loader image

Zarząd i Dyrekcja

Zarząd

Jolanta Sobierańska-Grenda

Prezes Zarządu

Dariusz Nałęcz

Wiceprezes Zarządu

Jacek Pilarczyk

Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Zbigniew Bonarski

Marcin Nowicki

Arkadiusz Kraszkiewicz

Janusz Masiak

DYREKTORZY

Dyrektor Biura Prawnego:
Krzysztof Łukowicz

Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent:
Magdalena Grzegorek

Pełnomocnik Zarządu ds. Środków Pozabudżetowych, Prokurent:
Andrzej Skrobotowicz

Dyrektor ds. Controllingu:
Anna Mazerant

Dyrektor ds. HR:
Sylwia Mackiewicz

Z-ca Dyrektora ds. HR:
Małgorzata Kowalczyk

Z-ca Dyrektora ds. HR:
Barbara Wicha

Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych:
Grzegorz Pazik

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych:
Stanisław Cirocki

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych:
Adam Nowakowski

Dyrektor ds. Sprzedaży:
Piotr Borgula

Dyrektor ds. Zamówień Publicznych i IT
Beata Martyn-Mrozowska

Dyrektor ds. Komunikacji Społecznej i Promocji:
Małgorzata Pisarewicz

Dyrektor ds. Medycznych – lokalizacja Szpital Św. Wincentego a Paulo, Szpital Morski im. PCK:
Dariusz Nałęcz

Dyrektor ds. Medycznych – lokalizacja Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie:
Roman Grzybowski

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – lokalizacja Szpital Morski im. PCK:
Tatiana Wojciechowska

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – lokalizacja Szpital Św. Wincentego a Paulo:
Monika Jasinowska

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – lokalizacja Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie:
Beata Wieczorek – Wójcik