioru wyniku po badaniu.

 • Pracownia mammograficzna
  Badanie wymaga rejestracji.
  Badania wykonuje się od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 17.30.
  Zgłoszenia pacjentów w Rejestracji TK/Mamm (budynek nr 26 pokój 021) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 –15.00 telefon 58 72 60 542
  Odbiór wyników bezpośrednio po badaniu (z wyjątkiem BAC-ów).
  Bezpłatne badania z zakresu Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ dotyczą populacji Pań  w wieku 50-59 lat. Zapraszamy Panie.
  Rejestracja Pacjentek w Rejestracji Mamm/NFZ (budynek nr 26 pokój 011b) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –13.00 telefon 72 60 428.
  Badanie skriningowe odbywa się w budynku 26- pokój 017.
 • Pracownia tomokomputerowa
  Badanie wymaga rejestracji.
  Badania planowe wykonuje się od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-17.30
  Badania w systemie dyżurowym przez 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu.
  Zgłoszenia pacjentów w Rejestracji TK/Mamm (budynek nr 26 pokój 021) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 –15.00 telefon 58 72 60 542
  Informacja o terminie odbioru wyniku po badaniu
 • Pracownia USG
  Badanie wymaga rejestracji.
  Badania wykonuje się od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-17.00.
  Zgłoszenia pacjentów w Rejestracji RTG/USG (budynek nr 3, pokój 10) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 –15.00 telefon 58 72 60 172
  Odbiór wyników bezpośrednio po badaniu

 

Odbiór wyników osobiście lub na podstawie upoważnienia do odbioru wyniku wystawionego na druku dostępnym w zakładce diagnostyki obrazowej.

PRZYGOTWANIE PACJENTA DO BADAŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Niektóre badania wymagają specjalnego przygotowania, o czym pacjent jest informowany odpowiednio wcześniej. Poniżej zamieszczamy informacje na temat sposobu przygotowania się do wybranych badań.

1.    PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO UROGRAFII
1.1.    Kilka dni przed badaniem nie jeść jarzyn, owoców ani razowego chleba
1.2.    Wykonać badanie poziomu kreatyniny
1.3.    W dniu poprzedzającym badanie:
•    zażyć środek przeczyszczający wg instrukcji z ulotki informacyjnej
•    wieczorem, po wypróżnieniu zażyć 7 tabletek Espumisanu
1.4.    W dniu badania:
•    na badanie przyjść na czczo
•    3 godziny przed badaniem zażyć 7 tabletek Espumisanu
•    dostarczyć wszystkie poprzednie wyniki urografii, usg i zdjęcia jamy brzusznej i wynik poziomu kreatyniny
1.5.    Urografia wymaga zgody pacjenta na donaczyniowe podanie środka cieniującego
1.6.    W ciągu 24 godzin po badaniu wypić minimum 2 litry niegazowanej wody
1.7.    Prowadzenie pojazdów oraz obsługiwanie urządzeń mechanicznych jest niewskazane przez 1 godz. po podaniu kontrastu dożylnie.

2.    PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ USG JAMY BRZUSZNEJ
2.1. W dniu poprzedzającym badanie lekkostrawna dieta
2.2. W dniu badania:
•    nie jeść 5 godzin przed badaniem, pić niegazowaną wodę (można siusiać)
•    2 godziny przed badaniem wypić ok.1 litra niegazowanej wody i już nie oddawać moczu
•    nie palić papierosów
•    dostarczyć wszystkie poprzednie wyniki USG

3.    PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ TK Z KONTRASTEM
3.1. Wykonać badanie poziomu kreatyniny – tydzień przed badaniem
3.2. W dniu badania
•    5 godzin przed badaniem nie jeść
•    dostarczyć wszystkie poprzednie wyniki badań TK, rtg,  usg i wynik poziomu kreatyniny
3.3. Badanie wymaga zgody pacjenta na donaczyniowe podanie środka cieniującego
3.4. W ciągu 24 godzin po badaniu wypić minimum 2 litry niegazowanej wody
3.5. W przypadku cukrzycy leczonej Metformią (gluformin, metformex) lek ten w dniu badania i 48 godzin po badaniu odstawić.
3.6. W przypadku nadczynności tarczycy – przynieść zaświadczenie od lekarza endokrynologa o możności przyjęcia kontrastu jodowego niejonowego.
3.7.  Prowadzenie pojazdów oraz obsługiwanie urządzeń mechanicznych jest niewskazane przez 1 godz. po podaniu kontrastu dożylnie.

4.    PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA TK JAMY BRZUSZNEJ
4.1. Wykonać badanie poziomu kreatyniny
4.2. W  dniu badania:
•    5 godzin przed badaniem nie jeść
•    przynieść ze sobą 1 litr niegazowanej wody (pielęgniarka rozpuści w niej kontrast)
•    dostarczyć wszystkie poprzednie wyniki badań TK, rtg, usg i wynik poziomu kreatyniny
4.3.  Badanie z podaniem środka cieniującego wymaga zgody pacjenta na donaczyniowe podanie środka cieniującego
4.4.  W ciągu 24 godzin po badaniu wypić minimum 2 litry niegazowanej wody
4.5.  W przypadku cukrzycy leczonej Metformią (gluformin, metformex)
lek ten w dniu badania i 48 godzin po badaniu odstawić.
4.6. W przypadku nadczynności tarczycy – przynieść zaświadczenie od lekarza
endokrynologa o możności przyjęcia kontrastu jodowego niejonowego.
4.7. Prowadzenie pojazdów oraz obsługiwanie urządzeń mechanicznych jest niewskazane przez 1 godz. po podaniu kontrastu dożylnie.
4.8. W przypadku E-rejestracji on-line: zgłosić się do gabinetu TK 60 minut przed planowaną godziną badania.

Kontakt

Pracownia RTG

 • Gabinet RTG (technicy) tel.: (58) 72 60 356
 • Opisownia RTG (lekarze) tel.: (58) 72 60 269

Pracownia USG (lekarze) tel.: (58) 72 60 170

Rejestracja RTG, USG tel.: (58) 72 60 172

Pracownia mammograficzna

 • Gabinet MM (technicy) tel.: (58) 72 60 186
 • Opisownia MM/USG piersi (lekarze) tel.: (58) 72 60 436

Pracownia tomokomputerowa

 • Gabinet TK (technicy) tel.: (58) 72 60 201
 • Opisownia TK (lekarze) tel.: (58) 72 60 109

Rejestracja TK, mammografia, USG piersi tel.: (58) 72 60 542
Rejestracja mammografia z Programu profilaktycznego NFZ tel.: (58) 72 60 428