loader image

Centrum Leczenia Chorób Piersi

Szpital Morski im. PCK w Gdyni

Pierwszy na Pomorzu ośrodek z akredytacją Międzynarodowego Towarzystwa Chorób Piersi

Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni (Gdyńskie Centrum Onkologii) to pierwszy na Pomorzu ośrodek z akredytacją Międzynarodowego Towarzystwa Chorób Piersi. Podstawową zasadą naszej pracy jest objęcie kompleksową opieką pacjentek z chorobami piersi, tak aby od momentu przekroczenia progu naszego Ośrodka, diagnostyka i konieczne leczenie toczyły się w sprawny, profesjonalny i jasny dla pacjentki sposób.

Wymaga to ścisłej współpracy personelu medycznego różnych dziedzin, a także nawiązania nici porozumienia i zaufania na drodze lekarz – pacjent. Wszystko to zapewnia nasz interdyscyplinarny Zespół, złożony z lekarzy onkologów, chirurgów onkologicznych, radioterapeutów, radiologów i patomorfologów, a także personelu pielęgniarskiego, techników, fizjoterapeutów i psychologów.

Pacjentka wraz z chwilą zgłoszenia się do naszego Centrum zostaje objęta ściśle zaplanowanym procesem diagnostycznym i jeśli to konieczne, terapeutycznym. Droga ta obejmuje przeprowadzenie diagnostyki obrazowej (USG, mammografia), wykonanie biopsji podejrzanej zmiany (wykonujemy biopsje cienkigłowe, gruboigłowe, mammotomiczne oraz stereotaktyczne). Pobrany materiał zostaje poddany badaniu histopatologicznemu.

W przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego pacjentka trafia na odbywające się co tydzień konsylium, w trakcie którego nasz zespół podejmuje wspólnie z pacjentką decyzję dotyczącą dalszego leczenia. Obejmuje ono leczenie chirurgiczne. W Oddziale Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wykonywane są zabiegi oszczędzające pierś, operacje z zaoszczędzeniem węzłów chłonnych w pasze po oznaczeniu węzłów wartowniczych, amputacje piersi z jej jednoczasową rekonstrukcją. Pacjentkom po mastektomii oferujemy wszechstronną gamę operacji rekonstrukcji piersi w ramach ubezpieczenia NFZ.

W przypadku decyzji o potrzebie leczenia systemowego przed operacją w postaci chemioterapii, hormonoterapii, terapii celowanej oraz terapii w ramach badań klinicznych – zostaje ono przeprowadzone w Oddziale Onkologii Klinicznej oraz w Oddziale Chemioterapii Dziennej. W razie wskazań leczenie onkologiczne uzupełniane jest również o radioterapię, przeprowadzaną w Oddziale Radioterapii (pacjentka może poddać się jej ambulatoryjnie, po przyjęciu do Oddziału lub zakwaterowując się w nieodpłatnym przyszpitalnym zespole noclegowym).

Po zakończeniu leczenia pacjentka objęta jest opieką Poradni Onkologicznej. Wszystkim pacjentkom oferujemy również wsparcie psychologiczne.

Kontakt

Poradnia Chirurgii Onkologicznej
tel. 58 7260 178

Poradnia Onkologiczna
Infolinia: 224 800 800

Personel

Chirurdzy piersi

 • prof. dr hab. Wiesław Janusz Kruszewski
 • dr n. med. Cezary Warężak

Chirurdzy plastyczni

 • Magdalena Graczyk

Radiolodzy specjalizujący się w senologii

 • lek. med. Agnieszka Drozd Vogeli
 • lek. med. Małgorzata Malinowska

Technicy radiologiczni

 • Mirosława Górka
 • Barbara Fiergolska
 • Anna Gawron
 • Lidia Mordako
 • Elżbieta Ostojska

Patomorfolodzy

 • lek. med. Urszula Śmiałek
 • lek. med. Radosław Lenckowski

Onkolodzy kliniczni

 • dr. n. med. Krzysztof Leśniewski-Kmak
 • dr. n. med. Iwona Danielewicz
 • dr. n. med. Anna Bańkowska

Radioterapeuci onkologiczni

 • lek. med. Anna Hyży-Topolewska
 • dr. n. med. Grażyna Rolka-Stempniewicz
 • lek. med. Marzenna Paciorkowska

Pielęgniarki onkologiczne

 • Krystyna Bernisz
 • Elzbieta Dałek
 • Dorota Korczyńska
 • Danuta Brewińska
 • Beata Szymichowska
 • Marzena Gulbertowicz

Pielęgniarka koordynująca

 • Maryla Wargola

Psychoonkolodzy

 • Karolina Król
 • Dominik Walankiewicz
 • Dorota Grabowska

Opiekunowie bazy danych

 • Aleksandra Danielak
 • Anna Madej