loader image

Staże

Staże 2019/2020

Szpitale Pomorskie SP z o.o. informują, że skierowani lekarze na staż podyplomowy zgłaszają się do 15.09.2019r., celem uzupełnienia formalności:
a) odebraniem skierowania na badania profilaktyczne,
b) odebrania karty obiegowej
oraz dostarczenia niżej wymienionej dokumentacji:
– Dyplom
– Prawo wykonywania zawodu
– Świadectwa Pracy
– Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (prosimy o wypełnianie literami drukowanymi),
– Kwestionariusz pracownika (prosimy o wypełnianie literami drukowanymi),
– Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (prosimy o wypełnianie literami drukowanymi),
– Oświadczenie do ubezpieczenia (prosimy o wypełnianie literami drukowanymi),
– Aktualizacja Danych (prosimy o wypełnianie literami drukowanymi),
– Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (prosimy o wypełnianie literami drukowanymi),
– Formularz zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (prosimy o wypełnianie literami drukowanymi).

Osoba kontaktowa:
1. Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. – Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-518 Gdynia: Pani Barbara Kowalska – tel. (+48 58) 726 01 44;
2. Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. – Szpital św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkiego 1, 81-348 Gdynia: Pani Barbara Kowalska (+48 58) 726 01 44;
3. Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. – Szpital Specjalistyczny Floriana Ceynowy, ul. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo: Pani Magda Caban (+48 58) 572 73 11

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika

3. Oświadczenie do ubezpieczenia

4. Aktualizacja danych

5. Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

6. Formularz zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST