loader image

Zakład Teleradioterapii

Szpital Morski im. PCK

Strona w trakcie konserwacji.

Zakład Teleradioterapii:
Koordynator Zakładu
 • lek. med. Adam Skórzak
  – specjalista radioterapii onkologicznej
Tel. 58 7260 191
Sekretariat:
 • Beata Ordowska
 • Katarzyna Stubińska
Tel. 58 7260 371
Zespół lekarski:
 • dr n. med. Grażyna Rolka-Stempniewicz
  specjalista radioterapii onkologicznej;
 • lek. med. Anna Hyży-Topolewska
  specjalista radioterapii onkologicznej, w trakcie specajalizacji z onkologii klinicznej
Tel. 58 7260 235
 Zespół Pielęgniarski:
 • lic. Ewa Jaworska
 • mgr pielęgniarstwa Irana Pawłowska
Tel. 58 7260 410
Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej:
 • dr n. fiz. Izabela Jakacka
  specjalista fizyki medycznej
Tel. 58 7260 412
Zespół fizyków:
 • mgr inż. fiz. tech. Agnieszka Sorgowicka
  specjalista fizyki medycznej
 • mgr fiz. biomed. Paweł Czajkowski
  pełnomocnik ds. jakości
 • mgr fiz. Alicja Klingiert
 • mgr inż. fiz Krzysztof Szulist
 • mgr fiz. Michał Posiewnik,
  specjalista fizyki medycznej
 • mgr fiz. biomed. Maciej Moliński
 • mgr fiz. med. Krzysztof Zieliński
Tel. 58 7260 412
Tel. 58 7260 238
Koordynator Zespołu Techników:
 • tech. Aneta Musiał
Tel. 58 7260 198
Zespół techników:
 • tech. Anita Babska
 • tech. Mirosława Bełbot
 • tech. Grażyna Grądzka
 • licencjat elektroradiologii Łukasz Kamiński
 • licencjat elektroradiologii Grażyna Kaniewska
 • tech. Marzena Karpińska
 • licencjat elektroradiologii Magdalena Kołakowska
 • licencjat elektroradiologii. Anna Kudyba
 • tech.Magdalena Kuszkowska
 • tech. Elżbieta Linkiel
 • tech. Sylwia Marszeniuk
 • tech. Aneta Musiał
 • licencjat elektroradiologii Natalia Okrój
 • tech. Małgorzata Rompa
 • tech. Barbara Smorongiewicz
 • licencjat elektroradiologii Piotr Święcicki
Zespół Inżynierów Medycznych
 • mgr inż. Kamil Merchelski
 • mgr inż. Michalina Ziółkowska
 • inż. Marcin Łukowski
Tel. 58 7260 374

Kontakt

Sekretariat
tel.: (58) 72 60 371

Kontakt

Sekretariat
tel.: (58) 72 60 371