loader image

Informator dla Pacjenta Onkologicznego

DiLO – Pilotaż Sieci Onkologicznej - Szybka Terapia Onkologiczna

Pakiet onkologiczny

Pacjent, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową, musi być jak najszybciej zdiagnozowany. Jeśli podejrzenie zostanie potwierdzone, chory musi niezwłocznie rozpocząć leczenie.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Podstawowa diagnostyka i szybka decyzja

 • Pacjent, który odczuwa dolegliwości, zgłasza się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ten wykonuje badanie podmiotowe i przedmiotowe, a jeśli to konieczne, kieruje na inne badania – znajdujące się w jego koszyku świadczeń gwarantowanych. Na podstawie wyników podejmuje dalsze decyzje, także o tym, czy konieczna jest wizyta Pacjenta u lekarza specjalisty.
 • Jeśli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie wykonanych badań uzna, że skierowanie Pacjenta do specjalisty jest konieczne, wydaje kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, tzw. DiLO.
 • Karta jest własnością Pacjenta, zastępuje skierowanie i dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia.
 • W przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego, oprócz lekarza POZ, kartę DiLO może wystawić również lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych

Lekarz specjalista

Potwierdzenie nowotworu i określenie jego stadium

 •  Lekarz specjalista podejmuje decyzję o potrzebie skierowania Pacjenta na diagnostykę wstępną, celem potwierdzenia lub wykluczenia nowotworu, a jeśli to konieczne – na diagnostykę pogłębioną, aby określić typ wykrytego nowotworu i stopień jego zaawansowania.
 •  Diagnostyka wstępna służy potwierdzeniu lub wykluczeniu nowotworu, postawieniu diagnozy. Czas na wykonanie wstępnej diagnostyki onkologicznej nie powinien przekroczyć 28 dni
 • Diagnostyka pogłębiona ma na celu określenie typu wykrytego nowotworu, stopnia zaawansowania, oraz liczby i miejsc ewentualnych przerzutów. Czas na wykonanie pogłębionej diagnostyki onkologicznej nie powinien przekroczyć 21 dni
 • Lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego, również może wystawić kartę DiLO
 • Do realizacji pakietu włączono prawie wszystkie zakresy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jednak nie wszystkie poradnie specjalistyczne, mające umowę z NFZ, realizują również pakiet onkologiczny.

Sieć diagnostyczno-terapeutyczna

Kompleksowa opieka i skoordynowane leczenie

Lekarz specjalista kieruje Pacjenta ze zdiagnozowanym nowotworem na tzw. konsylium, właściwe dla danego umiejscowienia nowotworu. Wybór miejsca leczenia należy do Pacjenta.

 • Konsylium, w którego skład wchodzi onkolog kliniczny, radioterapeuta, chirurg i radiolog, a w którym może uczestniczyć także psycholog, pielęgniarka bądź inny pracownik medyczny, decyduje o sposobie i harmonogramie leczenia oraz wybiera osobę nadzorującą, tzw. koordynatora.
 • Koordynator nie musi być lekarzem, ale jest uczestnikiem konsylium. Towarzyszy Pacjentowi aż do zakończenia leczenia. Zadaniem koordynatora jest wsparcie informacyjne, administracyjne i organizacyjne, w tym pomoc w komunikacji między Pacjentem, a zespołem terapeutycznym.
 • Czas na zebranie się konsylium i rozpoczęcie leczenia nie powinien przekroczyć 2 tygodni od dnia zgłoszenia się Pacjenta do szpitala.
 • Pacjent jest objęty w szpitalu kompleksowym leczeniem, co oznacza, że szpital musi mu zapewnić (w tym w ramach współpracy z innymi świadczeniodawcami) wszystkie niezbędne świadczenia.
 • Pacjent, który trafia do szpitala w trybie nagłym, także może być objęty opieką w ramach pakietu onkologicznego.  Po postawieniu rozpoznania – przed lub po leczeniu operacyjnym, może być skierowany na konsylium i podlegać dalszym etapom leczenia zgodnie z planem postępowania ustalonym przez konsylium.

Monitoring po zakończeniu leczenia

Program stałej opieki

 • Po zakończeniu leczenia koordynator przekazuje Pacjenta (wraz z dokumentacją oraz zaleceniami) pod opiekę specjalisty. Jeśli wyniki badań nie wykazują pogorszenia stanu zdrowia, Pacjent – z programem stałej opieki długofalowej – kierowany jest do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który staje się ponownie lekarzem prowadzącym.

Źródło: Aktualizacja na podst. Zarządzenia nr 43/2017 oraz 62/2017 DSOZ NFZ; Rozp. MZ z dnia 21.06.2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz. U. 2017.1250)

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii prosimy wszystkich Pacjentów o pozostanie w domu, jeżeli to możliwe.

