loader image

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

Centrum Medyczne Smoluchowskiego – Gdańsk

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy to oddział przyjmujący pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki medycznej np. przewlekle chorych, z niepełnosprawnością, po zabiegach operacyjnych lub innych ciężkich chorobach.

– Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego musi być ubezpieczona, posiadać dochód i złożyć wniosek do ZOL do  weryfikacji na maila: wnioski.zol@szpitalepomorskie.eu
Do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający wysokość dochodu, aktualne wyniki badań laboratoryjnych i wypis ze szpitala

Dokumenty do pobrania  »kliknij tutaj«

– Przeciwwskazania do przyjęcia do ZOL:
a) ocena w skali Barthel powyżej 40 punktów
b) brak dokumentów ubezpieczenia i stwierdzających wysokość dochodu
c) zaawansowana choroba nowotworowa
d) choroba psychiczna lub uzależnienie
e) brak zgody pacjenta

– Odpłatność za pobyt w ZOL to 70% dochodu Pacjenta (renty/emerytury/zasiłku)

– Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego udziela informacji świadczeniobiorcy o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do Zakładu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych).

Przyjęcia Pacjentów odbywają się w trybie planowym od poniedziałku do czwartku od godziny 8:00 do 12:00

Kontakt:

 • Sekretariat:
  58 344 44 40 lub 58 341 40 41 wew. 302
  e-mail:  wnioski.zol@szpitalepomorskie.eu
 • Gabinet lekarski
  58 341 40 41 wew. 312
 • Punkt pielęgniarski
  58 341 40 41 wew. 301

Informacja o usługach:  komercja@szpitalepomorskie.eu.

Informacja dla Pacjenta ZOL dotyczącą usługi prania i suszenia. Usługa niewchodzącą w zakres świadczeń gwarantowanych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów oraz ich rodzin. W naszej jednostce ZOL umożliwiamy Państwu z korzystania z usługi prania i suszenia odzieży osobistej.

Usługa nie ma charakteru profesjonalnych usług pralniczych. Usługa ta jest jedynie dodatkową usługą opiekuńczo-pielęgnacyjną o charakterze higienicznym, niewchodzących w zakres świadczeń gwarantowanych.

Usługa ta wykonywana jest przy pomocy środka do prania i dezynfekcji odzieży oraz tekstyliów w obszarze medycznym zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem dostępnym na etykiecie produktu.

1. Szpital nie ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług pralniczych. W przypadku stwierdzenia wady usługi pralniczej, Szpital zobowiązuje się do ponownego wykonania usługi bez dodatkowych kosztów dla Pacjenta lub zwrócenia opłaty za usługę.

2. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nieprawidłowego lub nieprecyzyjnego podania przez Pacjenta informacji dotyczących tekstyliów, takich jak instrukcje prania, rodzaj materiału, uszkodzeń, zabrudzeń itp.

3. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania przez Pacjenta z usług pralniczych w sposób niezgodny z zaleceniami dotyczącymi konserwacji tekstyliów.

4. Szpital nie gwarantuje usunięcia wszelkiego rodzaju plam i zabrudzeń. Usługa ma charakter opiekuńczo-pielęgnacyjny, o charakterze higienicznym. Nie jest usługą profesjonalną zgodnie z standardem postępowania barażowego usług pralniczych.

5. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą, lub innymi okolicznościami wynikające z pracy Oddziału itp., które uniemożliwiają świadczenie usługi pralniczych.

6. Maksymalna odpowiedzialność Szpitala za ewentualne szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi jest ograniczona do wartości zamówienia.

7. Pacjent zobowiązuje się do zgłaszania wszelkich reklamacji związanych z jakością usługi pralniczej niezwłocznie po zauważeniu wady.

8. Szpital ma prawo do odmowy wykonania usługi ze względów sanitarno-epidemiologicznych lub gdy jej wykonanie okaże się niemożliwe.

9. W sprawach spornych dotyczących odpowiedzialności za usługę pralniczą, strony zobowiązują się do podjęcia próby rozwiązania sporu drogą negocjacji.

Pranie odzieży osobistej z suszeniem – cena usługi 150 zł – zapytaj na Oddziale

Druk dla Pacjenta do pobrania:  Pranie ZOL – druk

Do pobrania i wydrukowania.

Pozostałe usługi

Cennik nr IV.3 CMS – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Lokalizacja: Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18

Odpłatność za pobyt w przypadku 100% finansowania przez pacjenta.

