loader image

ZAKŁADY I PRACOWNIE

Zakłady i pracownie diagnostyczne

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW

Z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19 prosimy wszystkich Pacjentów o pozostanie w domu, jeżeli to możliwe.

Informujemy, że dniem 16 marca 2020 r. w poradniach przyszpitalnych Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji Szpital Morski im. PCK i Szpital Św. Wincentego a Paolo w Gdyni wstrzymana zostaje do odwołania większość zabiegów i wizyt. Realizujemy wyłącznie przyjęcia w stanach nagłych oraz pilne porady (po decyzji lekarza, pacjentom bez gorączki i objawów zakażenia górnych dróg oddechowych).

Pacjenci objęci opieką onkologiczną (chemioterapia) i hematologiczną będą przyjmowani nadal, w celu kontynuacji leczenia, podobnie jak pacjenci wymagający pilnej diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach DiLO. W razie możliwości porady w szczególności kontrolne realizujemy w trybie teleporady w godzinach pracy poradni.

Uwzględniając powyższe, pacjenci proszeni są o nieprzychodzenie do Przychodni na wizyty niewymagające pilnej konsultacji oraz oczekiwanie na kontakt telefoniczny (rejestratorki, lekarza).

Diagnostyka radiologiczna (Tomografia Komputerowa, RTG, USG, USG piersi, mammografia, biopsje pod kontrolą USG i mammografu) – realizowana jest wyłącznie dla pacjentów hospitalizowanych, pacjentów poradni przyjętych w trybie pilnym i w ramach DiLO oraz pacjentów poddawanych chemioterapii, kontrolowanych pod kątem skuteczności leczenia i kwalifikowanych do leczenia chemioterapeutycznego i radioterapeutycznego.

Pacjenci którzy wymagają przedłużenia leczenia, ordynacji leków mogą uzyskać e-recepty w ramach świadczeń udzielanych w POZ (w oparciu o zaświadczenia o objęciu opieką lekarza specjalisty), lub istnieje możliwość uzyskania porady telefonicznej lekarza onkologa udzielającego świadczeń w poradni onkologicznej (po uprzedniej rejestracji za pomocą infolinii pod nr 224 800 800).

Szpital Morski im. PCK

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST