loader image

ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

INFO

Zważywszy na rozwój działalności Szpitala w Wejherowie w styczniu 2022 roku został utworzony Zespół Psychologów. Jego głównym celem jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej na rzecz Pacjentów naszego Szpitala oraz ich Rodzin.

Priorytetem działalności specjalistów jest:

 • interwencyjna pomoc psychologiczna i udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych związanych z hospitalizacją, chorobą somatyczną, stanami terminalnymi, po udziale w wypadkach komunikacyjnych itp.;
 • psychoedukacja oraz poradnictwo psychologiczne;
 • diagnoza i konsultacje psychologiczne;
 • konsultacje neuropsychologiczne;
 • opieka psychologiczna nad pacjentami przewlekle i onkologiczne chorymi;
 • rehabilitację psychologiczną.

Wszystkie dane osobiste i informacje ujawnione w rozmowie z psychologiem objęte są regulowaną prawnie tajemnicą.

Informujemy, że dostępna jest również pomoc psychologiczna dla Ratowników Medycznych.

ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW

Koordynatorem Zespołu Psychologów jest Małgorzata Majorek (e-mail: mmajorek@szpitalepomorskie.eu)

Członkami Zespołu Psychologów są:

 • Anna Buczkowska
 • Katarzyna Nowicka-Sauer
 • Aleksandra Piątek
 • Grażyna Pławecka
 • Agnieszka Skrzypkowska
 • Klaudia Polkowska

KONTAKT

ODDZIAŁY GDZIE MOŻNA BEZPOŚREDNIO ZGŁOSIĆ SIĘ DO PSYCHOLOGA (podajemy nr tel. do sekretariatów Oddziałów):

Oddział Neurologiczny z Oddziałem Udarowym:

tel. 58 572 75 54

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej:

tel. 58 572 78 34/35

Oddział Położnictwa i Ginekologii:

tel. 58 572 74 14

Oddział Pediatrii:

tel. 58 572 74 04

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej:

tel. 58 572 72 85

Poradnia Onkologiczna:

tel. 58 572 78 29

Poradnia KOS-BAR:

e-mail: gplawecka@szpitalepomorskie.eu

 

Jeśli jesteś pacjentem innego oddziału i masz potrzebę rozmowy z psychologiem – zgłoś ją lekarzowi prowadzącemu lub pielęgniarce.

Postaramy się dotrzeć do Ciebie jak najszybciej!