loader image

Informator dla Pacjenta Onkologicznego

DiLO – Pilotaż Sieci Onkologicznej - Szybka Terapia Onkologiczna

Pakiet onkologiczny

Pacjent, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową, musi być jak najszybciej zdiagnozowany. Jeśli podejrzenie zostanie potwierdzone, chory musi niezwłocznie rozpocząć leczenie.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Podstawowa diagnostyka i szybka decyzja

 • Pacjent, który odczuwa dolegliwości, zgłasza się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ten wykonuje badanie podmiotowe i przedmiotowe, a jeśli to konieczne, kieruje na inne badania – znajdujące się w jego koszyku świadczeń gwarantowanych. Na podstawie wyników podejmuje dalsze decyzje, także o tym, czy konieczna jest wizyta Pacjenta u lekarza specjalisty.
 • Jeśli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie wykonanych badań uzna, że skierowanie Pacjenta do specjalisty jest konieczne, wydaje kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, tzw. DiLO.
 • Karta jest własnością Pacjenta, zastępuje skierowanie i dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia.
 • W przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego, oprócz lekarza POZ, kartę DiLO może wystawić również lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych

Lekarz specjalista

Potwierdzenie nowotworu i określenie jego stadium

 •  Lekarz specjalista podejmuje decyzję o potrzebie skierowania Pacjenta na diagnostykę wstępną, celem potwierdzenia lub wykluczenia nowotworu, a jeśli to konieczne – na diagnostykę pogłębioną, aby określić typ wykrytego nowotworu i stopień jego zaawansowania.
 •  Diagnostyka wstępna służy potwierdzeniu lub wykluczeniu nowotworu, postawieniu diagnozy. Czas na wykonanie wstępnej diagnostyki onkologicznej nie powinien przekroczyć 28 dni
 • Diagnostyka pogłębiona ma na celu określenie typu wykrytego nowotworu, stopnia zaawansowania, oraz liczby i miejsc ewentualnych przerzutów. Czas na wykonanie pogłębionej diagnostyki onkologicznej nie powinien przekroczyć 21 dni
 • Lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego, również może wystawić kartę DiLO
 • Do realizacji pakietu włączono prawie wszystkie zakresy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jednak nie wszystkie poradnie specjalistyczne, mające umowę z NFZ, realizują również pakiet onkologiczny.

Sieć diagnostyczno-terapeutyczna

Kompleksowa opieka i skoordynowane leczenie

Lekarz specjalista kieruje Pacjenta ze zdiagnozowanym nowotworem na tzw. konsylium, właściwe dla danego umiejscowienia nowotworu. Wybór miejsca leczenia należy do Pacjenta.

 • Konsylium, w którego skład wchodzi onkolog kliniczny, radioterapeuta, chirurg i radiolog, a w którym może uczestniczyć także psycholog, pielęgniarka bądź inny pracownik medyczny, decyduje o sposobie i harmonogramie leczenia oraz wybiera osobę nadzorującą, tzw. koordynatora.
 • Koordynator nie musi być lekarzem, ale jest uczestnikiem konsylium. Towarzyszy Pacjentowi aż do zakończenia leczenia. Zadaniem koordynatora jest wsparcie informacyjne, administracyjne i organizacyjne, w tym pomoc w komunikacji między Pacjentem, a zespołem terapeutycznym.
 • Czas na zebranie się konsylium i rozpoczęcie leczenia nie powinien przekroczyć 2 tygodni od dnia zgłoszenia się Pacjenta do szpitala.
 • Pacjent jest objęty w szpitalu kompleksowym leczeniem, co oznacza, że szpital musi mu zapewnić (w tym w ramach współpracy z innymi świadczeniodawcami) wszystkie niezbędne świadczenia.
 • Pacjent, który trafia do szpitala w trybie nagłym, także może być objęty opieką w ramach pakietu onkologicznego.  Po postawieniu rozpoznania – przed lub po leczeniu operacyjnym, może być skierowany na konsylium i podlegać dalszym etapom leczenia zgodnie z planem postępowania ustalonym przez konsylium.

Monitoring po zakończeniu leczenia

Program stałej opieki

 • Po zakończeniu leczenia koordynator przekazuje Pacjenta (wraz z dokumentacją oraz zaleceniami) pod opiekę specjalisty. Jeśli wyniki badań nie wykazują pogorszenia stanu zdrowia, Pacjent – z programem stałej opieki długofalowej – kierowany jest do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który staje się ponownie lekarzem prowadzącym.

Źródło: Aktualizacja na podst. Zarządzenia nr 43/2017 oraz 62/2017 DSOZ NFZ; Rozp. MZ z dnia 21.06.2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz. U. 2017.1250)

Infolinia onkologiczna dla Pacjentów – ONKOLINIA

W ramach pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, Ministerstwo Zdrowia uruchomiło całodobową infolinię onkologiczną dla Pacjentów z nowotworem (tzw. Onkolinia). Dzwoniąc pod wskazany numer (+48 22 755 11 55) chorzy i ich rodziny uzyskają niezbędne informacje dotyczące procedur, postępowania w przypadku wykrycia nowotworu, informację na temat leczenia oraz miejsca gdzie i kiedy wykonać konkretne badania. Infolinia onkologiczna Krajowej Sieci Onkologicznej ma w założeniu przyspieszyć umówienie się na wizytę oraz usprawnić wytyczenie ścieżki leczenia wygodnej dla danego Pacjenta.

Warto pamiętać, że skorzystanie z kontaktu telefonicznego nie jest jedyną drogą do rozpoczęcia leczenia. Chory może zgłaszać się również bezpośrednio do szpitala.

Materiały edukacyjne dla pacjenta

Kontakt - Szpital Morski im. PCK w Gdyni

Kontakt dla pacjentów DiLO i/lub objętych Pilotażem Sieci Onkologicznej do Koordynatorów Onkologicznych

tel. 58 72 60 361

tel. 58 72 60 534

tel. kom/SMS – 509821523

tel. kom./SMS – 695730025

pon-pt w godzinach 7:00-14:00

dilo@szpitalepomorskie.eu

Rejestracja do Poradni - Szpital Morski im. PCK w Gdyni

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja:
224 800 800
(należy wybrać „1”)

Lokalizacja

Szpital Morski im. PCK:

ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia

Kontakt - Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

Kontakt dla pacjentów DiLO i/lub objętych Pilotażem Sieci Onkologicznej do Koordynatorów Onkologicznych

tel. 58 5727 687

Rejestracja do Poradni - Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

Poradnia Onkologiczna

Rejestracja:

Osobista (poziom -1):

Poniedziałek – czwartek: 7:30 – 17:00

Telefoniczna pod nr 58 572 78 29

Poniedziałek – Piątek: 11:30 – 14:30

Lokalizacja

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

ul. dr. A. Jagalskiego 10,
84–200 Wejherowo