loader image

Projekty unijne

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 beneficjenci zobowiązani są do upublicznienia na swojej stronie internetowej informacji o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych to znaczy opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji wystąpienia  nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez:
1. specjalny adres e-mail
lub
2. za pośrednictwem specjalnego formularza

Poniżej zamieszczamy link do stron umożliwiających dokonanie w razie potrzeby wyżej wymienionych czynności:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/