Osobodzień pobytu w ZOL pacjenta z liczbą punktów 0 – 40 w skali Barthel – 272,00 zł

Ceny za osobodzień, nie obejmują: leków, prania bielizny osobistej i odzieży, środków higieny osobistej Pacjenta, innych przedmiotów wymaganych przez Pacjenta (w tym pampersów), do których zapewnienia i dostarczenia zobowiązany jest przedstawiciel pacjenta.

Zakres świadczeń określa umowa. O cenie decyduje wybór dodatkowych świadczeń oczekiwanych przez pacjenta ponad ofertę wynikającą z umowy

L.P Nazwa usługi  CENA BRUTTO (PLN)
1 Konsultacja lekarska kwalifikująca do przyjęcia​ 250,00 zł
2 Pakiet kompleksowych badań kwalifikujących do przyjęcia** 200,00 zł
3 Odpłatność za pobyt pacjenta w ZOL – koszty świadczeń i innych usług zdrowotnych oferowanych przez Spółkę i niewchodzących w zakres świadczeń gwarantowanych/1 doba 60,00 zł
4 Opłata za rezerwację miejsca /1 doba *** 130,00 zł
5 Odpłatność za rezerwację miejsca w czasie pobytu pacjenta w ZOL obejmującego koszty świadczeń i innych usług zdrowotnych oferowanych przez Spółkę i niewchodzących w zakres świadczeń gwarantowanych/1 doba *** 80,00 zł
5 Pozostałe usługi rehabilitacyjne nie wchodzące w zakres świadczeń gwarantowanych wycena indywidualna
6 Pranie odzieży osobistej z suszeniem 150,00 zł
7 Pokój jednoosobowy o podniesionym standardzie niewchodzących w zakres świadczeń gwarantowanych/1 doba 200,00 zł
8 Opłata za pobyt osoby towarzyszącej z możliwością noclegu/1 doba **** 50,00 zł

**Pakiet obejmuje badania: morfologia krwi, badania biochemiczne: mocznik, kreatynina, ASPAT, ALAT, lipidogram, elektrolity: sód, potas, INR, badanie ogólne moczu, EKG, itp.
*** Nie dotyczy świadczenia gwarantowanego zgodnie Zarządzeniem Prezesa NFZ
**** Wymagana zgoda Kierownika ZOL

Pozostałe usługi rehabilitacyjne nie wchodzące w zakres świadczeń gwarantowanych

Cennik nr IV.4 CMS – Gabinet Fizjoterapii

Lokalizacja: Gdańska ul. Smoluchowskiego 18

 

L.p. Rodzaj badania Cena brutto (PLN)
1 Masaż leczniczy
Kręgosłupa (30min) 120,00 zł
Częściowy (15min) 60,00 zł
2 Laser miejscowy (5min) 20,00 zł
3 Terapia manualna kręgosłupa (tzw. techniki miękkie):
odcinek szyjny (20min) 80,00 zł
odcinek piersiowy (20min) 80,00 zł
odcinek lędźwiowy (20min) 80,00 zł
cały kręgosłup (40min) 160,00 zł
4 Sollux (10min) 20,00 zł
5 Bioptron (10min) 20,00 zł
6 Ultradźwięki (5min) 20,00 zł
7 Prądy Traberta (15min) 20,00 zł
8 Jonizacja galwanizacja (20min) 20,00 zł
9 Diadymic (10min) 20,00 zł

 

Pozostałe usługi rehabilitacyjne nie wchodzące w zakres świadczeń gwarantowanych

 

L.p. Rodzaj badania Cena brutto (PLN)
1 Masaż relaksacyjny częściowy (np. kręgosłup, barki, stopy) czas 20 min 60,00 zł
2 Drenaż limfatyczny: kończyna górna – czas 20 min 60,00 zł
3 Drenaż limfatyczny: kończyna dolna   – czas 30 min 70,00 zł
4 Kinesiotaping  – aplikacja + taśma 80,00 zł
6 Kwalifikacja lekarza – dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne 150,00 zł

 

Pakiet – 10 zabiegów

 

L.p. Rodzaj badania Cena brutto (PLN)
1 Pakiet – Masaż relaksacyjny częściowy (np. kręgosłup, barki, stopy) czas 20 min 550,00 zł
2 Pakiet – Drenaż limfatyczny: kończyna górna – czas 20 min 550,00 zł
3 Pakiet – Drenaż limfatyczny: kończyna dolna   – czas 30 min 650,00 zł

Cennik usług zewnętrznych

Cennik usług zewnętrznych – zał. nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. (Cennik usług zewnętrznych – zał. nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.pdf)