loader image

Zakład Fizyki Medycznej

Szpital Morski im. PCK

Zakład

Historia i zakres działalności:

Zakład Fizyki Medycznej GCO świadczy usługi dla Zakładu Tele- i Brachyterapii. W początkowych latach (1964-1975) chorzy byli poddawani rentgenoterapii konwencjonalnej. Poprawa sytuacji nastąpiła po roku 1975 kiedy to uzyskano dwa curietrony wprowadzając tym samym brachyterapię cezem promieniotwórczym. W wybranych przypadkach brachyterapeutycznych uzupełnienie w leczeniu stanowił rad pozyskany z Instytutu Onkologii w Warszawie. W 1991 roku zużyte curietrony zastąpione zostały przez podwójny selectron. Przełomowa poprawa w leczeniu promieniowaniem jonizującym osiągnięto instalując w Centrum Onkologii przyspieszacz liniowy Neptun 10p. Rozszerzenie usług było możliwe wprowadzając w 1996 roku przyspieszacz Mevatron firmy Siemens.

W chwili obecnej Gdyńskie Centrum Onkologii posiada do dyspozycji trzy przyspieszacze liniowe Vital Beam firmy Varian, GCO posiada również wysokospecjalistyczny aparat brachyterapii HDR wraz ze żródłem kroczącym Ir-192.

Do zadań Zakładu Fizyki Medycznej należy: rozwijanie fizycznych metod umożliwiających skuteczną diagnostykę i terapię nowotworów z uwzględnieniem metod optymalizacyjnych i zapewnienia jakości, a w szczególności:

  1. wykonywanie prac rutynowych dotyczących opracowań Zakładu Fizyki Medycznej, których realizacja wymaga kwalifikacji fizyka (np. skomplikowane plany leczenia, skomplikowane metody kontroli aparatury, nadzór nad radiologicznym bezpieczeństwem personelu),
  2. szkolenie w zakresie wybranych dyscyplin (głównie radiologicznych) pracowników Szpitala oraz pracowników z zewnątrz (praktyki studenckie, itp.).

Podstawy prawne funkcjonowania:

Podstawą prawną jest Uchwała Rady Społecznej Nr 4A/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r., zatwierdzoną Uchwałą Nr 1072/L/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lipca 2006 r. rozszerzono działalność Pomorskiego Centrum Onkologii poprzez utworzenie Zakładu Fizyki Medycznej. Następnie Uchwałą Rady Społecznej Nr 12/2007 z dnia 27.03.2007 r., zatwierdzoną Uchwałą Nr 105/VIII/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2007 r. dokonano zmiany nazwy z Pomorskiego Centrum Onkologii na Gdyńskie Centrum Onkologii.

Zakres działalności klinicznej oraz badań na rzecz Gdyńskiego Centrum Onkologii:

  • kontrola jakości aparatów do teleradioterapii, brachyterapii, symulatorów
  • określanie mocy dawek aparatury terapeutycznej,
  • planowanie tele – i brachyterapii oraz weryfikacja obliczeń czasów napromieniania lub liczby jednostek monitorowych,
  • organizacja ochrony radiologicznej personelu i dozór nad urządzeniami ze źródłami promieniowania.

Zespół

Zakład Fizyki Medycznej

Tel. 58 7260 412/238,

 

Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej:            

dr n. med. Paweł Czajkowski

 

Zespół Fizyków:   

mgr inż. fiz. tech. Agnieszka Sorgowicka

specjalista fizyki medycznej

dr n. fiz. Izabela Jakacka

specjalista fizyki medycznej

mgr fiz. Alicja Klingiert

mgr inż. fiz Krzysztof Szulist

mgr fiz. Michał Posiewnik,

specjalista fizyki medycznej

mgr fiz. biomed. Maciej Moliński

mgr fiz. med. Krzysztof Zieliński

 

Technicy:

Koordynator Zespołu Techników:   

tech. Aneta Musiał, tel. 58 7260 198

 

Zespół Techników:    

tech. Anita Babska

tech. Mirosława Bełbot

tech. Grażyna Grądzka

licencjat elektroradiologii Łukasz Kamiński

licencjat elektroradiologii Grażyna Kaniewska

tech. Marzena Karpińska

licencjat elektroradiologii Magdalena Kołakowska

licencjat elektroradiologii. Anna Kudyba

tech.Magdalena Kuszkowska

tech. Elżbieta Linkiel

tech. Sylwia Marszeniuk

licencjat elektroradiologii Natalia Okrój

tech. Małgorzata Rompa

tech. Barbara Smorongiewicz

licencjat elektroradiologii Piotr Święcicki

 

Elektronicy:

Tel. 58 7260 374

inż. Kamil Merchelski

inż. Marcin Łukowski

 

Akceleratory:

  1. “Zielony”:

Firma – Varian Medical

model – VitalBeam,

rok – 2017

numer seryjny – 2856,

dostępne energie: 6MV, 15 MV, 6MV FFF, 10 MV FFF, 9 MeV, 12 MeV, 16 MeV, 18 MeV

 

  1. “Niebieski”:

Firma – Varian Medical

model – VitalBeam,

rok – 2021

numer seryjny – 4797,

dostępne energie: 6MV, 15 MV, 6MV FFF, 10 MV FFF, 9 MeV, 12 MeV, 16 MeV, 18 MeV, 20 MeV

 

  1. “Różowy”:

Firma – Varian Medical

model – VitalBeam,

rok – 2022

numer seryjny – 5163,

dostępne energie: 6MV, 15 MV, 6MV FFF, 10 MV FFF

 

Aparat do brachyterapii  HDR:

Firma – Varian Medical

model – Bravos

rok – 2020

numer seryjny – 651034

źródło promieniowania – Ir-192

 

Rezonans Magnetyczny:

Firma – Philips

model – MR Systems Ingenia

rok – 2019

numer seryjny – 87003

 

Tomografia komputerowa:

Firma – Siemens

Model- Somatom 32- rzędowy

Rok produkcji- 2015

 

 

System pozycjonowania pacjenta Identify:

Firma – Varian Medical

Wersja 2.3

Aria:

Firma – Varian Medical

Wersja 16.1

Kontakt

Gabinet Kierownika: 58 72 60 421
Gabinet Fizyków: 58 72 60 412