loader image

Indywidualne Praktyki Lekarskie i NZOZ

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Na terenie Szpitala funkcjonują podmioty zewnętrzne oferujące usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ.

  • Centrum Medyczne PRO FEMINA- tylko świadczenia komercyjne
  • Poradnia Hematologii
  • Poradnia Diabetologiczna
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej
  • Poradnia Reumatologiczna

Kontakt

Poradnia Hematologii:

Tel.: 58 57 27 361

Poradnia Neurologii Dziecięcej:

Tel.: 58 57 27 387

Poradnia Reumatologiczna:

Tel.: 58 57 27 368