loader image

Dofinansowania

Program wieloletni na lata 2023-2032 pn. ,, Narodowy Program Transplantacyjny”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU: Program wieloletni na lata 2023-2032 pn. ,, Narodowy Program Transplantacyjny”

NAZWA ZADANIA: ,,Zakup sprzętu i aparatury”- poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.”

DOFINANSOWANIE: 500 000,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 502 918,63 PLN

DATA PODPISANIA UMOWY: sierpień 2023 roku

Zadanie zostało zrealizowane w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie. Sprzęt i aparatura która została zakupiona zgodnie z umową to: Aparat do znieczulenia 1szt., Respirator 1szt., USG 1szt., USG przenośny 1szt. oraz Zestaw 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp.

Dofinansowania z Banku Rozwoju Rady Europy

(Council of Europe Development Bank CEB z siedzibą w Paryżu)

CEB

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 16 października 2019 roku zawarł z Bankiem CEB Umowę Pożyczki na realizację inwestycji w latach 2019-2010, z możliwością refundacji wydatków poniesionych w roku 2018.

Załącznik

W ramach wskazanego dofinansowania w Szpitalach Pomorskich współfinansowane zostały w roku 2018 zadania:

1. Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo.

2. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych.

3. Przebudowa i rozbudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych „A” oraz zakup wyposażenia dla Oddziałów Chorób Wewnętrznych „A” i „B” w Szpitalu św Wincentego a Paulo.

4. Modernizacja szpitalnego systemu informatycznego w zakresie rozbudowy systemu zarządzania bazą danych ORACLE w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.

5. Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.

Dofinansowanie na zakup akceleratora ze środków Ministra Zdrowia w ramach programu pn.: Narodowa Strategia Onkologiczna.

NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY:

Sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną. Kwota dofinansowania: 897 789,20 PLN.
Sprzęt zakupiony zgodnie z umową:

  • Monitor hemodynamiczny wraz z wyposażeniem i 3 letnią licencją- 2 szt.
  • Monitor do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych met. termodylucji wraz z wyposażeniem- 1 szt.
  • Aparat USG wraz z głowicami i wyposażeniem- 1 szt.
  • Kardiomonitor z modułem transportowym i wyposażeniem- 1 szt.
  • Zestaw 7 termometrów do pomiaru temperatury głębokiej z wyposażeniem- 1 szt.