loader image

Staże

STAŻ PODYPLOMOWY   2023/2024DOKUMENTACJĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ W N/W TERMINIE Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. informują: Skierowani lekarze na staż podyplomowy zgłaszają się od  11-09-2023do 12-09-2023 r. w godzinach od 09:00 do 13:00  oraz od  14-09-2023do 15-09-2023 r. w godzinach od 09:00 do 13:00 , celem uzupełnienia formalności:
a) skierowania na badania profilaktyczne,   ważne REZERWACJA  MEDYCYNA PRACY OD 19-09-2023 TELEFONICZNIE  58-72-60-261  
b) odebrania karty obiegowej oraz dostarczenia niżej wymienionej dokumentacji:
– Dyplom –kserokopia ,+ do wglądu oryginał
– Prawo wykonywania zawodu –kserokopia , + do wglądu oryginał –  w dniach 11,12,oraz 14,15  proszę dołączyć DECYZJE z OIL  a po otrzymaniu  kserokopia PWZ
– Świadectwa Pracy – kserokopia  , + do wglądu oryginał
– Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (prosimy o wypełnianie literami drukowanymi),
– Kwestionariusz pracownika (prosimy o wypełnianie literami drukowanymi),
– Oświadczenie do ubezpieczenia (prosimy o wypełnianie literami drukowanymi),- Informacja PPK
– Deklaracja PPK  (prosimy o wypełnianie literami drukowanymi),
– Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (prosimy o wypełnianie literami drukowanymi),
– Formularz zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (prosimy o wypełnianie literami drukowanymi).- Oświadczenie rodzica o skorzystaniu z uprawnień Osoba kontaktowa:
1. Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. – Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-518 Gdynia: Pani Barbara Kowalska – tel. (+48 58) 726 01 31; e mail:  bkowalska@szpitalepomorskie.eu    BUDYNEK 6 POK 114
2. Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. – Szpital św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkiego 1, 81-348 Gdynia: Pani Barbara Kowalska (+48 58) 726 01 31; e mail:  bkowalska@szpitalepomorskie.eu  BUDYNEK 6 POK 114 –  ul. Powstania Styczniowego 1
3. Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. – Szpital Specjalistyczny Floriana Ceynowy, ul. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo: Pani Barbara Kowalska tel. (+48 58) 726 01 31, e mail: bkowalska@szpitalepomorskie.eu –  BUDYNEK 6 POK 114 DOKUMENTACJE SKŁADAMY  ul. Powstania Styczniowego 1 , 81-519 Gdynia

Spotkanie otwierające odbędzie się w dniu 02-10-2023 o godz 8:00

Szpitale Pomorskie Sp  z o.o  ul .Powstania Styczniowego 1 , 81-519 Gdynia  budynek nr5  GCO PARTER

W dniu spotkania  odbędziecie państwo wszystkie szkolenia, podpiszecie  umowę.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. deklaracja_o_rezygnacji_z_dokonywania_wplat_do_ppk
 2. deklaracja_wpłaty_dodatkowej_pracownika
 3. formularz-uep-zgloszenie-czlonka-rodziny-do-ubezpieczenia-zdrowotnego
 4. INFORMACJA PPK
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 6. Kwestionariusz osobowy dla pracownika
 7. Oświadczenie rodzica o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich.doc
 8. Ubezpieczenie
 9. Wniosek o dokonywanie wp_at do PPK
 10. deklaracja PZU
 11. oferta PZU
 12. PIT-2
 13. ROR i Urząd Skarbowy