Prosimy by korzystać z  INFOLINII 224 800 800 –  (dotyczy  lokalizacji Szpital Morski im. PCK i Szpital Św. Wincentego a Paolo w Gdyni), czynna w godzinach  8.00-17.00

Przez INFOLINIĘ można się zarejestrować na wizytę kontrolną lub pierwszorazową lub z kartą DILO lub telewizytę do Poradni Onkologicznej lub Poradni Hematologicznej.

Informujemy, że dniem 16 marca 2020 r. w poradniach przyszpitalnych Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji Szpital Morski im. PCK i Szpital Św. Wincentego a Paolo w Gdyni wstrzymana zostaje do odwołania większość zabiegów i wizyt. Realizujemy wyłącznie przyjęcia w stanach nagłych oraz pilne porady- decyduje lekarz, dla Pacjentów bez gorączki i objawów zakażenia górnych dróg oddechowych.

Pacjenci objęci opieką onkologiczną (chemioterapia) i hematologiczną będą przyjmowani nadal, w celu kontynuacji leczenia, podobnie jak pacjenci wymagający pilnej diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach DiLO.

Jeśli pracownik Poradni (rejestratorka, lekarz) nie skontaktował się z Państwem w celu umówienia telewizyty, proszę przyjść na wcześniej umówioną wizytę do Poradni.

Diagnostyka radiologiczna (Tomografia Komputerowa, RTG, USG, USG piersi, mammografia, biopsje pod kontrolą USG i mammografu) – realizowana jest głównie dla Pacjentów hospitalizowanych, Pacjentów poradni przyjętych w trybie pilnym i w ramach DiLO oraz pacjentów poddawanych chemioterapii, kontrolowanych pod kątem skuteczności leczenia i kwalifikowanych do leczenia chemioterapeutycznego i radioterapeutycznego.

WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH – PORADNI I ODDZIAŁU

Wszyscy Pacjenci onkologiczni (Poradni i Oddziału) wjeżdżający na teren Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni Redłowie proszeni są o udanie się do PUNKTU OCENY STANU ZDROWIA, tj. do namiotu „A” znajdującego się na wprost od wjazdu bramą główną na teren Szpitala. Przy wejściu kontrolowana będzie temperatura ciała oraz wypełniana obowiązkowa ankieta.

Krew do badań proszę pobierać w punkcie dedykowanym czyli w LABORATORIUM BRUSS przy ul. Huzarskiej 1 Gdynia Redłowo.
 
Po wjeździe na teren szpitala należy kierować się wg. znaków informacyjnych. Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie

Infolinia onkologiczna dla Pacjentów – ONKOLINIA

W ramach pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, Ministerstwo Zdrowia uruchomiło całodobową infolinię onkologiczną dla Pacjentów z nowotworem (tzw. Onkolinia). Dzwoniąc pod wskazany numer (+48 22 755 11 55) chorzy i ich rodziny uzyskają niezbędne informacje dotyczące procedur, postępowania w przypadku wykrycia nowotworu, informację na temat leczenia oraz miejsca gdzie i kiedy wykonać konkretne badania. Infolinia onkologiczna Krajowej Sieci Onkologicznej ma w założeniu przyspieszyć umówienie się na wizytę oraz usprawnić wytyczenie ścieżki leczenia wygodnej dla danego Pacjenta.

Warto pamiętać, że skorzystanie z kontaktu telefonicznego nie jest jedyną drogą do rozpoczęcia leczenia. Chory może zgłaszać się również bezpośrednio do szpitala.

Materiały edukacyjne dla pacjenta

Kontakt - Szpital Morski im. PCK w Gdyni

Kontakt dla pacjentów DiLO i/lub objętych Pilotażem Sieci Onkologicznej do Koordynatorów Onkologicznych

tel. 58 72 60 361

tel. 58 72 60 534

tel. kom/SMS – 509821523

tel. kom./SMS – 695730025

pon-pt w godzinach 7:00-14:00

dilo@szpitalepomorskie.eu

Rejestracja do Poradni - Szpital Morski im. PCK w Gdyni

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja:
224 800 800
(należy wybrać „1”)

Lokalizacja

Szpital Morski im. PCK:

ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia

Kontakt - Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

Kontakt dla pacjentów DiLO i/lub objętych Pilotażem Sieci Onkologicznej do Koordynatorów Onkologicznych

tel. 58 5727 687

Rejestracja do Poradni - Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

Poradnia Onkologiczna

Rejestracja:

Osobista (poziom -1):

Poniedziałek – czwartek: 7:30 – 17:00

Telefoniczna pod nr 58 572 78 29

Poniedziałek – Piątek: 11:30 – 14:30

Lokalizacja

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

ul. dr. A. Jagalskiego 10,
84–200 Wejherowo

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST